Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Konkurs na stanowisko wykładowcy w Instytucie Studiów Społecznych

11 lipca 2019
Czytaj więcej o: Konkurs na stanowisko wykładowcy w Instytucie Studiów Społecznych

Konkurs na stanowisko instruktora w Instytucie Studiów Społecznych

11 lipca 2019
Czytaj więcej o: Konkurs na stanowisko instruktora w Instytucie Studiów Społecznych

Konkurs na stanowisko instruktora w Instytucie Kultury Fizycznej i Zdrowia

26 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Konkurs na stanowisko instruktora w Instytucie Kultury Fizycznej i Zdrowia

Konkurs na stanowisko instruktora w Instytucie Kultury Fizycznej i Zdrowia

26 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Konkurs na stanowisko instruktora w Instytucie Kultury Fizycznej i Zdrowia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w otwartym naborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w konkursie „Uczelnia dostępna”

14 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w otwartym naborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w konkursie „Uczelnia dostępna”

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu pilota wycieczek krajowych i zagranicznych, rezydenta biur podróży oraz umiejętność identyfikacji produktu turystycznego

9 maja 2019
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu pilota wycieczek krajowych i zagranicznych, rezydenta biur podróży oraz umiejętność identyfikacji produktu turystycznego

Modyfikacja zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia z wykorzystania pakietu wspomagającego informatyczne zarządzanie informacją w procesie dydaktycznym CEPHD

9 maja 2019
Czytaj więcej o: Modyfikacja zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia z wykorzystania pakietu wspomagającego informatyczne zarządzanie informacją w procesie dydaktycznym CEPHD

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w konkursie nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19

9 maja 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w konkursie nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19

Przeprowadzenie szkolenia z wykorzystania pakietu wspomagającego informatyczne zarządzanie informacją w procesie dydaktycznym CEPHD (Certyfied European Passive House Designer)

8 maja 2019
Czytaj więcej o: Przeprowadzenie szkolenia z wykorzystania pakietu wspomagającego informatyczne zarządzanie informacją w procesie dydaktycznym CEPHD (Certyfied European Passive House Designer)

Zapytanie ofertowe: „Przeprowadzenie kursu pilota wycieczek krajowych i zagranicznych, rezydenta biur podróży oraz umiejętność identyfikacji produktu turystycznego”

18 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe: „Przeprowadzenie kursu pilota wycieczek krajowych i zagranicznych, rezydenta biur podróży oraz umiejętność identyfikacji produktu turystycznego”