Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Wymiana centrali telefonicznej – zakup i wdrożenie.

14 maja 2021
Czytaj więcej o: Wymiana centrali telefonicznej – zakup i wdrożenie.

Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 29 kwietnia 2021 r.

Nr uchwałyz dniaw sprawieZałączniki
22/2021 29.04.2021 przyjęcia porządku obrad Zał. 1
23/2021 29.04.2021 przyjęcia protokołu obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 25 marca 2021 roku Zał. 1
24/2021 29.04.2021 przyjęcia protokołu obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 31 marca 2021 roku Zał. 1
25/2021 29.04.2021 zmieniająca uchwałę nr 68/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023 Zał. 1
26/2021 29.04.2021 wprowadzenia zmian i sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w  uchwale nr 48/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu w roku akademickim 2021/2022 Zał. 1
Zał. 2
27/2021 29.04.2021 wprowadzenia zmian do Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu Zał. 1
Zał. 2
30 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 29 kwietnia 2021 r.

Informacja o wyborze oferty na przeprowadzenie szkoleń w zakresie budowania relacji interpersonalnych „Bliżej siebie, bliżej innych”.

9 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Informacja o wyborze oferty na przeprowadzenie szkoleń w zakresie budowania relacji interpersonalnych „Bliżej siebie, bliżej innych”.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, w formie zaproszenie do złożenia oferty na realizację wizyt studyjnych u pracodawców branż kreatywnych w tym usług, w formule CASE STUDY

6 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, w formie zaproszenie do złożenia oferty na realizację wizyt studyjnych u pracodawców branż kreatywnych w tym usług, w formule CASE STUDY

Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 31 marca 2021 r.

Nr uchwałyz dniaw sprawieZałączniki
19/2021 31.03.2021 przyjęcia porządku obrad Zał. 1
20/2021 31.03.2021 zmiany składu Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na kadencję 2020-2024 ---
21/2021 31.03.2021 zaopiniowania kandydata na Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na kadencję 2020-2024 ---
31 marca 2021
Czytaj więcej o: Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 31 marca 2021 r.

Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 25 marca 2021 r.

Nr uchwałyz dniaw sprawieZałączniki
11/2021 25.03.2021 przyjęcia porządku obrad  Zał. 1
12/2021 25.03.2021 przyjęcia protokołu obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 25 lutego 2021 roku  Zał. 1
13/2021 25.03.2021 wprowadzenia zmian w programie studiów na kierunku Pedagogika studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym (cykl 2018-2021 i cykl 2019-2022) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu w związku z obowiązującym stanem epidemii

Zał. 1a
Zał. 1b
Zał. 2

14/2021 25.03.2021 wprowadzenia zmian w programie studiów na kierunku Zarządzenia i inżynieria produkcji studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym (cykl 2019-2023 i cykl 2020-2024) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu w związku z obowiązującym stanem epidemii Zał. 1
Zał. 2
15/2021 25.03.2021 wprowadzenia zmian w programie studiów na kierunku Administracja studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym (cykl 2019-2022 i cykl 2020-2023) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu w związku z obowiązującym stanem epidemii Zał. 1
Zał. 2
16/2021 25.03.2021 wprowadzenia zmian w programie studiów na kierunku Bezpieczeństwo państwa studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym (cykl 2019-2022 i cykl 2020-2023) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu w związku z obowiązującym stanem epidemii Zał. 1
Zał. 2
17/2021 25.03.2021 zmiany składu Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na kadencję 2020-2024  ---
18/2021 25.03.2021 zaopiniowania kandydata Rady Uczelni na Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na kadencję 2020-2024  ---
31 marca 2021
Czytaj więcej o: Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 25 marca 2021 r.

Informacja o wyborze oferty na przeprowadzenie szkoleń w zakresie budowania relacji interpersonalnych „Bliżej siebie, bliżej innych”.

29 marca 2021
Czytaj więcej o: Informacja o wyborze oferty na przeprowadzenie szkoleń w zakresie budowania relacji interpersonalnych „Bliżej siebie, bliżej innych”.

Rada Uczelni

Rada Uczelni na kadencję 2021-2024
(powołana Uchwałą nr 75/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu)

  1. Mgr Patryk Swoboda - przewodniczący Rady Uczelni,
  2. Mgr Joanna Russok - sekretarz Rady Uczelni,
  3. Dr Dariusz Chojecki,           
  4. Mgr Sławomir Szwed,
  5. Mgr Romuald Turakiewicz,
  6. Dr hab. inż. Bogdan Wysogląd

oraz Paweł Ośko - Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.

Kontakt:
mgr Joanna Russok
tel. 32 415 50 20 w. 139
e-mail: joanna.russok@pwszrac.pl

23 marca 2021
Czytaj więcej o: Rada Uczelni

Wybory do władz Uczelni 2021

Uczelniana Komisja Wyborcza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu:

dr Łukasz Karaś - przewodniczący UKW
dr Jarosław Gasilewski - zastępca przewodniczącego
dr inż. Norbert Buba
dr Magdalena Gogół-Peszke
dr Urszula Kalicińska
dr Monika Porwoł
Monika Seget - sekretarz
Julia Stankowicz

UCHWAŁY UCZELNIANEJ KOMISJI  WYBORCZEJ

Nr uchwały z dnia w sprawie załączniki nr uchwały zmien.
1/2021 18.03.2021 uchwalenia Regulaminu wyborczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu Zał. 1 5/2020
z dnia 11.05.2020
2/2021 18.03.2021 uchwalenia kalendarza czynności wyborczych w wyborach Kolegium Elektorów, wyborach Rektora oraz w wyborach do Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- ---
3/2021 31.03.2021 przeprowadzenia wyborów do Senatu, Kolegium Elektorów oraz Rektora PWSZ w Raciborzu w trybie zdalnym --- ---
4/2021 31.03.2021 wyboru komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów do Kolegium Elektorów --- ---
5/2021 31.03.2021 przyjęcia zgłoszenia kandydatów na Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- ---
6/2021 31.03.2021 rejestracji kandydatów do Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- ---
7/2021 31.03.2021 rejestracji kandydatów do Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- ---
8/2021 7.04.2021 zmian w Regulaminie wyborczym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- 1/2021 Zał.1
9/2021  7.04.2021 stwierdzenia nieważności wyborów do Kolegium Elektorów oraz zarządzenie ponownych wyborów do Kolegium Elektorów  ---  ---
10/2021 12.04.2021 ogłoszenia składu Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- 16/2020
17/2020
11/2021 14.04.2021 stwierdzenia nieważności wyborów Rektora PWSZ w Raciborzu oraz zarządzenia ponownych wyborów Rektora PWSZ w Raciborzu --- 20/2020
12/2021 14.04.2021 wyboru Sekretarza Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- ---
13/2021 19.04.2021 w sprawie rozpatrzenia protestów wyborczych --- ---
14/2021 19.04.2021 stwierdzenia ważności wyboru Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. --- ---
15/2021 19.04.2021 stwierdzenia nieważności wyborów do Senatu PWSZ w Raciborzu oraz zarządzenia ponownych wyborów do Senatu PWSZ w Raciborzu --- 20/2020
16/2021 19.04.2021 wyboru komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów do Senatu PWSZ w Raciborzu --- ---
17/2021 27.04.2021 rozpatrzenia protestów wyborczych w wyborach Senatu PWSZ w Raciborzu --- ---
18/2021 27.04.2021 stwierdzenia ważności wyborów do Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- 21/2020

KOMUNIKATY UKW:

Komunikat nr 1 z dnia 22 marca 2021 r.
Komunikat nr 2 z dnia 22 marca 2021 r.
Komunikat nr 3 z dnia 1 kwietnia 2021 r.
Komunikat nr 4 z dnia 9 kwietnia 2021 r.
Komunikat nr 5 z dnia 20 kwietnia 2021 r.

UPOWAŻNIENIA PRZEWODNICZĄCEGO UKW:

Upoważnienie nr 1 z dnia 22 marca 2021 r.
Upoważnienie nr 2 z dnia 25 marca 2021 r.

UCHWAŁY KOLEGIUM ELEKTORÓW

Nr uchwały z dnia w sprawie załączniki nr uchwały zmien.
1/2021 12.04.2021 wyznaczenia terminu zebrania z kandydatem na Rektora
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
--- ---
2/2021 12.04.2021 ustalenia godziny zebrania wyborczego Kolegium Elektorów celem wyboru Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- ---

 KOMUNIKATY PRZEWODNICZĄCEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW:

Komunikat nr 1 z dnia 14.04.2021 r.

18 marca 2021
Czytaj więcej o: Wybory do władz Uczelni 2021

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie usługi przeprowadzenia zajęć projektowych w formule Dodatkowych zajęć praktycznych realizowanych w formie projektu we współpracy z pracodawcami

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, w formie zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi przeprowadzenia zajęć projektowych w formule Dodatkowych zajęć praktycznych realizowanych w formie projektu we współpracy z pracodawcami.

12 marca 2021
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie usługi przeprowadzenia zajęć projektowych w formule Dodatkowych zajęć praktycznych realizowanych w formie projektu we współpracy z pracodawcami