Jesteś tutaj: Start / Wybory 2020

Wybory 2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wybory do władz Uczelni 2021

2021-03-18

Uczelniana Komisja Wyborcza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu:

dr Łukasz Karaś - przewodniczący UKW
dr Jarosław Gasilewski - zastępca przewodniczącego
dr inż. Norbert Buba
dr Magdalena Gogół-Peszke
dr Monika Urbanek
dr Monika Porwoł
Monika Seget - sekretarz
Julia Stankowicz

UCHWAŁY UCZELNIANEJ KOMISJI  WYBORCZEJ

Nr uchwały z dnia w sprawie załączniki nr uchwały zmien.
1/2021 18.03.2021 uchwalenia Regulaminu wyborczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu Zał. 1 5/2020
z dnia 11.05.2020
2/2021 18.03.2021 uchwalenia kalendarza czynności wyborczych w wyborach Kolegium Elektorów, wyborach Rektora oraz w wyborach do Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- ---
3/2021 31.03.2021 przeprowadzenia wyborów do Senatu, Kolegium Elektorów oraz Rektora PWSZ w Raciborzu w trybie zdalnym --- ---
4/2021 31.03.2021 wyboru komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów do Kolegium Elektorów --- ---
5/2021 31.03.2021 przyjęcia zgłoszenia kandydatów na Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- ---
6/2021 31.03.2021 rejestracji kandydatów do Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- ---
7/2021 31.03.2021 rejestracji kandydatów do Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- ---
8/2021 7.04.2021 zmian w Regulaminie wyborczym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- 1/2021 Zał.1
9/2021  7.04.2021 stwierdzenia nieważności wyborów do Kolegium Elektorów oraz zarządzenie ponownych wyborów do Kolegium Elektorów  ---  ---
10/2021 12.04.2021 ogłoszenia składu Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- 16/2020
17/2020
11/2021 14.04.2021 stwierdzenia nieważności wyborów Rektora PWSZ w Raciborzu oraz zarządzenia ponownych wyborów Rektora PWSZ w Raciborzu --- 20/2020
12/2021 14.04.2021 wyboru Sekretarza Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- ---
13/2021 19.04.2021 w sprawie rozpatrzenia protestów wyborczych --- ---
14/2021 19.04.2021 stwierdzenia ważności wyboru Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. --- ---
15/2021 19.04.2021 stwierdzenia nieważności wyborów do Senatu PWSZ w Raciborzu oraz zarządzenia ponownych wyborów do Senatu PWSZ w Raciborzu --- 20/2020
16/2021 19.04.2021 wyboru komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów do Senatu PWSZ w Raciborzu --- ---
17/2021 27.04.2021 rozpatrzenia protestów wyborczych w wyborach Senatu PWSZ w Raciborzu --- ---
18/2021 27.04.2021 stwierdzenia ważności wyborów do Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- 21/2020

KOMUNIKATY UKW:

Komunikat nr 1 z dnia 22 marca 2021 r.
Komunikat nr 2 z dnia 22 marca 2021 r.
Komunikat nr 3 z dnia 1 kwietnia 2021 r.
Komunikat nr 4 z dnia 9 kwietnia 2021 r.
Komunikat nr 5 z dnia 20 kwietnia 2021 r.

UPOWAŻNIENIA PRZEWODNICZĄCEGO UKW:

Upoważnienie nr 1 z dnia 22 marca 2021 r.
Upoważnienie nr 2 z dnia 25 marca 2021 r.

UCHWAŁY KOLEGIUM ELEKTORÓW

Nr uchwały z dnia w sprawie załączniki nr uchwały zmien.
1/2021 12.04.2021 wyznaczenia terminu zebrania z kandydatem na Rektora
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
--- ---
2/2021 12.04.2021 ustalenia godziny zebrania wyborczego Kolegium Elektorów celem wyboru Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- ---

 KOMUNIKATY PRZEWODNICZĄCEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW:

Komunikat nr 1 z dnia 14.04.2021 r.

UCHWAŁA NR 1/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ w Raciborzu z dnia 13.03.2020 w sprawie wyboru Przewodniczącego UKW Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

2020-09-16

UCHWAŁA NR 2/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ w Raciborzu z dnia 13.03.2020 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego UKW Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

2020-09-16

UCHWAŁA NR 3/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ w Raciborzu z dnia 13.03.2020 w sprawie wyboru Sekretarza UKW Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

2020-09-16

UCHWAŁA NR 4/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ w Raciborzu z dnia 13.03.2020 w sprawie organizacji głosowania w okresie pandemii wirusa SARS CoV-2

2020-09-16

UCHWAŁA NR 5/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ w Raciborzu z dnia 11.05.2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu Wyborczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

2020-09-16

UCHWAŁA NR 6/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ w Raciborzu z dnia zmian w Regulaminie Wyborczym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

2020-09-16

UCHWAŁA NR 7/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ w Raciborzu z dnia 1.06.2020 w sprawie podjęcia działań umożliwiających przeprowadzenie zebrań wyborczych oraz wyborów z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

2020-09-16

UCHWAŁA NR 8/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ w Raciborzu z dnia 8.06.2020 roku w sprawie uchwalenia kalendarza czynności wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu PWSZ w Raciborzu w Instytucie Kultury Fizycznej i Zdrowia

2020-09-16

UCHWAŁA NR 9/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ w Raciborzu z dnia 23.06.2020 roku w sprawie uchwalenia kalendarza czynności wyborczych w wyborach Kolegium Elektorów, wyborach Rektora oraz w wyborach do Senatu PWSZ w Raciborzu

2020-09-16

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PWSZ w Raciborzu
Data utworzenia:2020-09-09
Data publikacji:2020-09-09
Osoba sporządzająca dokument:mgr inż. Jacek Pierzga
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3472