Jesteś tutaj: Start / Zarządzenia Rektora

Zarządzenia Rektora

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenia w 2019 roku

2019-01-18

Zarządzenie nr 1/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia Regulaminu weryfikacji prac dyplomowych jednolitym systemem antyplagiatowym (JSA) oraz archiwizacji prac dyplomowych w ogólnopolskim  repozytorium pisemnych prac dyplomowych (ORPPD) w PWSZ w Raciorzu

załącznik do zarządzenia nr 1/2019

załącznik do zarządzenia nr 1/2019

Zarządzenie nr 2/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych 

Zarządzenie nr 3/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany składu Rady Naukowej czasopisma "Eunomia" w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 4/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzeniaRegulaminu pilotażowych praktyk zawodowych w PWSZ w Raciborzu

Załącznik do zarządzenia nr 4/2019

załacznik do zarządzenia nr 4/2019

załącznik do zarządzenia nr 4/2019

załącznik do zarządzenia nr 4/2019

załącznik do zarządzenia nr 4/2019

załącznik do zarządzenia nr 4/2019

załącznik do zarządzenia nr 4/2019

załącznik do zarządzenia nr 4/2019

załącznik do zarządzenia nr 4/2019

załącznik do zarządzenia nr 4/2019

Zarządzenie nr 5/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Marcinowi Kunickiemu

Zarządzenie nr 6/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Pawłowi Strózikowi na czas nieobecności Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 7/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia Regulaminu Fudnuszu wspracia osób niepełnosprawnych w PWSZ w Raciborzu

zał. nr 1 do Zarządzenia nr 7/2019

zał. nr 2 do Zarządzenia nr 7/2019

Zarządzenie nr 8/2019 Raktora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Pawłowi Strózikowi

Zarządzenie nr 9/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Marcinowi Kunickiemu

Zarządzenie nr 10/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia wniosku o wyrażenie zgody na wyjście prywatne

zał. nr 1 do Zarządzenia nr 10/2019

Zarządzenie nr 11/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Pawłowi Strózikowi

Zarządzenie nr 12/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Pawłowi Strózikowi

Zarządzenie nr 13/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 14/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w związku z przyznaniem środków finansowych na działalność studenckich kół naukowych w PWSZ w Raciborzu'

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2019

Zarządzenie nr 15/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie potwierdzenia czynności prawnej dokonanej przez Pana dr Pawła Strózika

Zarządzenie nr 16/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia wzoru zgłoszenia i oświadczeń niezbędnych w procesie powołania pierwszej Rady PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 17/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Pawłowi Strózikowi

Zarządzenie nr 18/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie odwołania Pani mgr Zofii Jędorowicz z funkcji Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 19/2019 Rektora PWSZ w Raciorzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Marcinowi Kunickiemu

Zarządzenie nr 20/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pani dr Danuty Zwolińskiej na Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 21/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pani Doroty Muchy na kierownika Wydawnictwa PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 22/2019 Rektor PWSZ w Raciborzu w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 w PWSZ w Raciborzu

zał. nr 1 do zarządzenia nr 22/2019

Zarządzenie nr 23/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Pawłowi Strózikowi na czas nieobecności Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 24/2019 Rektora PWSZ wRaciborzu w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Pani dr Gabrieli Kryk na czas nieobecności Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 25/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr inż.arch. Januszowi Faronowi na czas nieobecnosci Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 25/2019 RektoraPWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia wysokości opłat za przeprowadzenie rekrutacji oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 25a/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia wysokości opłat za przeprowadzenie rekrutacji oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne w PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25a/2019

Zarządzenie nr 26/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Panu dr Pawłowi Strózikowi na czas nieobecnosci Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 27/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w numeracji zarządzenia Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 28/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do niepełnosprawnych kandydatów na studia w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 29/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia godzin wolnychod zajęć dydaktycznych

Zarządzenie nr 30/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie określenia wysokości miesięcznego dochodu rodziny studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 31/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmian w organizacji roku akademickiego 2019/2020 w PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 31/2019

Zarządzenie nr 32/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenie pełnomocnitwa Panu dr Pawłowi Strózikowi na czas nieobecności Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 33/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 34/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany składu Instytutowej Komisji Rekritacyjnej w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 35/2019 Rekrtora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu mgr inż. Krzysztofowi Fedynowi ( Fedyn) na czas nieobecności Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 36/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców kształcenia w PWSZ w Raciborzu

załacznik nr 1 do zarządzenia nr 36/2019

załącznik nr 2 do zarządzenia nr 36/2019

Załącznik nr 37/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Agniesce Dereń - Kulczyckiej na czas nieobecnosci Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 38/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr inż.arch. Januszowi Faronowi (Faron) na czas nieobecności Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 39/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania komisji konkursowej ds. zatrudnienia w Instytucie Studiów Społecznych w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 40/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania komisji konkursowej ds. zatrudnienia w Instytucie Kultury Fizycznej i Zdrowia w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 41/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie komisji konkursowej ds. zatrudnienia w Instytucie Kultury Fizycznej i Zdrowia

Zarządzenie nr 42/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnitwa Panu dr Pawłowi Strózikowi na czas niobecności Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 43/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pana dr.inż. Tomasza Czyszpaka na dyrektora Instytutu Techniki PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 44/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pana dr Dariusza Chojeckiego na dyrektora Instytutu Studiów Społecznych w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 45/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pana dr Marcina Kunickiego na dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia

Zarządzenie nr 46/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pana dr Daniela Vogla (Vogel) na dyrektora Instytutu Neofilologii

Zarządzenie nr 47/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pani dr Gabrieli Kryk na dyrektora INstytutu Studiów Edukacyjnych

Zarządzenie nr 48/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powłania Pani dr inż.arch. Joanny Sokołowskiej Moskwiak na dyrektora Instytutu Architektury

Zarządzenie nr 45/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania zespołu ds. organizacji Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020

Zarządzenie nr 50/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w numeracji zarządzenia z dnia 19 sieronia 2019 roku w sprawie powołania zespołu ds. organizacji Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020

Zarządzenie nr 51/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie sposobu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształćenia w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 52/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora PWSZ w Raciborzu ds. komunikacji Uczleni z otoczeniem zewnętrznym

Zarządzenie nr 53/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 53/2019

zał. 1 wniosek o stypendium socjalne

zał. 1a oświadczenie dot.miejsca zamieszkania

zał. 1b oświadczenie wyjaśniające do wniosku o stypendium socjalne

zał. 1c oświadczenie dot. członka rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne

zał. 1d oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa

zał. 1e wniosek o uwzględnienie dochodu utraconego/uzyskanego w dochodzie rodziny

zał. 1 f wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

zał. 2 wniosek o stypendium rektora

zał. 3 wniosek o stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych

zał. 4 wniosek o jednorazową zapomogę

zał. 5 wzór odowłania od decyzji Komisji Stypendialnej

zał. 6 oświadczenie studneta o łącznej liczbie lat studiowania oraz ukończenia/nieukończenia srudiów wyższych

zał. 7 formularz zaświadczenia dot. skierowania studenta na urlop z przyczyn zdrowotnych

zał. 8 katalog osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych do stypendium rektora

zał. 9 oświadczenie studenta dot. służby zawodowej/państwowej w charakterze żołnierza/funkcjonariusza

zał. 10 oświadczenie o wyrażeniu zgody na dostarczenie decyzji administracyjnej za pomoca środków komunikacji elektronicznej

zał. 11 oświadczenie studenta o wyrażeniu zgody na pozyskanie i przetwarzanie danych w celu ustalenia prawa do świadczeń

zał. 12 oświadczenie studenta dotyczące uzyskania świdczeń na innym kierunku studiów

zał. 13 oświadczenie studenta dotyczące zrzeczenia się  prawa do złożenia odwołania od decyzji KS PWSZ w Raciborzu

zał. 14 wniosek o ubieganie się o zakwaterowanie w Domu Studenta

zał. 15 wniosek o wydanie zezwolenia na złożenie oświadczenia do wniosku o przyznanie stypendium w semestrze letnim

zał. 16 oświadczenie potwierdzające stan faktyczny i prawny do wniosku o przyznanie stypendium w semestrze letnim

 

Zarządzenie nr 54/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Instytutu Techniki

Zarządzenie nr 55/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Instytutu Studiów Społecznych

Zarządzenie nr 56/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr inż.arch. Januszowi Faronowi (Faron) na czas nieobeności Rektora

Zarządzenie nr 57/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania zespołu ds. opracowania projektu

 

 

 

 

Zarządzenia w 2018 roku

2018-01-09

Zarządzenie nr 1/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sparwie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Jakubowi Berezowskiemu pełniącemu funkcję Prorektora ds. rozwoju i orgniazacji w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 2/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany zapisów Zarządzenia nr 398/2014 Rektora PWSZ w Raciborzu z dnia 22 stycznia 2014 r.

Zarządzenie nr 3/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie określenia zasad rozliczania godzin ponadwymiarowych i godzin zleconych realizoawanych przez nauczycieli akademickich PWSZ w Raciborzu przypadające na dzień lub godziny wolne od zajęć dydaktycznych

Zarządzenie nr 4/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania komisji konkursowej ds. zatrudnienia w Instytucie Studiów Edukacyjnych

Zarządzenie nr 5/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia zasad wynagradzania za czynności dydaktyczne na studich stacjonarnych i studiach niestacjonarnych związanych z prowadzeniem prac dyplomowych i projektów inżynierskich

Zarządzenie nr 6/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Pawłowi Strózikowi pełniącemu funkcję Prorektora ds. dydaktyki i studentów w PWSZ w Raciborzu ba czas nieobecności Rektora

Zarządzenie nr 7/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i ustalenia obowiązków Pana dr Jakuba Berezowskiego

Zarządzenie nr 8/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu ds. Systemu Antyplagiatowego i Repozytorium Prac Dyplomowych

Zarządzenie nr 9/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Komitetu Sterującego w ramach projektu "Program praktyk zawodowych dla Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych"

Zarządzenie nr 10/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Pawłowi Strózikowi

Zarządzenie nr 11/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Jolancie Wiercińskiej

Zarządzenie nr 12/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie uchylenia zapisów Zarządzenia nr 373/2013

Zarządzenie nr 13/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Rady Naukowej w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 14/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Redaktora Naczelnego czasopisam "Eunomia" w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 15/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Marcinowi Kunickiemu

Zarządznie nr 16/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustaleni wartości jednego punktu w związku z przyznaniem środków finansowych na działalność studenckich kół naukowych

załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 16/2018

Zarządzenie nr 17/2018 w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rektora ds. Akademickiego Biura Karier

Zarządzenie nr 18/2018 w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 19/2018 w sprawie uzupełnienia składu Rady Wydawniczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Zarządzenie nr 20/2018 w sprawie powołania kierownika Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Zarządzenie nr 21/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zajęć Parktycznych i Praktyk Zawodowych dla kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Raciborzu

załącznik nr do Zarządzenia nr 21/2018

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/2018 treść

Zarządzenie nr 22/2018 w sprawie udzielenia pełnomocncitwa i ustalenia obowiązków Prorektora ds. rozwoji i organizacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na czas nieobecności Rektora

Zarządzenie nr 23/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i ustalenia obowiązków Prorektora ds. dydaktyki i studetnów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na czas nieobecności Rektora

Zarządzenie nr 24/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pilotażowych Praktyk Zawodowych

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/2018

załącznik nr 1 do załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 24/2018

załącznik nr 2 do załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 24/2018

załacznik nr 3 do załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 24/2018

załącznik nr 4 do załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 24/2018

załacznik nr 5a do załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 24/2018

załacznik nr 5b do załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 24/2018

załącznik nr 6 do załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 24/2018

załacznik nr 7 do załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 24/2018

załącznik nr 7a do załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 24/2018

Zarządzenie nr 25/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń materialnych studentom PWSZ w Raciborzu uczesniczącym w projekcie pn.:"Program praktyk zawodowych w Państwowych Szkołach Wyższych Zawodowych"

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2018

załącznik nr 1 do załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 25/2018

załacznik nr 2 do załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2018

załącznik nr 3 do załacznika nr 1 do Zarządzenia nr 25/2018

załącznik nr 4 do załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 25/2018

załącznik nr 5 do załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 25/2018

Zarządzenie nr 26/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie potwierdzenia czynności prawnej dokonanej przez Pana dr Pawła Strózika Prorektora ds. dydaktyki i studentów PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 27/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Pawłowi Strózikowi Prorektorowi  ds. dydaktyki i studentów PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 28/2018 Rekrora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Marcinowi Kunickiemu

Zarządzenie nr 29/2018

Zarządzenie nr 30/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany składu osobowego Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 31/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych w dniu 29 marca 2018 roku

Zarządzenie nr 32/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie odwołania pełnomocnictwa udzielonego adwokatowi Panu Danielowi Anweilerowi

Zarządzenie nr 33/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania komisji ds. oceny ryzyka ochrony danych osobowych w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 34/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Komitetu Sterującego w ramach projektu "Zintegrowany program PWSZ w Raciborzu"

Zarządzenie nr 35/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i ustalenia obowiązków Prorektora ds. dydaktyki i studentów PWSZ w Raciborzu na czas nieobecności Rektora

Zarządzenie nr 36/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia upoważnienia do poświadczania zgodności odpisów dokumentów z oryginałem przedstawianych dokumentów

Zarządzenie nr 37/2018 Rektora PWSz w Raciborzu w sprawie zmiany składu Konwentu PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 38/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania suplementów do dyplomów ukończenia studiów wyższych w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 39/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania zaświadczeń ukończenia studiów wyższych w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 40/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu zmieniające zarządzenie nr 34/2018 w sprawie powołania Komitetu Sterującego w ramach projektu "Zintegrowany program PWSZ w Raciborzu"

Zarządzenie nr 41/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania komisji konkursowej ds. zatrudnienia w Instytucie Architektury

Zarządzenie nr 42/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Pawłowi Strózikowi w ramach projektu "Zintegrowany program PWSZ w Raciborzu"

Zarządzenie nr 43/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia dni wolnych od zajęć dydaktycznych

Zarządzenie nr 44/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postępoowanie rekrutacyjne związane z przyjęciem na studiaq w PWSZ w Raciborzu

Zarzadzenie nr 45/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Koordynacyjnej Systemu Przenoszenia Osiągnięć Studenta "ECTS" PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 46/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019

załacznik nr 1 do Zarządzenia nr 46/2018

Zarządzenie nr 47/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu zmieniające Zarządzenie nr 57/2016 oraz Zarządzenie nr 20/2017

Zarządzenie nr 48/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawi zmiany zapisów Zarządzenia nr 48/2017

Zarządzenie nr 49/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej ds. zatrudnienia w Instytucie Architektury

Zarządzenie nr 50/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa informacji w zakresie ochrony danych osobowych

Zarządzenie nr 51/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie odpłatności za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 52/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 53/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych

Zarządzenie nr 54/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych

Zarządzenie nr 55/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie określenia wysokości dochodu uprawniającego studenta PWSZ w Raciborzu do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie nr 56/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia obowiązków i udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Pawłowi Strózikowi na czas nieobecności Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 57/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych oraz Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 58/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania komisji konkursowych ds. zatrudnienia w Instytutach w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 59/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie  podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów w PWSZ w Raciborzu

zał. nr 1 do Zarządzenia nr 59/2018

zał. nr 2 do Zarządzenia nr 59/2018

Zarządzenie nr 60/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie nr 61/2018 Rektor PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Marcinowi Kunickiemu

Zarządzenie nr 62/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia obowiązków i udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Agnieszce Dereń na czas nieobecności Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 63/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 64/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany Redaktora Naczelnego czasopisma "Eunomia" w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 65/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia obowiązków i udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Pawłowi Strózikowi na czas nieobecności Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 66/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wyznaczenia terminu Inauguracji Roku Akademickiego

Zarządzenie nr 67/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w PWSZ w Raciborzu

załącznik do Zarządznia nr 67/2018

załącznik do Zarządzenia nr 67/2018

załącznik do Zarządzenia nr 67/2018

Zarządzenie nr 68/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Komisji Stypendialnej PWSZ w Raciborzu w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie nr 69/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej PWSZ w Raciborzu w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie nr 70/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania komisji konkursowej ds. zatrudnienia w Instytucie Techniki

Zarządzenie nr 71/2018 PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Kierowników Zakładu w Instytutach

Zarządzenie nr 72/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany skadu Konwnetu PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 73/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Kierowników Zakładu w Instytucie Kultury Fizycznej i Zdrowia

Zarządzenie nr 74/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia

Zarządzenie nr 75/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powierzenia funkcji zastępcy dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia

Zarządzenie nr 76/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Instytutu Studiów Edukacyjnych

Zarządzenie nr 77/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie funkcji zastępcy dyrektora Instytu Studiów Edukacyjnych

Zarządzenie nr 78/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania dyrektora Biblioteki PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 79/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie odwołania z funkcji zastępcy dyrektora Instytutu Studiów Społecznych Pani dr Joanny Wróblewskiej-Jachna

Zarządzenie nr 80/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powierzenia funkcji zastępcy dyrektora Instytutu Studiów Społecznych

Zarządzenie nr 81/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Pawłowi Strózikowi

Zarządzenie nr 82/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Kierowników Zakładu w Instytutach

Zarządzenie nr 83/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania komisji konkursowej ds. zatrudnienia w Instytucie Kultury i Zdrowia

Zarządzenie nr 84/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Pawłowi Strózikowi na czas nieobecności Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 85/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Fedynowi

Zarządzenie nr 86/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powierzenia funkcji zastępcy dyrektora Instytutu Architektury

Zarządzenie nr 87/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Marcinowi Kunickiemu

Zarządzenie nr 88/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania zespołu ds. opracowania projektu Strategii PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 89/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany treści instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 90/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani dr inż.arch. Joannie Sokołowskiej-Moskwiak

Zarządzenie nr 91/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Pawłowi Strózikowi na czas nieobecności Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 92/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany składu Komisji Stypendialnej PWSZ w Raciborzu w roku akademickim 2018/2019

 Zarządzenie nr 93/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie  wprowadzenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych

Zarządzenie nr 94/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Pawłowi Strózikowi na czas nieobecności Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 95/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeciwdziałania mobbingowi w PWSZ w Raciborzu

 załącznik nr 1 do zarządzenia nr 95/2018

Zarządzenie nr 96/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na nagrody Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 97/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu  w sprawie powołania Centrum Biznesu, Innowacji i Nowoczesnych Technologii w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 98/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmian w schemacie organizacyjnym PWSZ w Raciborzu

załacznik nr 1 do zarządzenia nr 98/2018

Zarządzenie nr 99/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia zakresu obowiązków Prorektora ds. dydaktyki i studentów oraz udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie nr 100/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani dr inż.arch. Joannie Sokołowskiej- Moskwiak

Zarządzenie nr 101/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany składu osobowego Rady Bibliotecznej w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 102/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia dnia wolnego od zajęć dydaktycznych w dniu 12 listopada 2018 roku

Zarządzenie nr 103/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany skłądu osobowego Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 104/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 105/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Kierownika Studium Wychowania Fizycznego

Zarządzenie nr 106/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Sonii Pachel-Sobiech

Zarządzenie nr 107/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rektora PWSZ w Raciborzu ds. Centrum Biznesu, Innowacji i Nowoczesnych Technologii

Zarządzenie nr 108/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania zespołów ds. opracowania projektów wewnętrznych aktów prawnych PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 109/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania zespołu ds. projektu badawczego we współpracy z podmiotem zewnętrznym

 Zarządzenie nr 110/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany składu osobowego Rady Bibliotecznej PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 111/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Pawłowi Strózikowi na czas nieobecności Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 112/2018 Rektor PWSZ w Raciborzu w sprawie likwidacji Komisji Rektora dla Nauczycieli Akadmickich oraz Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 113/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Komisji ds. Nagród Rektora dla Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 114/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany skłądu osobowego Komisji ds. Nagród Rektora dla Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 115/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych

Zarządzenie nr 116/218 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Agnieszce Dereń-Kulczyckiej

Zarządzenie nr 117/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie informacji o środkach przeznaczonych na nagrody Rektora PWSZ w Raciborzu za rok akademicki 2017/2018

 

 

Zarządzenia w 2017 roku

2017-03-10

Zarządzenia w 2016 roku

2017-03-10

Zarządzenia w 2015 roku

2015-11-09

Rejestr zarządzeń

2015-06-02

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PWSZ w Raciborzu
Data utworzenia:2015-11-09
Data publikacji:2015-11-09
Osoba sporządzająca dokument:Rektor
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:12025