Jesteś tutaj: Start / Senat / Rok 2021

Rok 2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 28 stycznia 2021 r.

2021-01-29
Nr Uchwałyz dniaw sprawieZałączniki
1/2021  28.01.2021 przyjęcia porządku obrad   Zał. 1 
2/2021  28.01.2021 przyjęcia protokołu obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 17 grudnia 2020 roku   Zał. 1 
3/2021  28.01.2021 korekty programu studiów na kierunku Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu (cykl 2019-2022) Zał. 1 
4/2021  28.01.2021 korekty programu studiów na kierunku Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu (cykl 2020-2023) Zał. 1 
5/2021  28.01.2021 korekty planu studiów na kierunku Filologia, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu (cykl 2018-2021) Zał. 1
6/2021  28.01.2021 ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Rady Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu  
7/2021  28.01.2021 wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu  

 

Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 25 lutego 2021 r.

2021-02-26
Nr Uchwałyz dniaw sprawie Załączniki
8/2021 25.02.2021 przyjęcia porządku obrad Zał. 1
9/2021 25.02.2021 przyjęcia protokołu obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 28 stycznia 2021 roku Zał. 1
10/2021

25.02.2021

wprowadzenia zmian do Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Zał. 1

Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 25 marca 2021 r.

2021-03-31
Nr uchwałyz dniaw sprawieZałączniki
11/2021 25.03.2021 przyjęcia porządku obrad  Zał. 1
12/2021 25.03.2021 przyjęcia protokołu obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 25 lutego 2021 roku  Zał. 1
13/2021 25.03.2021 wprowadzenia zmian w programie studiów na kierunku Pedagogika studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym (cykl 2018-2021 i cykl 2019-2022) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu w związku z obowiązującym stanem epidemii

Zał. 1a
Zał. 1b
Zał. 2

14/2021 25.03.2021 wprowadzenia zmian w programie studiów na kierunku Zarządzenia i inżynieria produkcji studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym (cykl 2019-2023 i cykl 2020-2024) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu w związku z obowiązującym stanem epidemii Zał. 1
Zał. 2
15/2021 25.03.2021 wprowadzenia zmian w programie studiów na kierunku Administracja studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym (cykl 2019-2022 i cykl 2020-2023) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu w związku z obowiązującym stanem epidemii Zał. 1
Zał. 2
16/2021 25.03.2021 wprowadzenia zmian w programie studiów na kierunku Bezpieczeństwo państwa studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym (cykl 2019-2022 i cykl 2020-2023) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu w związku z obowiązującym stanem epidemii Zał. 1
Zał. 2
17/2021 25.03.2021 zmiany składu Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na kadencję 2020-2024  ---
18/2021 25.03.2021 zaopiniowania kandydata Rady Uczelni na Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na kadencję 2020-2024  ---

Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 31 marca 2021 r.

2021-03-31
Nr uchwałyz dniaw sprawieZałączniki
19/2021 31.03.2021 przyjęcia porządku obrad Zał. 1
20/2021 31.03.2021 zmiany składu Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na kadencję 2020-2024 ---
21/2021 31.03.2021 zaopiniowania kandydata na Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na kadencję 2020-2024 ---

Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 29 kwietnia 2021 r.

2021-04-30
Nr uchwałyz dniaw sprawieZałączniki
22/2021 29.04.2021 przyjęcia porządku obrad Zał. 1
23/2021 29.04.2021 przyjęcia protokołu obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 25 marca 2021 roku Zał. 1
24/2021 29.04.2021 przyjęcia protokołu obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 31 marca 2021 roku Zał. 1
25/2021 29.04.2021 zmieniająca uchwałę nr 68/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023 Zał. 1
26/2021 29.04.2021 wprowadzenia zmian i sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w  uchwale nr 48/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu w roku akademickim 2021/2022 Zał. 1
Zał. 2
27/2021 29.04.2021 wprowadzenia zmian do Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu Zał. 1
Zał. 2

Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 27 maja 2021 r.

2021-05-28
Nr uchwałyz dniaw sprawieZałączniki
28/2021 27.05.2021 przyjęcia porządku obrad Zał.1
29/2021 27.05.2021 przyjęcia protokołu obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 27 kwietnia 2021 roku Zał.1
30/2021 27.05.2021 aktualnego wykazu kierunków, na które prowadzi się postępowanie rekrutacyjne  na rok akademicki 2021/2022 ---
31/2021 27.05.2021 warunków i trybu przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu w roku akademickim 2022/2023 Zał.1

Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 24 czerwca 2021 r.

2021-07-02
Nr uchwałyZ dniaw sprawiezałączniki
32/2021 24.06.2021 przyjęcia porządku obrad Zał.1
33/2021 24.06.2021 przyjęcia protokołu obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 27 maja 2021 roku Zał.1
34/2021 24.06.2021 ustalenia programu studiów na kierunku administracja, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2021-2024 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał.1
35/2021 24.06.2021 ustalenia programu studiów na kierunku architektura, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2021-2025 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał.1
36/3021 24.06.2021 ustalenia programu studiów na kierunku automatyka i robotyka, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2021-2025 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał.1
37/2021 24.06.2021 ustalenia programu studiów na kierunku bezpieczeństwo państwa, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2021-2024 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał.1
38/2021 24.06.2021 ustalenia programu studiów na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2021-2024 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał.1
39/2021 24.06.2021 ustalenia programu studiów na kierunku filologia, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2021-2024 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał.1
40/2021 24.06.2021 ustalenia programu studiów na kierunku pedagogika, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2021-2024 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał.1
41/2021 24.06.2021 ustalenia programu studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2021-2026 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał.1
42/2021 24.06.2021 ustalenia programu studiów na kierunku pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2021-2024 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał.1
43/2021 24.06.2021 ustalenia programu studiów na kierunku turystyka i rekreacja, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2021-2024 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał.1
44/2021 24.06.2021 ustalenia programu studiów na kierunku wychowanie fizyczne, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2021-2024 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał.1
45/2021 24.06.2021 ustalenia programu studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2021-2025 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał.1
46/2021 24.06.2021 korekty planu studiów na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał.1
47/2021 24.06.2021 korekty planów studiów na kierunku turystyka i rekreacja, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał.1
Zał.2
48/2021 24.06.2021 korekty planów studiów na kierunku wychowanie fizyczne, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał.1
Zał.2
49/2021 24.06.2021 zatwierdzenia Programu Rozwoju Pielęgniarstwa zgodnie z założeniami projektu „Program rozwojowy kierunku pielęgniarstwo IKFiZ w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu” Zał.1

 

Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 16 września 2021 r.

2021-09-23
Nr Uchwałyz dniaw sprawieZałączniki
50/2021 16.09.2021 przyjęcia porządku obrad    Zał.1
51/2021 16.09.2021

korekty planów studiów na kierunku administracja, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym w cyklach kształcenia 2021-2024, 2020-2023 oraz 2019-2022, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu

 Zał.1
 Zał.2
 Zał.3
52/2021 16.09.2021 korekty planów studiów na kierunku bezpieczeństwo państwa, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym w cyklach kształcenia 2021-2024, 2020-2023 oraz 2019-2022, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu  Zał.1
 Zał.2
 Zał.3
53/2021 16.09.2021 korekty planu studiów na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym
w cyklach kształcenia 2020-2023 oraz 2019-2022, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu
 Zał.1
 Zał.2
54/2021 16.09.2021 korekty programu studiów na kierunku filologia, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym w cyklu kształcenia 2021-2024 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu  Zał.1
55/2021 16.09.2021 korekty programu studiów na kierunku filologia, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym w cyklu kształcenia 2020-2023 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu  Zał.1
56/2021 16.09.2021 korekty programu studiów na kierunku filologia, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym w cyklu kształcenia 2019-2022 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu  Zał.1

Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 30 września 2021 r.

2021-10-04
Nr Uchwałyz dniaw sprawieZałączniki
57/2021 30.09.2021 przyjęcia porządku obrad    Zał.1
58/2021 30.09.2021

przyjęcia protokołu obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 24 czerwca 2021 roku

 Zał.1
59/2021 30.09.2021 przyjęcia protokołu obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 16 września 2021 roku  Zał.1
60/2021 30.09.2021 zaopiniowania Regulaminu okresowego oceniania nauczycieli akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu  Zał.1
61/2021 30.09.2021 zaopiniowania wymagań stawianych przy ubieganiu się o awans na stanowisko profesora Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu  Zał.1
62/2021 30.09.2021 zaopiniowania wykazu prowadzonych kierunków studiów w roku akademickim 2021/2022 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu  Zał.1
63/2021 30.09.2021 zmian w procedurze realizacji Programu ERASMUS+ w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu  Zał.1
64/2021 30.09.2021 wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów na kierunku wychowanie fizyczne - studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym w cyklu kształcenia 2021-2024 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu  Zał.1

Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 25 listopada 2021 r.

2021-12-10

 

Nr Uchwałyz dniaw sprawieZałączniki
65/2021 25.11.2021 przyjęcia porządku obrad   Zał.1
66/2021  25.11.2021 przyjęcia protokołu obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 30 września 2021 roku Zał.1
67/2021 25.11.2021 uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na kadencję 2020-2024  

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PWSZ w Raciborzu
Data utworzenia:2021-01-29
Data publikacji:2021-01-29
Osoba sporządzająca dokument:Rektor
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sterańczak
Liczba odwiedzin:3777