Rok 2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenia w 2018 roku

2018-01-09

Zarządzenie nr 1/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sparwie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Jakubowi Berezowskiemu pełniącemu funkcję Prorektora ds. rozwoju i orgniazacji w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 2/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany zapisów Zarządzenia nr 398/2014 Rektora PWSZ w Raciborzu z dnia 22 stycznia 2014 r.

Zarządzenie nr 3/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie określenia zasad rozliczania godzin ponadwymiarowych i godzin zleconych realizoawanych przez nauczycieli akademickich PWSZ w Raciborzu przypadające na dzień lub godziny wolne od zajęć dydaktycznych

Zarządzenie nr 4/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania komisji konkursowej ds. zatrudnienia w Instytucie Studiów Edukacyjnych

Zarządzenie nr 5/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia zasad wynagradzania za czynności dydaktyczne na studich stacjonarnych i studiach niestacjonarnych związanych z prowadzeniem prac dyplomowych i projektów inżynierskich

Zarządzenie nr 6/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Pawłowi Strózikowi pełniącemu funkcję Prorektora ds. dydaktyki i studentów w PWSZ w Raciborzu ba czas nieobecności Rektora

Zarządzenie nr 7/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i ustalenia obowiązków Pana dr Jakuba Berezowskiego

Zarządzenie nr 8/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu ds. Systemu Antyplagiatowego i Repozytorium Prac Dyplomowych

Zarządzenie nr 9/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Komitetu Sterującego w ramach projektu "Program praktyk zawodowych dla Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych"

Zarządzenie nr 10/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Pawłowi Strózikowi

Zarządzenie nr 11/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Jolancie Wiercińskiej

Zarządzenie nr 12/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie uchylenia zapisów Zarządzenia nr 373/2013

Zarządzenie nr 13/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Rady Naukowej w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 14/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Redaktora Naczelnego czasopisam "Eunomia" w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 15/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Marcinowi Kunickiemu

Zarządznie nr 16/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustaleni wartości jednego punktu w związku z przyznaniem środków finansowych na działalność studenckich kół naukowych

załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 16/2018

Zarządzenie nr 17/2018 w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rektora ds. Akademickiego Biura Karier

Zarządzenie nr 18/2018 w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 19/2018 w sprawie uzupełnienia składu Rady Wydawniczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Zarządzenie nr 20/2018 w sprawie powołania kierownika Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Zarządzenie nr 21/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zajęć Parktycznych i Praktyk Zawodowych dla kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Raciborzu

załącznik nr do Zarządzenia nr 21/2018

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/2018 treść

Zarządzenie nr 22/2018 w sprawie udzielenia pełnomocncitwa i ustalenia obowiązków Prorektora ds. rozwoji i organizacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na czas nieobecności Rektora

Zarządzenie nr 23/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i ustalenia obowiązków Prorektora ds. dydaktyki i studetnów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na czas nieobecności Rektora

Zarządzenie nr 24/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pilotażowych Praktyk Zawodowych

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/2018

załącznik nr 1 do załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 24/2018

załącznik nr 2 do załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 24/2018

załacznik nr 3 do załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 24/2018

załącznik nr 4 do załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 24/2018

załacznik nr 5a do załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 24/2018

załacznik nr 5b do załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 24/2018

załącznik nr 6 do załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 24/2018

załacznik nr 7 do załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 24/2018

załącznik nr 7a do załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 24/2018

Zarządzenie nr 25/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń materialnych studentom PWSZ w Raciborzu uczesniczącym w projekcie pn.:"Program praktyk zawodowych w Państwowych Szkołach Wyższych Zawodowych"

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2018

załącznik nr 1 do załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 25/2018

załacznik nr 2 do załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2018

załącznik nr 3 do załacznika nr 1 do Zarządzenia nr 25/2018

załącznik nr 4 do załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 25/2018

załącznik nr 5 do załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 25/2018

Zarządzenie nr 26/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie potwierdzenia czynności prawnej dokonanej przez Pana dr Pawła Strózika Prorektora ds. dydaktyki i studentów PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 27/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Pawłowi Strózikowi Prorektorowi  ds. dydaktyki i studentów PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 28/2018 Rekrora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Marcinowi Kunickiemu

Zarządzenie nr 29/2018

Zarządzenie nr 30/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany składu osobowego Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 31/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych w dniu 29 marca 2018 roku

Zarządzenie nr 32/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie odwołania pełnomocnictwa udzielonego adwokatowi Panu Danielowi Anweilerowi

Zarządzenie nr 33/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania komisji ds. oceny ryzyka ochrony danych osobowych w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 34/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Komitetu Sterującego w ramach projektu "Zintegrowany program PWSZ w Raciborzu"

Zarządzenie nr 35/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i ustalenia obowiązków Prorektora ds. dydaktyki i studentów PWSZ w Raciborzu na czas nieobecności Rektora

Zarządzenie nr 36/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia upoważnienia do poświadczania zgodności odpisów dokumentów z oryginałem przedstawianych dokumentów

Zarządzenie nr 37/2018 Rektora PWSz w Raciborzu w sprawie zmiany składu Konwentu PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 38/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania suplementów do dyplomów ukończenia studiów wyższych w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 39/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania zaświadczeń ukończenia studiów wyższych w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 40/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu zmieniające zarządzenie nr 34/2018 w sprawie powołania Komitetu Sterującego w ramach projektu "Zintegrowany program PWSZ w Raciborzu"

Zarządzenie nr 41/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania komisji konkursowej ds. zatrudnienia w Instytucie Architektury

Zarządzenie nr 42/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Pawłowi Strózikowi w ramach projektu "Zintegrowany program PWSZ w Raciborzu"

Zarządzenie nr 43/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia dni wolnych od zajęć dydaktycznych

Zarządzenie nr 44/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postępoowanie rekrutacyjne związane z przyjęciem na studiaq w PWSZ w Raciborzu

Zarzadzenie nr 45/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Koordynacyjnej Systemu Przenoszenia Osiągnięć Studenta "ECTS" PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 46/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019

załacznik nr 1 do Zarządzenia nr 46/2018

Zarządzenie nr 47/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu zmieniające Zarządzenie nr 57/2016 oraz Zarządzenie nr 20/2017

Zarządzenie nr 48/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawi zmiany zapisów Zarządzenia nr 48/2017

Zarządzenie nr 49/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej ds. zatrudnienia w Instytucie Architektury

Zarządzenie nr 50/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa informacji w zakresie ochrony danych osobowych

Zarządzenie nr 51/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie odpłatności za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 52/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 53/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych

Zarządzenie nr 54/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych

Zarządzenie nr 55/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie określenia wysokości dochodu uprawniającego studenta PWSZ w Raciborzu do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie nr 56/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia obowiązków i udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Pawłowi Strózikowi na czas nieobecności Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 57/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych oraz Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 58/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania komisji konkursowych ds. zatrudnienia w Instytutach w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 59/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie  podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów w PWSZ w Raciborzu

zał. nr 1 do Zarządzenia nr 59/2018

zał. nr 2 do Zarządzenia nr 59/2018

Zarządzenie nr 60/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie nr 61/2018 Rektor PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Marcinowi Kunickiemu

Zarządzenie nr 62/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia obowiązków i udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Agnieszce Dereń na czas nieobecności Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 63/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 64/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany Redaktora Naczelnego czasopisma "Eunomia" w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 65/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia obowiązków i udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Pawłowi Strózikowi na czas nieobecności Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 66/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wyznaczenia terminu Inauguracji Roku Akademickiego

Zarządzenie nr 67/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w PWSZ w Raciborzu

załącznik do Zarządznia nr 67/2018

załącznik do Zarządzenia nr 67/2018

załącznik do Zarządzenia nr 67/2018

Zarządzenie nr 68/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Komisji Stypendialnej PWSZ w Raciborzu w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie nr 69/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej PWSZ w Raciborzu w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie nr 70/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania komisji konkursowej ds. zatrudnienia w Instytucie Techniki

Zarządzenie nr 71/2018 PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Kierowników Zakładu w Instytutach

Zarządzenie nr 72/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany skadu Konwnetu PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 73/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Kierowników Zakładu w Instytucie Kultury Fizycznej i Zdrowia

Zarządzenie nr 74/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia

Zarządzenie nr 75/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powierzenia funkcji zastępcy dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia

Zarządzenie nr 76/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Instytutu Studiów Edukacyjnych

Zarządzenie nr 77/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie funkcji zastępcy dyrektora Instytu Studiów Edukacyjnych

Zarządzenie nr 78/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania dyrektora Biblioteki PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 79/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie odwołania z funkcji zastępcy dyrektora Instytutu Studiów Społecznych Pani dr Joanny Wróblewskiej-Jachna

Zarządzenie nr 80/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powierzenia funkcji zastępcy dyrektora Instytutu Studiów Społecznych

Zarządzenie nr 81/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Pawłowi Strózikowi

Zarządzenie nr 82/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Kierowników Zakładu w Instytutach

Zarządzenie nr 83/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania komisji konkursowej ds. zatrudnienia w Instytucie Kultury i Zdrowia

Zarządzenie nr 84/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Pawłowi Strózikowi na czas nieobecności Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 85/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Fedynowi

Zarządzenie nr 86/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powierzenia funkcji zastępcy dyrektora Instytutu Architektury

Zarządzenie nr 87/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Marcinowi Kunickiemu

Zarządzenie nr 88/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania zespołu ds. opracowania projektu Strategii PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 89/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany treści instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 90/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani dr inż.arch. Joannie Sokołowskiej-Moskwiak

Zarządzenie nr 91/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Pawłowi Strózikowi na czas nieobecności Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 92/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany składu Komisji Stypendialnej PWSZ w Raciborzu w roku akademickim 2018/2019

 Zarządzenie nr 93/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie  wprowadzenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych

Zarządzenie nr 94/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Pawłowi Strózikowi na czas nieobecności Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 95/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeciwdziałania mobbingowi w PWSZ w Raciborzu

 załącznik nr 1 do zarządzenia nr 95/2018

Zarządzenie nr 96/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na nagrody Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 97/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu  w sprawie powołania Centrum Biznesu, Innowacji i Nowoczesnych Technologii w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 98/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmian w schemacie organizacyjnym PWSZ w Raciborzu

załacznik nr 1 do zarządzenia nr 98/2018

Zarządzenie nr 99/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia zakresu obowiązków Prorektora ds. dydaktyki i studentów oraz udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie nr 100/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani dr inż.arch. Joannie Sokołowskiej- Moskwiak

Zarządzenie nr 101/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany składu osobowego Rady Bibliotecznej w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 102/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia dnia wolnego od zajęć dydaktycznych w dniu 12 listopada 2018 roku

Zarządzenie nr 103/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany skłądu osobowego Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 104/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 105/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Kierownika Studium Wychowania Fizycznego

Zarządzenie nr 106/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Sonii Pachel-Sobiech

Zarządzenie nr 107/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rektora PWSZ w Raciborzu ds. Centrum Biznesu, Innowacji i Nowoczesnych Technologii

Zarządzenie nr 108/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania zespołów ds. opracowania projektów wewnętrznych aktów prawnych PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 109/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania zespołu ds. projektu badawczego we współpracy z podmiotem zewnętrznym

 Zarządzenie nr 110/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany składu osobowego Rady Bibliotecznej PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 111/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Pawłowi Strózikowi na czas nieobecności Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 112/2018 Rektor PWSZ w Raciborzu w sprawie likwidacji Komisji Rektora dla Nauczycieli Akadmickich oraz Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 113/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Komisji ds. Nagród Rektora dla Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 114/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany skłądu osobowego Komisji ds. Nagród Rektora dla Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 115/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych

Zarządzenie nr 116/218 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Agnieszce Dereń-Kulczyckiej

Zarządzenie nr 117/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie informacji o środkach przeznaczonych na nagrody Rektora PWSZ w Raciborzu za rok akademicki 2017/2018

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PWSZ w Raciborzu
Data utworzenia:2020-02-03
Data publikacji:2020-02-03
Osoba sporządzająca dokument:Rektor
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3145