Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Konkurs na stanowisko instruktora w Instytucie Kultury Fizycznej i Zdrowia

5 sierpnia 2022
Czytaj więcej o: Konkurs na stanowisko instruktora w Instytucie Kultury Fizycznej i Zdrowia

Konkurs na stanowisko profesora uczelni w Instytucie Kultury Fizycznej i Zdrowia

5 sierpnia 2022
Czytaj więcej o: Konkurs na stanowisko profesora uczelni w Instytucie Kultury Fizycznej i Zdrowia

Konkursy na stanowiska wykładowców w Instytucie Kultury Fizycznej i Zdrowia

5 sierpnia 2022
Czytaj więcej o: Konkursy na stanowiska wykładowców w Instytucie Kultury Fizycznej i Zdrowia

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Techniki

21 lipca 2022
Czytaj więcej o: Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Techniki

Konkurs na stanowisko wykładowcy w Instytucie Techniki

21 lipca 2022
Czytaj więcej o: Konkurs na stanowisko wykładowcy w Instytucie Techniki

Konkurs na stanowisko wykładowcy w Instytucie Techniki

21 lipca 2022
Czytaj więcej o: Konkurs na stanowisko wykładowcy w Instytucie Techniki

Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 30 czerwca 2022 r.

Nr Uchwałyz dniaw sprawieZałączniki
26/2022 30.06.2022 przyjęcia porządku obrad   Zał. 1
27/2022 30.06.2022 przyjęcia protokołu obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 26 maja 2022 roku   Zał. 1
28/2022 30.06.2022 ustalenia programu studiów na kierunku administracja, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2022-2025 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał. 1
29/2022 30.06.2022 ustalenia programu studiów na kierunku architektura, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2022-2026 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał. 1
30/2022 30.06.2022 ustalenia programu studiów na kierunku automatyka i robotyka, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2022-2026 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał. 1
31/2022 30.06.2022 ustalenia programu studiów na kierunku bezpieczeństwo państwa, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2022-2025 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał. 1
32/2022 30.06.2022 ustalenia programu studiów na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2022-2025 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał. 1
33/2022 30.06.2022 ustalenia programu studiów na kierunku filologia, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2022-2025 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał. 1
34/2022 30.06.2022 ustalenia programu studiów na kierunku pedagogika, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2022-2025 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał. 1
35/2022 30.06.2022 ustalenia programu studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2022-2027 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał. 1
36/2022 30.06.2022 ustalenia programu studiów na kierunku pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2022-2025 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał. 1
37/2022 30.06.2022 ustalenia programu studiów na kierunku turystyka i rekreacja, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2022-2025 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał. 1
38/2022 30.06.2022 ustalenia programu studiów na kierunku wychowanie fizyczne, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2022-2025 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał. 1
39/2022 30.06.2022 ustalenia programu studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2022-2026 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał. 1
40/2022 30.06.2022 korekty planu studiów na kierunku architektura, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2019-2023 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał. 1
41/2022 30.06.2022 korekty omyłki pisarskiej w planie studiów na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym w cyklu kształcenia 2021-2024, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał. 1

 

4 lipca 2022
Czytaj więcej o: Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 30 czerwca 2022 r.

Konkurs na stanowisko wykładowcy w Instytucie Studiów Edukacyjnych

20 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Konkurs na stanowisko wykładowcy w Instytucie Studiów Edukacyjnych

Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 26 maja 2022 r.

Nr Uchwałyz dniaw sprawieZałączniki
21/2022 26.05.2022 przyjęcia porządku obrad   Zał. 1
22/2022 26.05.2022 przyjęcia protokołu obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 28 kwietnia 2022 roku   Zał. 1
23/2022 26.05.2022

wprowadzenia zmian w Uchwale nr 31/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 27 maja 2021 roku
w sprawie zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu w roku akademickim 2022/2023.

Zał. 1
24/2022 26.05.2022 warunków i trybu przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu w roku akademickim 2023/2024. Zał. 1
25/2022 26.05.2022 korekty programu studiów na kierunku filologia, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym w cyklu kształcenia 2019-2022, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. Zał. 1

 

27 maja 2022
Czytaj więcej o: Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 26 maja 2022 r.

Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 28 kwietnia 2022 r.

Nr Uchwałyz dniaw sprawieZałączniki
14/2022 28.04.2022 przyjęcia porządku obrad   Zał. 1
15/2022 28.04.2022 przyjęcia protokołu obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 3 marca 2022 roku   Zał. 1
16/2022 28.04.2022 przyjęcia protokołu obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 31 marca 2022 roku Zał. 1
17/2022 28.04.2022 przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w 2021 roku ---
18/2022 28.04.2022 uruchomienia w Instytucie Studiów Edukacyjnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego Zał. 1
19/2022 28.04.2022 określenia aktualnego wykazu kierunków, na które przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne na rok akademicki 2022/2023 ---
20/2022 28.04.2022 wprowadzenia zmian do Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu oraz ogłoszenia teksu jednolitego Zał. 1

 

4 maja 2022
Czytaj więcej o: Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 28 kwietnia 2022 r.