Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2020 rok

8 marca 2021
Czytaj więcej o: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2020 rok

Odpowiedzi na wniesione zapytania Wykonawców na przeprowadzenie szkoleń w zakresie budowania relacji interpersonalnych „Bliżej siebie, bliżej innych”

5 marca 2021
Czytaj więcej o: Odpowiedzi na wniesione zapytania Wykonawców na przeprowadzenie szkoleń w zakresie budowania relacji interpersonalnych „Bliżej siebie, bliżej innych”

Przeprowadzenie szkoleń w zakresie budowania relacji interpersonalnych „Bliżej siebie, bliżej innych”.

2 marca 2021
Czytaj więcej o: Przeprowadzenie szkoleń w zakresie budowania relacji interpersonalnych „Bliżej siebie, bliżej innych”.

Regulamin organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

(załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/2021 Rektora PWSZ w Raciborzu z dnia 26 lutego 2021 roku)

Załączniki do Regulaminu organizacyjnego PWSZ w Raciborzu:

Zał. 1 Administracja podległa Rektorowi 
Zał. 2 Administracja podległa Prorektorowi ds. studentów
Zał. 3 Administracja podległa Prorektorowi ds. organizacji
Zał. 4 Dyrektor administracyjny
Zał. 5 Regulamin organizacyjny biblioteki PWSZ w Raciborzu
       5.1. Schemat organizacyjny biblioteki
       5.2. Regulamin udostępniania i korzystania ze zbiorów biblioteki
       5.3. Regulamin Rady bibliotecznej
Zał. 6 Regulamin wydawnictwa PWSZ w Raciborzu
       6.1. Wniosek wydawniczy
       6.2. Zasady przygotowania materiału dla wydawnictwa - informacja dla autorów
       6.3. Oświadczenie autora/redaktora
       6.4. Zasady etyki publikacyjnej w wydawnictwie
       6.5. Oświadczenie o procentowym udziale autorów
       6.6. Procedura recenzji
Zał. 7 Schemat organizacyjny PWSZ w Raciborzu
1 marca 2021
Czytaj więcej o: Regulamin organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 25 lutego 2021 r.

Nr Uchwałyz dniaw sprawie Załączniki
8/2021 25.02.2021 przyjęcia porządku obrad Zał. 1
9/2021 25.02.2021 przyjęcia protokołu obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 28 stycznia 2021 roku Zał. 1
10/2021

25.02.2021

wprowadzenia zmian do Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Zał. 1
26 lutego 2021
Czytaj więcej o: Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 25 lutego 2021 r.

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi przeprowadzenia zajęć projektowych w formule dodatkowych zajęć praktycznych realizowanych w formie projektu we współpracy z pracodawcami

25 lutego 2021
Czytaj więcej o: Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi przeprowadzenia zajęć projektowych w formule dodatkowych zajęć praktycznych realizowanych w formie projektu we współpracy z pracodawcami

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi przeprowadzenia zajęć projektowych w formule wizyt studyjnych u pracodawców branż kreatywnych w tym usług, w formule CASE STUDY

25 lutego 2021
Czytaj więcej o: Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi przeprowadzenia zajęć projektowych w formule wizyt studyjnych u pracodawców branż kreatywnych w tym usług, w formule CASE STUDY

Ogłoszenie o wyborze oferty na przeprowadzenie szkoleń praktycznej symulacji medycznej.

22 lutego 2021
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyborze oferty na przeprowadzenie szkoleń praktycznej symulacji medycznej.

Unieważnienie postępowań zapytań ofertowych z dnia 20.10.2020 r. dotyczących Dodatkowych zajęć praktycznych i Wizyt studyjnych realizowanych w ramach Projektu Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu.

19 lutego 2021
Czytaj więcej o: Unieważnienie postępowań zapytań ofertowych z dnia 20.10.2020 r. dotyczących Dodatkowych zajęć praktycznych i Wizyt studyjnych realizowanych w ramach Projektu Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu.

Koordynacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

4 lutego 2021
Czytaj więcej o: Koordynacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.