Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019

6 marca 2020
Czytaj więcej o: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019

Zarządzenia w 2020 roku

Zarządzenie nr 1/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie kandydatów do Uczelnianej Komisji Wyborczej

załacznik nr 1 do zarządzenia nr 1/2020

Zarządzenie nr 2/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu "Zarządzanie i kompetencje filarami Zintegrowanego Programu Rozwoju PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 3/2020 Rekotra PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany Regulaminu organziacyjnego PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 4/2020 Rektora PWSZ W Raciborzu w sprawie  udzielenia pełnomocnictwa Panu dr inż. Tomaszowi Czyszpakowi ( Czyszpak)

Zarządzenie nr 5/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu mgr inż. Krzysztofowi Fedynowi ( Fedyn)

Zarządzenie nr 6/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Jackowi Pierzchale (Pierzchała) na czas nieobecności Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 7/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia Regulaminu zdalnego dostępu spoza sieci PWSZ w Raciborzu do licencjonowanych elektronicznych zasobów informatycznych

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 7/2020

Zarządzenie nr 8/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 8/2020

załacznik nr 2 do zarządzenia nr 8/2020

 Zarządzenie nr 9/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie  wprowadzenia stoponi alarmowych

Zarządzenie nr 10/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Jackowi Pierzchale (Pierzchała) na czas nieobecności Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 11/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pana mgr inż. Jacka Pierzgi (Pierzga) na stanowisko Kanclerza PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 12/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia zadań pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Zarządzenie nr 13/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany zapisów zarządzednia nr 82/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 14/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawi ewprowadzenia Regulaminu przeprowadzenia kalkulacji kosztów kształcenia studenta w PWSZ w Raciborzu

zał. nr 1 do zarządzenia nr 14/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 15/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Soni Pachel-Sobiech do poświadczania za zgodność kopii  dokumentów z oryginałem

 Zarządzenie nr 16/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 17/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zasad wykonywania zadań i rozliczania umów cywilno-prawnych zawartych z innymi osobami prwadzącymi zajęcia w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 18/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania zespołów roboczych w procesie wdrożenia centralnego systemu informatycznego uczelni w ramach projektu"Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu"

Zarządzenie nr 19/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie korekty omyłek pisarskich w zarządzeniach Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 20/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w związku z przyznaniem środków finansowych na działalność studenckich kół naukowych w PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 20/2020

Zarządzenie nr 21/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Stypendialnej PWSZ w Raciborzu na rok akademicki 2019/2020

Zarządzenie nr 22/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 23/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocncitwa Pani mgr Agnieszce Dereń

Zarządzenie nr 24/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie rozliczania zleconych godzin dydaktycznych w PWSZ w Raciborzu

załacznik do zarządzenia nr 24/2020

załacznik do zarządzenia nr 24/2020

Zarządzenie nr 25/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sparwie wprowadzenia zmian w Regulaminie opłat za usługi edukacyjne w PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2020

załącznik nr 2 do zarządzenia nr 25/2020

Zarządzenie nr 26/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w sprawie zmiany Regulaminu organziacyjnego PWSZ w Raciborzu

załacznik nr 1 do zarządzenia nr 26/2020

załącznik nr 2 do zarządzenia nr 26/2020

Zarządzenie nr 27/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia zadań Pana dr Marcina Kunickiego jako kierownika projektu

Zarządzenie nr 28/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia Regulaminu Krytej Pływalni PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 29/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie upoważnienia Pana dr Jacka Pierzchały (Pierzchała) na czas nieobecności Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 29/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wyzanczenia członka Senatu PWSZ w Raciborzu do zwołąnia i przewodniczenia obradom Senatu PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 31/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie działań mających zapobieganie i przeciwdziałanie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 32.2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego PWSZ w Raciborzu

załacznik nr 1 do zarzadzenia nr 32/2020

załacznik nr 2 do zarządzenia nr 32/2020

Zarządzenie nr 33/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie obowiązku posługiwania się adresami służbowymi poczty elektronicznej

Zarządzenie nr 34/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 35/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie odowłania upoważnienia

Zarządzenie nr 36/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie upoważnienia Pana dr Jacka Pierzchały (Pierzchała) na czas nieobecności Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 37/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie przecidziałaniu rozpowszechniania się wirusa SARS CoV-2

Zarządzenie nr 38/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie działań mających na celu przeciwdziałanie rozpowszeniania się wirusa SARS-Cov-2

Zarządzenie nr 39/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie przeciwdziałaniu rozpowszechnianiu się wirusa SARS Cov-2

Zarządzenie nr 40/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Komitetu Sterujacego

Zarządzenie nr 41/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie działań majacych zapopbieganie i rozprzestrzenienie się wirusa SARS CoV-2

Zarządzenie nr 42/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie upoważnienia Pana dr Jacka Pierzchały (Pierzchała) na czas nieobecnosci Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 43/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia zadań kierownika projektu " Program rozwojowy kierunku pielęgniarstwo IKFiZ w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  w Raciborzu

Zarządzenie nr 44/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia zasad pobierania opłat za miejsce w Domu Studenta w okresie epidemii COVID-19

Zarządzenie nr 45/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu  w sprawie korekty omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 43/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 46/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie odowłania rzecznika prasowego PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 47/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie określenia zadań i udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Jackowi Pierzchale (Pierzchala) na czas ograniczenia funkcjonowania PWSZ w Raciborzu w związku z COVID-19

Zarządzenie nr 48/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie działań mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS CoV-2

Zarządzenie nr 49/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia warunków przystąpienia do egzaminu dyplomowego w okresie czasowego funkcjonowania PWSZ w Raciborzu w zwizku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 49/2020

załacznik nr 2 do zarządzenia nr 49/2020

 

 

9 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenia w 2020 roku

Archiwum uchwał 2020

Uchwała nr 1/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do uchwały nr 1/2020

Uchwała nr 2/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia protokołu obrad Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 16.09.2019 r.

załacznik nr 1 do uchwały nr 2/2020

Uchwała nr 3/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia protokołu Senatu PWSZ w Raciborzu  z dnia 25.09.2019 r.

Uchwała nr 4/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2020

załacznik nr 2 do uchwały nr 4/2020

Uchwała nr 5/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie korekty programu studiów na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Raciborzu

załacznik nr 1 do uchwały nr 5/2020

Uchwała nr 6/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu aw sprawie korekty nazwy przedmiotu  w programie studiów na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Raciborzu

Uchwala nr 7/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale nr 64/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 8/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pani dr Magdaleny Gogół -Peszke w skład Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 9/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pani dr Moniki Porwoł w skład UKW PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 10/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pana dr Jarosława Gasilewskiego  w skałd UKW PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 11/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pani dr Urszuli Kalicińskiej w skład UKW PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 12/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pana dr Łukasza Karasia (Karaś) w skład UKW PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 13/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pana dr inż. Norberta Buby (Buba) w skład UKW PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 14/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pani Oliwii Mutwil w skład UKW PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 15/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania  Pana Kamila Szypuły (Szypuła) w skład UKW PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 16/2020 Senatu PWSz w Raciborzu w sprawie zmiany porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 17/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pani mgr Katarzy Kasowskiej w skład UKW PWSZ

Uchwała nr 18/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 19/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pani mgr Doroty Muchy (Mucha) w skład UKW PWSZ w Raciborzu

9 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Archiwum uchwał 2020

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę wraz z montażem mebli do Centrum Obsługi Studenta i Dydaktyki.

29 listopada 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę wraz z montażem mebli do Centrum Obsługi Studenta i Dydaktyki.

Informacja o treści złożonych ofert na dostawę wraz z montażem mebli do Centrum Obsługi Studenta i Dydaktyki

15 listopada 2019
Czytaj więcej o: Informacja o treści złożonych ofert na dostawę wraz z montażem mebli do Centrum Obsługi Studenta i Dydaktyki

Odpowiedź na wniesione do Zamawiającego zapytania dotyczące SIWZ na dostawę wraz z montażem mebli do Centrum Obsługi Studenta i Dydaktyki

13 listopada 2019
Czytaj więcej o: Odpowiedź na wniesione do Zamawiającego zapytania dotyczące SIWZ na dostawę wraz z montażem mebli do Centrum Obsługi Studenta i Dydaktyki

Przetarg na dostawę mebli wraz z montażem do Centrum Obsługi Studenta i Dydaktyki

7 listopada 2019
Czytaj więcej o: Przetarg na dostawę mebli wraz z montażem do Centrum Obsługi Studenta i Dydaktyki

Regulamin pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Zarządzenie NR 73/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie nadania Regulaminu pracy

Regulamin pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

23 października 2019
Czytaj więcej o: Regulamin pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Regulamin organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Zarządzenie nr 67/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Uczelni.

Regulamin organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu ( załącznik nr 1 do zarządzenia nr 67/2019)

Zadania jednostek podległych Rektorowi Uczelni

Zadania jednostek podległych Prorektorowi ds. dydaktyki i studentów

Zadania jednostek podległych Kanclerzowi

Regulamin Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

załącznik nr 1 do Regulaminu Biblioteki PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 2 do Regulaminu Biblioteki PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 3 do Regulaminu Biblioteki PWSZ w Raciborzu

Regulamin Wydawnictwa Państwowej Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodwej w Raciborzu

załącznik nr 1 do Regulaminu Wydawnictwa PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 2 do Regulaminu Wydawnictwa PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 3 do Regulaminu Wydawnictwa PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 4 do Regulaminu Wydawnictwa PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 5 do Regulaminu Wydawnictwa PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 6 do Regulaminu Wydawnictwa PWSZ w Raiborzu

załącznik nr 6.1 do Regulaminu Wydawnictwa PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 6.2 do Regulaminu Wydawnictwa PWSZ w Raciborzu

schemat organizacyjny

Zarządzenie nr 88/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany Regulaminu organziacyjnego PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 2 do zarządzenia nr 88/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 3 do zarządzenia nr 88/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu

 załacznik nr 4 do zarządzenia nr 88/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 3/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 8/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 8/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 2 do zarządzenia nr 8/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 26/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu

załacznik nr 1 do zarządzenia nr 26/2020

załącznik nr 2 do zarządzenia nr 26/2020

11 października 2019
Czytaj więcej o: Regulamin organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Informacja o wyniku konkursu na stanowiska: instruktorów; instruktora i profesora uczelni w Instytucie Kultury Fizycznej i Zdrowia

20 września 2019
Czytaj więcej o: Informacja o wyniku konkursu na stanowiska: instruktorów; instruktora i profesora uczelni w Instytucie Kultury Fizycznej i Zdrowia