Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Ogłoszenie o wyborze oferty na przeprowadzenie szkoleń „Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP)” dla studentów Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu

24 listopada 2022
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyborze oferty na przeprowadzenie szkoleń „Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP)” dla studentów Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu

Odpowiedź na wniesione zapytania Wykonawcy – Przeprowadzenie szkoleń „Współpraca i komunikacja w zespole” dla studentów Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu

23 listopada 2022
Czytaj więcej o: Odpowiedź na wniesione zapytania Wykonawcy – Przeprowadzenie szkoleń „Współpraca i komunikacja w zespole” dla studentów Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu

Odpowiedź na wniesione zapytania Wykonawcy – przeprowadzenie szkoleń „Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych” dla studentów Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu

22 listopada 2022
Czytaj więcej o: Odpowiedź na wniesione zapytania Wykonawcy – przeprowadzenie szkoleń „Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych” dla studentów Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu

Odpowiedź na wniesione zapytania Wykonawcy – Przeprowadzenie szkoleń „Współpraca i komunikacja w zespole” dla studentów Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu

22 listopada 2022
Czytaj więcej o: Odpowiedź na wniesione zapytania Wykonawcy – Przeprowadzenie szkoleń „Współpraca i komunikacja w zespole” dla studentów Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu

Odpowiedź na wniesione zapytania Wykonawcy – Przeprowadzenie szkoleń „Współpraca i komunikacja w zespole” dla studentów Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu

22 listopada 2022
Czytaj więcej o: Odpowiedź na wniesione zapytania Wykonawcy – Przeprowadzenie szkoleń „Współpraca i komunikacja w zespole” dla studentów Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu

Kontrole zewnętrzne - 2022 rok

Instytucja kontrolująca Data Dokmentacja pokontrolna
Państwowy Powiatywy Inspektor Sanitarny w Raciborzu 4 października 2022 r. Protokół kontroli nr 140/1213/ONS/HD/2022
Państwowy Powiatywy Inspektor Sanitarny w Raciborzu 8 sierpnia 2022 r. Protokół kontroli nr 101/1213/ONS/HD/2022
Państwowy Powiatywy Inspektor Sanitarny w Raciborzu 27 maja 2022 r. Decyzja nr 299/22
Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach 25 maja 2022 r. Protokół kontroli ORa.7121.2.7.2022
Państwowy Powiatywy Inspektor Sanitarny w Raciborzu 28 kwietnia 2022 r. Protokół kontroli nr 41/1213/ONS/HD/2022
Państwowy Powiatywy Inspektor Sanitarny w Raciborzu 25 kwietnia 2022 r. Protokół kontroli nr 38/1213/ONS/HD/2020
Państwowy Powiatywy Inspektor Sanitarny w Raciborzu 23 marca 2022 r. Protokół kontroli nr 15/1213/ONS/HD/2022

 

18 listopada 2022
Czytaj więcej o: Kontrole zewnętrzne - 2022 rok

Kontrole zewnętrzne - 2021 rok

Instytucja kontrolująca Data Dokmentacja pokontrolna
Państwowy Powiatywy Inspektor Sanitarny w Raciborzu 8 października 2021 r. Decyzja nr 559/21
Państwowy Powiatywy Inspektor Sanitarny w Raciborzu 20 września 2021 r. Protokół kontroli nr 50/1213/ONS/ZNS/2021
Państwowy Powiatywy Inspektor Sanitarny w Raciborzu 20 września 2021 r. Protokół kontroli nr 92/1213/ONS/HD/2021
18 listopada 2022
Czytaj więcej o: Kontrole zewnętrzne - 2021 rok

Kontrole zewnętrzne - 2020 rok

Instytucja kontrolująca Data Dokmentacja pokontrolna
Najwyższa Izba Kontroli 4 grudnia 2020r.             Wystąpienie pokontrolne LKA.410.012.03.2020
Informacja o wynikach kontroli 132/221/20/037/KPB
Państwowy Powiatywy Inspektor Sanitarny w Raciborzu 5 marca 2020 r. Protokół kontroli nr 11/1213/ONS/EP/2020
Archiwum Państwowe w Katowicach 18 lutego 2020 r. Porotkół kontroli nr 12289
Państwowy Powiatywy Inspektor Sanitarny w Raciborzu 21 stycznia 2020 r.   Protokół kontroli nr 8/1213/ONS/HD/2020

 

18 listopada 2022
Czytaj więcej o: Kontrole zewnętrzne - 2020 rok

Oceny programowe Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Oceniony kierunek Data Ocena Nr uchwały PKA
Filologia 7 lipca 2022 r. pozytywna 573/2022
Administracja 7 lipca 2020 r. pozytywna 186/2020
Bezpieczeństwo państwa 25.10.2018 r. pozytywna 650/2018
Wychowanie fizyczne 11 października 2018 r. pozytywna 611/2018
Automatyka i robotyka 7 czerwca 2018 r. pozytywna 254/2018
Architektura 26 kwietnia 2018 r. pozytywna 176/2018
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 20 października 2016 r. pozytywna 585/2016
Architektura 20 października 2016 r. warunkowa 587/2016
Filologia 22 października 2015 r. pozytywna 821/2015
Filologia 4 września 2014 r. warunkowa 551/2014
Automatyka i robotyka 5 lipca 2012 r. pozytywna 245/2012
18 listopada 2022
Czytaj więcej o: Oceny programowe Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Przeprowadzenie szkoleń „Współpraca i komunikacja w zespole” dla studentów Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu

17 listopada 2022
Czytaj więcej o: Przeprowadzenie szkoleń „Współpraca i komunikacja w zespole” dla studentów Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu