Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w otwartym naborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w konkursie „Uczelnia dostępna”

14 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w otwartym naborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w konkursie „Uczelnia dostępna”

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu pilota wycieczek krajowych i zagranicznych, rezydenta biur podróży oraz umiejętność identyfikacji produktu turystycznego

9 maja 2019
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu pilota wycieczek krajowych i zagranicznych, rezydenta biur podróży oraz umiejętność identyfikacji produktu turystycznego

Modyfikacja zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia z wykorzystania pakietu wspomagającego informatyczne zarządzanie informacją w procesie dydaktycznym CEPHD

9 maja 2019
Czytaj więcej o: Modyfikacja zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia z wykorzystania pakietu wspomagającego informatyczne zarządzanie informacją w procesie dydaktycznym CEPHD

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w konkursie nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19

9 maja 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w konkursie nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19

Przeprowadzenie szkolenia z wykorzystania pakietu wspomagającego informatyczne zarządzanie informacją w procesie dydaktycznym CEPHD (Certyfied European Passive House Designer)

8 maja 2019
Czytaj więcej o: Przeprowadzenie szkolenia z wykorzystania pakietu wspomagającego informatyczne zarządzanie informacją w procesie dydaktycznym CEPHD (Certyfied European Passive House Designer)

Zapytanie ofertowe: „Przeprowadzenie kursu pilota wycieczek krajowych i zagranicznych, rezydenta biur podróży oraz umiejętność identyfikacji produktu turystycznego”

18 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe: „Przeprowadzenie kursu pilota wycieczek krajowych i zagranicznych, rezydenta biur podróży oraz umiejętność identyfikacji produktu turystycznego”

Zapytanie ofertowe: „Przeprowadzenie szkolenia z wykorzystania pakietu wspomagającego informatyczne zarządzanie informacją w procesie dydaktycznym CEPHD (Certyfied European Passive House Designer)”

18 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe: „Przeprowadzenie szkolenia z wykorzystania pakietu wspomagającego informatyczne zarządzanie informacją w procesie dydaktycznym CEPHD (Certyfied European Passive House Designer)”

Ogłoszenie o wyb. najkorzystniejszej oferty i o unieważnieniu postęp. na „Szkolenia techniczne dla studentów i nauczycieli PWSZ w Raciborzu w projekcie: Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu w ramach Programu Oper. Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

11 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyb. najkorzystniejszej oferty i o unieważnieniu postęp. na „Szkolenia techniczne dla studentów i nauczycieli PWSZ w Raciborzu w projekcie: Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu w ramach Programu Oper. Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

Informacja o treści złożonych ofert w przetargu na „Szkolenia techniczne dla studentów i nauczycieli PWSZ w Raciborzu w projekcie: Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

28 marca 2019
Czytaj więcej o: Informacja o treści złożonych ofert w przetargu na „Szkolenia techniczne dla studentów i nauczycieli PWSZ w Raciborzu w projekcie: Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

Modyfikacja SIWZ w przetargu na przeprowadzenie szkoleń technicznych dla studentów i nauczycieli PWSZ w Raciborzu w projekcie: Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

22 marca 2019
Czytaj więcej o: Modyfikacja SIWZ w przetargu na przeprowadzenie szkoleń technicznych dla studentów i nauczycieli PWSZ w Raciborzu w projekcie: Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020