Jesteś tutaj: Start / Senat

Senat

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Skład Senatu
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
w kadencji 2015 – 2019

dr hab. inż. arch. Ewa Stachura – Rektor
dr Jakub Berezowski – Prorektor ds. rozwoju i organizacji
dr Paweł Strózik – Prorektor ds. dydaktyki i studentów
dr inż.arch. Janusz Faron- Kanclerz

dr inż. arch. Joanna Sokołowska-Moskwiak – Dyrektor Instytutu Architektury
dr inż. Tomasz Czyszpak  - Dyrektor Instytutu Techniki
dr Gabriela Kryk - Dyrektor Instytutu Studiów Edukacyjnych
dr Dariusz Chojecki – Dyrektor Instytutu Studiów Społecznych
dr Monika Porwoł - Przedstawiciel Instytutu Neofilologii
dr Zbigniew Wieczorek - Przedstawiciel Instytutu Studiów Społecznych

dr Danuta Nowosielska-Swadźba - Przedstawiciel Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia

dr Urszula Kalicińska - Przedstawiciel Instytutu Studiów Edukacyjnych

dr inż.arch.Beata Kuc-Słuszniak - Przedstawiciel Instytutu Architektury

dr inż. Małgorzata Kuchta - Przedstawiciel Instytutu Techniki

mgr Alina Zimna - Przedstawiciel Instytutu Neofilologii,

mgr Ewelina Kolarczyk - Przedstawiciel Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia

mgr  Anna Chrobok - Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
mgr  Joanna Russok - Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
mgr inż. Krzysztof Fedyn - Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

STUDENCI:

Paweł Fiałkowski- Przewodniczący Rady Mieszkańców Domu Studenta

wakat- Przedstawiciel studentów

 Klaudia Piotrowska - Przewodnicząca Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego

Arkadiusz Bielicki - Przedstawiciel studentów

Karol Chałupiński - Przedstawiciel studentów

wakat - przedstawiciel studentów

 

 

Archiwum uchwał 2018

2018-01-18

Uchwała nr 74/2018 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do uchwały nr 74/2018

Uchwała nr 75/2018 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 76/2018 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia protokołu obrad Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 20 grudnia 2017 roku

załącznik nr 1 do uchwały nr 76/2018

Uchwała nr 4/2018 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia porządku obrad Seantu PWSZ w Raciborzu

załacznik nr 1 do Uchwały nr 4/2018

Uchwała nr 5/2018 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia protokołu onrad Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 12 stycznia 2018 roku

załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2018

Uchwała nr 6/2018 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie zaopiniowania powołania Pana dr Janusza Nowaka na kierownika Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Uchwała nr 7/2018 w sprawie opinii o powołaniu w skłąd Rady Wydawniczej PWSZ w Raciborzu Pana prof.dr hab. Władysława Łosiaka

Uchwała nr 8/2018 w sprawie przyjęcia "Protokołu Przeglądu" Systemu Zawewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu

załącznik do uchwały nr 8/2018

załącznik nr 1 do załacznika do uchwały nr 8/2018

załacznik nr 2 do załącznika do uchwały nr 8/2018

Uchwała nr 9/2018 w sprawie ustelania honorarium z tytułu przenieisienia autorskich praw majątkowych do utworów w wynagrodzeniu pracowników PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do uchwały nr 9/2018

załącznik nr 2 do uchwały nr 9/2018

Uchwała nr 10/2018 w sprawie opinii dotyczącej przystąpienia przez PWSZ w Raciborzu projektu: Program praktyk zawodowych dla Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społęcznego

Uchwała nr 11/2018 w sprawie sprostowania omyłek pisarskich w numeracji uchwał podjętych w dniu 11 stycznia 2018 roku

Uchwała nr 12/2018 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia porządku obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

załacznik nr 1 do uchwały nr 12/2018

Uchwała nr 13/2018 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia protokołu obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 8 marca 2018 roku

załącznik nr 1 do uchwały nr 13/2018

Uchwała nr 14/2018 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie wyrażenia zgody na zwrot darowizny prawa włsności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem położonej w Raciborzu przy ul. Lwowskiej 9

załacznik nr 1 do uchwały nr 14/2018

Uchwała nr 15/2018 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie zdjęcia z porządku obrad uchwały nr 15/2018 w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Uchwała nr 16/2018 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzenia nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję organu jednoosobowego Uczelni

Uchwała nr 17/2018 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do uchwały nr 17/2018

Uchwała nr 18/2018 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia protokołu obrad Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 25 kwietnia 2018 r.

załącznik nr 1 do uchwały nr 18/2018

Uchwała nr 19/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia zmian do Statutu PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 20/2018 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2019/2020

załącznik nr 1 do uchwały nr 20/2018

załacznik nr 1 do załącznik nr 1 do uchwały nr 20/2018

Uchwała nr 21/2018 w sprawie określenia wykazu kierunków i specjalności oraz limitów przyjęć na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2018/2019w PWSZ w Raciborzu

załacznik nr 1 do uchwały nr 21/2018

Uchwała nr 22/2018 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie opinii dotyczącej przystąpienia PWSZ w Raciborzu do projektu: "Zintegrowany program PWSZ w Raciborzu"

Uchwała nr 23/2018 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie sprawozdania finansowego Uczelni za 2017 rok

Uchwała nr 24/2018 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie zdjęcia z porządku obrad uchwąły nr 24/2018 w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie pracy Senatu PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 25/2018 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 26/2018 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia zmian do Statutu PWSZ w Raciborzu

załacznik nr 1 do uchwały nr 26/2018

Uchwała nr 27/2018 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia zmian do Statutu PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do uchwały nr 27/2018

Uchwała nr 28/2018 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do uchwały nr 28/2018

Uchwała nr 29/2018 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia protokołu obrad Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 24 maja 2018 r.

załącznik nr 1 do uchwały nr 29/2018

Uchwała nr 30/2018 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego PWSZ w Raciborzu na 2018 rok

załacznik nr 1 do uchwały  nr 30/2018

Uchwała nr 31/2018 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia zmian do Statutu PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 32/2018 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia na lata 2018-2022 dla kierunku Automatyka i Robotyka

załącznik nr 1 do uchwały nr 32/2018

Uchwała nr 33/2018 Senatu PWSZ w Raciborzu w zatwierdzenia programu kształcenia na lata 2018-2021 dla kierunku Administracja -studia pierwszego o profilu praktycznym

  program kształcenia- uchwała nr 33/2018

program kształcenia-uchwała nr  33/2018

 program kształcenia -uchwała nr 33/2018

 program kształcenia - uchwała  nr 33/2018

program kształcenia - uchwała nr 33/2018

program kształcenia - uchwała nr 33/2018

program kształcenia - uchwała nr 33/2018

Uchwała nr 34/2018 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie specjalności na kierunku Bezpieczeństwo Państwa

Uchwała nr 35/2018 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia na lata 2018-2021 dla kierunku Bezpieczeństwo Państwa - studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

program kształcenia - uchwała nr 35/2018

program ształcenia - uchwała nr 35/2018

program kształcenia - uchwała nr 35/2018

program kształcenia - uchwała nr 35/2018

program kształcenia - uchwała nr 35/2018

program kształcenia - uchwała nr 35/2018

program kształcenia - uchwała nr 35/2018

Uchwała nr 36/2018 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia na lata 2018-2021 dla kierunku Pedagogika - studia peirwszego stopnia o profilu praktycznym

program kształcenia - uchwała nr 36/2018

program kształcenia - uchwała nr 36/2018

program kształcenia - uchwała nr 36/2018

program kształcenia - uchwała nr 36/2018

program kształcenia - uchwała nr 36/2018

program kształcenia - uchwała nr 36/2018

program kształcenia - uchwała nr 36/2018

program kształcenia - uchwała nr 36/2018

program kształcenia - uchwała nr 36/2018

 Uchwała nr 37/2018 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie specjalności na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Uchwała nr 38/2018 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia na lata 2018-2021 dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

program kształcenia - uchwała nr 38/2018

program kształcenia - uchwała nr 38/2018

program kształcenia - uchwała nr 38/2018

program kształcenia - uchwała nr 38/2018

program kształcenia - uchwała nr 38/2018

program kształcenia - uchwała nr 38/2018

program kształcenia - uchwała nr 38/2018

program kształcenia - uchwała nr 38/2018

 Uchwała nr 39/2018 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia na lata 2018-2021 dla kierunku Filologia - studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

program kształcenia - uchwała nr 39/2018

program kształcenia - uchwała nr 39/2018

program kształcenia - uchwała nr 39/2018

program kształcenia - uchwała nr 39/2018

program kształcenia - uchwała nr 39/2018

program kształcenia - uchwała nr 39/2018

program kształcenia - uchwała nr 39/2018

program kształcenia - uchwała nr 39/2018

program kształcenia - uchwała nr 39/2018

program kształcenia - uchwała nr 39/2018

program kształcenia - uchwała nr 39/2018

program kształcenia - uchwała nr 39/2018

program kształcenia - uchwała nr 39/2018

program kształcenia - uchwała nr 39/2018

program kształcenia - uchwała nr 39/2018

program kształcenia - uchwała nr 39/2018

program kształcenia - uchwała nr 39/2018

Uchwała nr 40/2018 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia  na lata 2018-2021 dla kierunku Wychowanie Fizyczne - studia pierwszego stopnia o profilu praktyczny

program kształenia-uchwała nr 40/2018

program kształcenia -uchwała nr 40/2018

Uchwała nr 41/2018 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia na lata 2018-2021 dla kierunku Pielęgniarstwo - studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

program kształcenia - uchwała nr 41/2018

program kształcenia - uchwała nr 41/2018

program kształcenia - uchwała nr 41/2018

program kształcenia- uchwała nr 41/2018

program kształcenia - uchwała nr 41/2018

program kształcenia - uchwała nr 41/2018

Uchwała nr 42/2018 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia na lata 2018-2021 dla kierunku Turystyka i Rekreacja - studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

program kształcenia - uchwała nr 42/2018

program kształcenia - uchwała nr 42/2018

Uchwała nr 43/2018 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia na lata 2018-2022 dla kieunku Architektura - studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

program kształcenia - uchwała nr 43/2018

program kształcenia - uchwała nr 43/2018

program kształcenia - uchwała nr 43/2018

programy kształcenia - uchwała nr 43/2018

program kształcenia - uchwała nr 43/2018

Uchwała nr 44/2018 Senatu PWSZ w Raciborzu w spawie korekty programu studiów na lata 2017-2020 na kierunku Pielęgniarstwo - profil praktyczny

załacznik nr 1 do uchwały nr 44/2018

Uchwała nr 45/2018 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ  w Raciborzu

Uchwała nr 46/2018 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia protokołu obrad Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 21 czerwca 2018 r.

załacznik do uchwały nr 46/2018

Uchwała nr 47/2018 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

załacznik nr 1 do uchwały nr 47/2018

Uchwała nr 48/2018 Senatu PWSZ Raciborzu w sprawie w sprawie zmiany porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do uchwały nr 48/2018

Uchwała nr 49/2018 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie wyrażenia opinii o prowadzeniu kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych w PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 50/2018 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia wykazu prowadzonych kierunków studiów oraz specjalności w roku akademickim 2018/2019 w PWSZ w Raciborzu

załacznik nr 1 do uchwały nr 50/2018

Uchwała nr 51/2018 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie korekty programu kształcenia  na lata 2018-2021 dla kierunku Pedagogika -studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

załacznik do uchwały nr 51/2018 - Program kształcenia

załacznik do uchwały nr 51/2018 - Efekty kształcenia

załacznik do uchwały nr 51/2018 - Efakty kształcenia

załacznik do uchwały nr 51/2018- Efekty kształcenia

załacznik do uchwały nr 51/2018 - Efekty kształcenia

załacznik do uchwały nr 51/2018- matryce

załącznik do uchwały nr 51/2018- matryce

załacznik do uchwały nr 51/2018  - matryce

załącznik do uchwały nr 51/2018

załącznik do uchwały nr 51/2018

 

załacznik do uchwały korekta Pedagogika

załacznik do uchwały korekta Pedagogika

załacznik do uchwały korekta Pedagogika

załacznik do uchwały nr 51/2018 -korekta Pedagogika

załacznik do uchwały nr 51/2018 - korekta Pedagogika

załącznik do uchwały nr 51/2018 - korekta Pedagogika

załacznik do uchwały nr 51/2018 - korekta Pedagogika

załacznik do uchwały nr 51/2018 - korekta Pedagogika

Uchwała nr 52/2018 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia zmian w procedurze organizacji współpracy międzynarodowej PWSZ w Raciborzu

załacznik nr 1 do uchwały nr 52/2018

Uchwała nr 53/2018 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie uchwalenia korekty planu studiów na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

załacznik fo uchwały korekta Edukacja artystyczna w zakresie stuk plastycznych

Uchwała nr 54/2018 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie uchwalenia korekty planu studiów oraz ogłoszenia tekstu jednolitego planu studiów na kierunku Pielęgniarstwo na lata 2017-2020 studia pierwszego stopnia - profil praktyczny

załącznik nr 1 do uchwały nr 54/2018 - korekta planu na kierunku Pielęgniarstwo, cykl kształcenia 2017-2020

Uchwała nr 55/2018 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie wyrażenia opinii o powierzeniu funkcji dyrektora Instytutu Studiów Edukacyjnych Pani dr Gabrieli Kryk

Uchwała nr 56/2018 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie wyrażenia opinii o powierzeniu funkcji dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia Panu dr Marcinowi Kunickiemu

Uchwała nr 57/2018 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie wyrażenia opinii o powierzeniu funkcji dyrektora Biblioteki PWSZ w Raciborzu Panu mgr Piotrowi Musze (Mucha)

Uchwała nr 58/2018 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie korekty programu kształcenia na lata 2018-2021 na kierunku Pielęgnirastwo - studia pierwszego stopnia profil praktyczny

załącznik nr 1 do uchwały nr 58/2018 - korekta planu na kierunku Peilęgniarstwo, cykl kształcenia 2018-2021

 

 

 

 

Archiwum uchwał 2017

2017-03-10

Archiwum uchwa 2016

2016-03-11

Archiwum uchwał 2015

2015-11-10

Archiwum uchwał 2014

2015-06-01

Archiwum uchwał 2013

2015-06-01

Archiwum uchwał 2012

2015-06-01

Archiwum uchwał 2011

2015-06-01

Archiwum uchwał 2010

2015-06-01

Archiwum uchwał 2009

2015-06-01

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PWSZ w Raciborzu
Data utworzenia:2015-06-01
Data publikacji:2015-06-01
Osoba sporządzająca dokument:Rektor
Osoba wprowadzająca dokument:mgr inż. Jacek Pierzga
Liczba odwiedzin:13567

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-10-01 13:02:57mgr inż. Jacek PierzgaaktualizacjaSenat
2018-06-29 09:53:21mgr inż. Jacek PierzgaaktualizacjaSenat
2018-06-29 09:52:01mgr inż. Jacek PierzgaaktualizacjaSenat
2018-05-04 10:58:54mgr inż. Jacek PierzgaaktualizacjaSenat
2018-05-04 10:57:41mgr inż. Jacek PierzgaaktualizacjaSenat
2017-03-10 11:35:59mgr inż. Jacek PierzgaaktualizacjaSenat
2016-01-04 15:11:09mgr inż. Jacek PierzgaAktualizacjaSenat
2016-01-04 15:10:09mgr inż. Jacek PierzgaAktualizacjaSenat
2015-10-15 11:19:18mgr inż. Jacek PierzgaAktualizacjaSenat