Jesteś tutaj: Start / Senat / Rok 2020

Rok 2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Archiwum uchwał 2020

2020-01-09

Uchwała nr 1/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do uchwały nr 1/2020

Uchwała nr 2/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia protokołu obrad Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 16.09.2019 r.

załacznik nr 1 do uchwały nr 2/2020

Uchwała nr 3/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia protokołu Senatu PWSZ w Raciborzu  z dnia 25.09.2019 r.

Uchwała nr 4/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2020

załacznik nr 2 do uchwały nr 4/2020

Uchwała nr 5/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie korekty programu studiów na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Raciborzu

załacznik nr 1 do uchwały nr 5/2020

Uchwała nr 6/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu aw sprawie korekty nazwy przedmiotu  w programie studiów na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Raciborzu

Uchwala nr 7/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale nr 64/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 8/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pani dr Magdaleny Gogół -Peszke w skład Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 9/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pani dr Moniki Porwoł w skład UKW PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 10/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pana dr Jarosława Gasilewskiego  w skałd UKW PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 11/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pani dr Urszuli Kalicińskiej w skład UKW PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 12/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pana dr Łukasza Karasia (Karaś) w skład UKW PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 13/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pana dr inż. Norberta Buby (Buba) w skład UKW PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 14/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pani Oliwii Mutwil w skład UKW PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 15/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania  Pana Kamila Szypuły (Szypuła) w skład UKW PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 16/2020 Senatu PWSz w Raciborzu w sprawie zmiany porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 17/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pani mgr Katarzy Kasowskiej w skład UKW PWSZ

Uchwała nr 18/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 19/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pani mgr Doroty Muchy (Mucha) w skład UKW PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 20/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do uchwały nr 20/2020

Uchwała nr 21/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia protokołu obrad Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 5 marca 2020 r.

załacznik nr 1 do uchwały nr 21/2020

Uchwała nr 22/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia protokołu obrad Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 11 marca 2020 r.

załącznik nr 1 do uchwały nr 22/2020

Uchwała nr 23/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie uchwalenia zmian do Regulaminu Studiów PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do uchwały nr 23/2020

załącznik nr 2 do uchwały nr 23/2020

Uchwała nr 24/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie uchwalenia Strategii PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do uchwały nr 24/2020

załącznik do Strategii PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 25/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w sprawie przyjęcia porządku obrad

załącznik nr 1 do uchwały nr 25/2020

Uchwała nr 26/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia protokołu obrad z dnia 30 kwietnia 2020 roku.

załącznik nr 1 do uchwały nr 26/2020

Uchwała nr 27/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany uchwały nr 30/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 31 maja 2019 r.

załącznik nr 1 do uchwała nr 27/2020

Uchwała nr 28/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany uchwały nr 68/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do uchwały 28/2020

Uchwała nr 29/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie uchwalenia zmiany Strategii PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do uchwały nr 29/2020

Uchwała nr 30/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do uchwały nr 30/2020

Uchwała nr 31/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany Statutu Uczelni

Uchwała nr 32/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do uchwały nr 32/2020

Uchwała nr 33/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia protokołu obrad Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 26 maja 2020 r.

załącznik nr 1 do uchwały nr 33/2020

Uchwała nr 34/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia protokołu obrad Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 29 maja 2020 r.

załacznik nr 1 do uchywały nr 34/2020

Uchwała nr 35/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie  ustalenia programu studiów na kierunku Automatyka i robotyka studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

załącznik nr 1 do uchwały nr 35/2020

Uchwała nr 36/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Architektura studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

Uchwała nr 37/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Pedagogika studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym w PWSZ w Raciborzu

załącznik

załacznik

załacznik

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

 

 

 

Uchwała nr 38/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia programu studiów na kiernku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia jednolite magisterskie

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

 

 

 

 

Przyjęcie uchwały nr 39/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Bezpiueczeństwo państwa studia pierwszego stopnia

załącznik

załącznik

załącznik

Przyjęcie uchwały nr 40/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu  w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

Przyjęcie uchwały nr 41/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Filologia studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

załacznik

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

załacznik

załącznik

Uchwała nr 42/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Administracja studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

załącznik

załącznik

załącznik

 Uchwała nr 43/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Wychowanie fizyczne studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

załącznik

załącznik

załącznik

Uchwała nr 44/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Turystyka i rekreacja studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

załącznik

załącznik

załącznik

Uchwała nr 45/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

załącznik

załącznik

załacznik

załącznik

załacznik

załącznik

Uchwała nr 46/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

załącznik

Uchwała nr 47/2020 Senatu PWSZ w Racibórz w sprawie korekty programu studiów na kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym 

załącznik

załącznik

załącznik

Uchwała nr 48/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w PWSZ w Raciborzu w roku akademickim 2021/2022

Uchwała nr 49/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie korekty uchwały nr 27/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 50/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centarlnego w latach akademickich 2023/2024,2024/2025,2025/2026 oraz 2026/2027

załącznik nr 1 do uchwały nr 50/2020

Uchwała nr 51/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia porządku obrad

załącznik nr 1 do uchwały nr 51/2020

Uchwała nr 52/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie opinii o kandydacie na funkcję Rektora PWSZ w Raciborzu - dr hab. Jarosław Cholewa

Uchwała nr 53/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie opinii o kandydacie na funkcję Rektora PWSZ w Raciborzu - dr Paweł Strózik

Uchwała nr 54/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 29 września 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr 55/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 29 września 2020 roku w sprawie przyjęcia procedury organizacji współpracy międzynarodowej w ramach Programu ERASMUS+ Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 55/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu - Procedura organizacji współpracy międzynarodowej w ramach Programu ERASMUS+  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu 

Uchwała nr 56/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zaopiniowania wykazu prowadzonych kierunków studiów w roku akademickim 2020/2021 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu

Uchwała nr 57/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 29 września 2020 roku w sprawie korekty programu studiów na kierunku Architektura, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 57/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu - program studiów na kierunku Architektura – studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym w cyklu kształcenia 2020-2024

Uchwała nr 58/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 29 września 2020 rokuw sprawie korekty programu studiów na kierunku Edukacja artystyczna, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 58/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu - program studiów na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym w cyklu kształcenia 2020-2023

Uchwała nr 59/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 29 września 2020 roku w sprawie korekty programu studiów na kierunku Filologia, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 59/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu - program studiów na kierunku Filologia – studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym w cyklu kształcenia 2020-2023

Uchwała nr 60/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zmiany porządku obrad

Uchwała nr 61/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 29 września 2020 roku w sprawie przyjęcia stanowiska wobec pisma z MNiSW z dnia 3 września 2020 r. dotyczącego wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 61/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 62/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 29 października 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 62/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu - porządek obrad Senatu w dniu 29 października 2020 roku

Uchwała nr 63/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 29 października 2020 roku w przyjęcia protokołu obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 29 września 2020 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 63/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu - protokół obrad z dnia 29 września 2020 roku Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Uchwała nr 64/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 29 października 2020 roku w przyjęcia zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 64/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu - wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 64/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu - wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich 

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 64/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu - opis techniczny dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia i studiów jednolitych magisterskich

Uchwała nr 65/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania mgra Piotra Muchy w skład Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na kadencję 2020-2024

Uchwała nr 66/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 66/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu - porządek obrad Senatu w dniu 19 listopada 2020 roku

Uchwała nr 67/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Wyborczej Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Uchwała nr 68/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Uchwała nr 69/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 69/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu - porządek obrad Senatu w dniu 26 listopada 2020 roku

Uchwała nr 70/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 26 listopada 2020 roku w przyjęcia protokołu obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 29 października 2020 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 70/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu - protokół obrad z dnia 29 października 2020 roku Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Uchwała nr 71/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie powołania mgra Aleksandra Gromotki w skład pierwszej Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Uchwała nr 72/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia porządku obrad

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 72/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu - porządek obrad Senatu w dniu 17 grudnia 2020 roku

Uchwała nr 73/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia protokołu obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 19 listopada 2020 roku – posiedzenie nadzwyczajne

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 73/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu - protokół obrad z dnia 19 listopada 2020 roku Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Uchwała nr 74/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia protokołu obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 26 listopada 2020 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 74/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu -  protokół obrad z dnia 26 listopada 2020 roku Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Uchwała nr 75/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania skład Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na kadencję 2021-2024

Uchwała nr 76/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia programu naprawczego na kierunku Pielęgniarstwo

Uchwała nr 77/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie wyboru Przewodniczącego Pierwszej Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PWSZ w Raciborzu
Data utworzenia:2020-02-03
Data publikacji:2020-02-03
Osoba sporządzająca dokument:Rektor
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5959