Rok 2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

44/2022

Nr zarzą-dzeniaz dniaw sprawiezał.

nr zarządz.
zmien. 

46/2022 1.07.2022 wprowadzenia stopnia alarmowego --- 41/2022
45/2022 1.07.2022 wprowadzenia stopnia alarmowego CRP --- 40/2022
44/2022 1.07.2022 ustalenia organizacji roku akademickiego 2022/2023 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał. 1 ---
43/2022 1.07.2022 powołania Komisji do spraw potwierdzania znajomości języka polskiego przez cudzoziemców podejmujących kształcenie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu --- ---
42/2022 1.07.2022 określenia wysokości miesięcznego dochodu rodziny studenta uprawniającego PWSZ w Raciborzu do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2022/2023 --- ---
41/2022 3.06.2022 wprowadzenia stopnia alarmowego --- 34/2022
40/2022 3.06.2022 wprowadzenia stopnia alarmowego CRP --- 33/2022
39/2022 3.06.2022 ogłoszenia tekstu jednolitego  Regulaminu premiowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu Zał. 1 36/2022
38/2022 23.05.2022 powołania zespołów roboczych w procesie wdrożenia Centralnego Systemu Informatycznego uczelni w ramach projektu „Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu” --- 30/2022
37/2022
37/2022 17.05.2022 zmieniające Zarządzenie nr 30/2022 w sprawie powołania zespołów roboczych w procesie wdrożenia Centralnego Systemu Informatycznego uczelni w ramach projektu „Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu” --- 30/2022
36/2022 17.05.2022 wprowadzenia zmian w Regulaminie premiowania Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Zał. 1
Zał. 2
202/2009
35/2022 17.05.2022 wprowadzenia zmian w Regulaminie pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu oraz nadania tekstu jednolitego

Zał. 1
Zał. 2

73/2019
34/2022 16.05.2022 wprowadzenia stopnia alarmowego   29/2022
33/2022 16.05.2022 wprowadzenia stopnia alarmowego CRP --- 28/2022
32/2022 5.05.2022 podejmowania i odbywania przez cudzoziemców kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał. 1
Zał. 2
31/2021
31/2022 5.05.2022 ustalenia limitów przyjęć na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu w postępowaniu w sprawie przyjęć na studia w roku akademickim 2022/2023 --- ---
30/2022 5.05.2022 powołania zespołów roboczych w procesie wdrożenia Centralnego Systemu Informatycznego w ramach projektu „Zarządzanie i kompetencje filarami Zintegrowanego Programu Rozwoju PWSZ w Raciborzu” --- ---
29/2022 2.05.2022 wprowadzenia stopnia alarmowego --- 24/2022
28/2022 2.05.2022 wprowadzenia stopnia alarmowego CRP --- 23/2022
27/2022 22.04.2022 utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku administracja - profil praktyczny w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu --- ---
26/2022 22.04.2022 utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo - profil praktyczny w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu --- ---
25/2022 22.04.2022

powołania Komisji Rekrutacyjnych i Komisji Egzaminacyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu

--- ---
24/2022 15.04.2022 wprowadzenia stopnia alarmowego --- ---
23/2022 15.04.2022 wprowadzenia stopnia alarmowego CRP --- 17/2022
22/2022 7.04.2022 ustalenia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia na rok akademicki 2022/2023 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu --- ---
21/2022 7.04.2022 powołania Zespołu ds. współpracy międzynarodowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu --- ---
20/2022 7.04.2022 wprowadzenia Procedury przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu seksualnemu oraz ograniczania ryzyka związanego z konfliktami w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu  Zał.1 95/2018
19/2022 7.04.2022 zmian do Regulaminu pobierania opłat za usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu wprowadzonego Zarządzeniem nr 25/2020 z dnia 25 lutego 2020 roku oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Zał.1
Zał.2
25/2020
18/2022 7.04.2022 uchylające Zarządzenie nr 101/2020 z dnia 14 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania Domu Studenta  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz przestrzegania przez jego mieszkańców wytycznych mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2  --- 101/2020
17/2022 1.04.2022 wprowadzenia stopnia alarmowego CRP --- 16/2022
16/2022 16.03.2022 wprowadzenia stopnia alarmowego CRP --- 15/2022
15/2022 7.03.2022 wprowadzenia stopnia alarmowego CRP --- 11/2022
14/2022 3.03.2022 wprowadzenia procedury wydawania Elektronicznej Legitymacji Służbowej Nauczyciela Akademickiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu Zał.1 ---
13/2022 1.03.2022 powołania zastępcy dyrektora Instytutu Techniki w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- ---
12/2022 1.03.2022 ustalenia wartości jednego punktu w związku z przyznaniem środków finansowych na działalność studenckich kół naukowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał.1 ---
11/2022 22.02.2022 zmiany stopnia alarmowego CRP --- 10/2022
10/2022 16.02.2022 wprowadzenia stopnia alarmowego CRP --- ---
9/2022 15.02.2022 powołania Komisji ds. orderów i odznaczeń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu --- ---
8/2022 15.02.2022

odwołania dra inż. Piotra Kalusa z funkcji zastępcy dyrektora Instytutu Techniki

---

65/2021
7/2022 4.02.2022

wprowadzenia zmian i ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu 

Zał.1
Zał.2
Zał.2.1

 

53/2019
34/2021
6/2022 28.01.2022

wprowadzenia kodeksu etyki studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w  Raciborzu

Zał.1 ---
5/2022 28.01.2022 wprowadzenia kodeksu etyki nauczyciela akademickiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w  Raciborzu Zał.1 ---
4/2022 28.01.2022 wprowadzenia szczegółowych wytycznych dotyczących zasad organizacji i przeprowadzania zaliczeń kończących zajęcia oraz egzaminów w zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2021/2022 Zał.1 ---
3/2022 20.01.2022 zmiany składu osobowego Komisji ds. Oceny Kół Naukowych PWSZ w Raciborzu --- 169/2020
88/2021
2/2022 19.01.2022 wprowadzenia stopnia alarmowego CRP --- ---
1/2022 14.01.2022 obowiązków komórek organizacyjnych w zakresie współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Raciborzu w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 --- ---

44/2022​

25/2020​101/2020​

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PWSZ w Raciborzu
Data utworzenia:2022-02-01
Data publikacji:2022-02-01
Osoba sporządzająca dokument:Rektor
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sterańczak
Liczba odwiedzin:1590