Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 28 kwietnia 2022 r.

Nr Uchwałyz dniaw sprawieZałączniki
14/2022 28.04.2022 przyjęcia porządku obrad   Zał. 1
15/2022 28.04.2022 przyjęcia protokołu obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 3 marca 2022 roku   Zał. 1
16/2022 28.04.2022 przyjęcia protokołu obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 31 marca 2022 roku Zał. 1
17/2022 28.04.2022 przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w 2021 roku ---
18/2022 28.04.2022 uruchomienia w Instytucie Studiów Edukacyjnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego Zał. 1
19/2022 28.04.2022 określenia aktualnego wykazu kierunków, na które przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne na rok akademicki 2022/2023 ---
20/2022 28.04.2022 wprowadzenia zmian do Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu oraz ogłoszenia teksu jednolitego Zał. 1

 

4 maja 2022
Czytaj więcej o: Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 28 kwietnia 2022 r.

Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 31 marca 2022 r.

Nr Uchwałyz dniaw sprawieZałączniki
9/2022 31.03.2022 przyjęcia porządku obrad    Zał. 1
10/2022 31.03.2022 uruchmienia w Instytucie Architektury studiów podyplomowych z zakresu mykologii budowlanej
Zał. 1
11/2022 31.03.2022 wyrażenia opinii o zmianie nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na Akademię Nauk Stosowanych w Raciborzu ---
12/2022 31.03.2022 wprowadzenia zmian do Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu ---
13/2022 31.03.2022 wprowadzenia zmian do Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu ---

 

7 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 31 marca 2022 r.

Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 3 marca 2022 r.

Nr Uchwałyz dniaw sprawieZałączniki
1/2022 3.03.2022 przyjęcia porządku obrad   Zał. 1
2/2022 3.03.2022 przyjęcia protokołu obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 16 grudnia 2021 roku   Zał. 1
3/2022 3.03.2022 utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo - profil praktyczny, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu ---
4/2022 3.03.2022 ustalenia programu studiów na kierunku pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2022-2024 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał. 1
5/2022 3.03.2022 utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku administracja - profil praktyczny, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu ---
6/2022 3.03.2022 ustalenia programu studiów na kierunku administracja, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2022-2024 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał. 1
7/2022 3.03.2022 uruchmienia w Instytucie Studiów Edukacyjnych studiów podyplomowych z zakresu logopedii Zał. 1
8/2022 3.03.2022 uruchmienia w Instytucie Architektury studiów podyplomowych z zakresu architektury wnętrz
Zał. 1

 

11 marca 2022
Czytaj więcej o: Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 3 marca 2022 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2021 rok

21 lutego 2022
Czytaj więcej o: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2021 rok

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko kierownika Projektu unijnego – Podnoszenie kompetencji w kierunku uniwersalności.

23 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Informacja o wyniku konkursu na stanowisko kierownika Projektu unijnego – Podnoszenie kompetencji w kierunku uniwersalności.

Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 16 grudnia 2021 r.

Nr Uchwałyz dniaw sprawieZałączniki
68/2021 16.12.2021 przyjęcia porządku obrad   Zał.1
69/2021 16.12.2021 przyjęcia protokołu obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 25 listopada 2021 roku Zał.1
70/2021 16.12.2021 korekty oczywistej omyłki pisarskiej w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 42/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z dnia 24 czerwca 2021 roku ---
71/2021 16.12.2012 wyrażenia opinii o zmianie nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu ---

 

16 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 16 grudnia 2021 r.

Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 25 listopada 2021 r.

 

Nr Uchwałyz dniaw sprawieZałączniki
65/2021 25.11.2021 przyjęcia porządku obrad   Zał.1
66/2021  25.11.2021 przyjęcia protokołu obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 30 września 2021 roku Zał.1
67/2021 25.11.2021 uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na kadencję 2020-2024  

 

10 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 25 listopada 2021 r.

Konkurs na kierownika Projektu unijnego - Podnoszenie kompetencji w kierunku uniwersalności.

10 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Konkurs na kierownika Projektu unijnego - Podnoszenie kompetencji w kierunku uniwersalności.

Informacja o wyborze oferty na wyposażenie do Centrum Digitalizacji w PWSZ w Raciborzu

8 listopada 2021
Czytaj więcej o: Informacja o wyborze oferty na wyposażenie do Centrum Digitalizacji w PWSZ w Raciborzu

Wyposażenie do Centrum Digitalizacji

26 października 2021
Czytaj więcej o: Wyposażenie do Centrum Digitalizacji