Rok 2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenia Rektora z 2021 roku

2021-02-03
Nr zarządzenia z dnia w sprawie zał.

nr zarządz.
zmien. 

42/2021 8.07.2021 zmiany składu Komisji Rekrutacyjnej w Instytucie Kultury Fizycznej i Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- 32/2021
41/2021 8.07.2021 klauzuli informacyjnej dla kandydatów na studia oraz studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu Zał.1.1
Zał.1.2
Zał.2.1
Zał.2.2
---
40/2021 8.07.2021 powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursów na stanowisko wykładowcy w Instytucie Techniki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu ogłoszonych w dniu 1 lipca 2021 r. --- 110/2020
39/2021 2.07.2021

powołania Zespołu ds. dostępności inwestycji PWSZ w Raciborzu

--- ---
38/2021 2.07.2021

określenia wysokości miesięcznego dochodu rodziny studenta uprawniającego PWSZ w Raciborzu do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2021/2022

--- 99/2020
37/2021 2.07.2021

zmiany składu Komisji Antymobbingowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu

--- 104/2018
36/2021 14.06.2021

zmiany organizacji roku akademickiego 2021/2022 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu

Zał.1 30/2021
35/2021 28.05.2021 ustalenia limitów przyjęć na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2021/2022 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu --- ---
34/2021 28.05.2021

wprowadzenia zmian i ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu 

Zał.1
Zał.2
53/2019
33/2021 27.05.2021

zmian do Regulaminu pobierania opłat za usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu wprowadzonego Zarządzenien nr 25/2020 z dnia 25 lutego 2020 roku do Regulaminu pobierania opłat za usługi edukacyjne

--- 25/2020
32/2021 27.05.2021 powołania Komisji Rekrutacyjnych i Komisji Egzaminacyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu --- ---
31/2021 20.05.2021 podejmowania i odbywania przez cudzoziemców kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał.1
Zał.2
36/2019
30/2021 20.05.2021 ustalenia organizacji roku akademickiego 2021/2022 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał.1 ---
29/2021 19.05.2021 obowiązku zlecania realizacji przedmiotów/modułów zajęć do określonych instytutów --- ---
28/2021 7.05.2021 ustalenia opłat za usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu --- ---
27/2021 22.04.2021 ustalenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę --- ---
26/2021 22.04.2021 dokumentowania i upowszechniania dorobku naukowego pracowników  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu Zał.1
Zał.2
Zał.3
Zał.4
214/2010
25/2021 22.04.2021 zmiany składu osobowego Rady Naukowej czasopisma
„Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development” w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
--- ---
24/2021 22.04.2021 możliwości zmian w planie zajęć w związku z realizacją szkoleń dla studentów zaplanowanych w ramach projektów europejskich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu --- ---
23/2021 22.04.2021 powołania Zespołu ds. oceny przydatności składników majątku ruchomego PWSZ w Raciborzu --- ---
22/2021 22.04.2021 ustalenia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu --- ---
21/2021 13.04.2021 ustalenia stawki ryczałtowej kosztów eksploatacji sal dydaktycznych udostępnianych na potrzeby realizacji projektów prowadzonych przez Uczelnię --- ---
20/2021 1.04.2021 zasad wykonywania zadań i rozliczania umów cywilnoprawnych zawartych z innymi osobami prowadzącymi zajęcia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu --- 17/2020
19/2021 31.03.2021 wprowadzenia zmian do Regulaminu Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- ---
18/2021 31.03.2021 wprowadzenia Katalogu dobrych praktyk obsługi osób ze szczególnymi potrzebami Zał.1  
17/2021 31.03.2021

wprowadzenia Regulaminu wypożyczania sprzętu specjalistycznego przez studentów ze szczególnymi potrzebami  w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Zał.1
Zał.1.1
Zał.1.2
Zał.1.3
Zał.1.4
Zał.1.5
 
16/2021 31.03.2021 korekty omyłek pisarskich w Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 15/2021 z dnia 24 marca 2021 r. 

Zał.1

 
15/2021 24.03.2021 wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto

Zał. 1

Zał.1.1
Zał.1.2.

traci moc
409/2014
14/2021 17.03.2021 powołania składu Rady Wydawniczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

--

traci moc
6/2016
19/2018
13/2021 26.02.2021 nadania Regulaminu organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Zał. 1
zał.1.1
zał.1.2
zał.1.3
zał.1.4
zał.1.5
zał.1.6
zał.1.7

traci moc
67/2019
88/2019
8/2020
32/2020
135/2020
167/2020
12/2021 16.02.2021 zmian dotyczących Biura Obsługi Osób Niepełnosprawnych Zał.1
Zał.2
135/2020
11/2021 11.02.2021 systemu kontroli zarządczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał.1-3 traci moc 340/2013
10/2021 11.02.2021 wyłączenia z użytkowania oraz zakazie użytkowania obiektu krytej pływalni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu przy ul. Słowackiego 55 - ---
9/2021 11.02.2021 ustalenia wartości jednego punktu w związku z przyznaniem środków finansowych na działalność studenckich kół naukowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał.1 ---
8/2021 5.02.2021 powołania zespołu ds. strategii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu - ---
7/2021 4.02.2021 w sprawie zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów  - 139/2020
6/2021 4.02.2021 powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich  - ---
5/2021 29.01.2021 powołania kierownika Studium Wychowania Fizycznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu  - ---
4/2021 29.01.2021 odwołania kierownika Studium Wychowania Fizycznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu  - ---
3/2021 29.01.2021 zatwierdzenia regulaminu egzaminu dyplomowego dla kierunku Pielęgniarstwo Zał.1 ---
2/2021 29.01.2021 organizacji kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Zał.1 ---
1/2021 29.01.2021 trybu udzielania pełnomocnictw i upoważnień w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu  - ---

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PWSZ w Raciborzu
Data utworzenia:2021-01-29
Data publikacji:2021-01-29
Osoba sporządzająca dokument:Rektor
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1779