Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Modyfikacja SIWZ w przetargu na przeprowadzenie szkoleń technicznych dla studentów i nauczycieli PWSZ w Raciborzu w projekcie: Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

22 marca 2019
Czytaj więcej o: Modyfikacja SIWZ w przetargu na przeprowadzenie szkoleń technicznych dla studentów i nauczycieli PWSZ w Raciborzu w projekcie: Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie egzaminów ECDL dla studentów i szkolenia wraz z egzaminem dla nauczycieli akademickich

20 marca 2019
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie egzaminów ECDL dla studentów i szkolenia wraz z egzaminem dla nauczycieli akademickich

Przetarg na przeprowadzenie szkoleń technicznych dla studentów i nauczycieli PWSZ w Raciborzu w projekcie: Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

20 marca 2019
Czytaj więcej o: Przetarg na przeprowadzenie szkoleń technicznych dla studentów i nauczycieli PWSZ w Raciborzu w projekcie: Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018

1 marca 2019
Czytaj więcej o: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie egzaminów ECDL dla studentów i szkolenia wraz z egzaminem dla nauczycieli akademickich

20 lutego 2019
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie egzaminów ECDL dla studentów i szkolenia wraz z egzaminem dla nauczycieli akademickich

Ogłoszenie o zamówieniu: Catering w projekcie „Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu”

25 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: Catering w projekcie „Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu”

Zarządzenia w 2019 roku

Zarządzenie nr 1/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia Regulaminu weryfikacji prac dyplomowych jednolitym systemem antyplagiatowym (JSA) oraz archiwizacji prac dyplomowych w ogólnopolskim  repozytorium pisemnych prac dyplomowych (ORPPD) w PWSZ w Raciorzu

załącznik do zarządzenia nr 1/2019

załącznik do zarządzenia nr 1/2019

Zarządzenie nr 2/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych 

Zarządzenie nr 3/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany składu Rady Naukowej czasopisma "Eunomia" w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 4/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzeniaRegulaminu pilotażowych praktyk zawodowych w PWSZ w Raciborzu

Załącznik do zarządzenia nr 4/2019

załacznik do zarządzenia nr 4/2019

załącznik do zarządzenia nr 4/2019

załącznik do zarządzenia nr 4/2019

załącznik do zarządzenia nr 4/2019

załącznik do zarządzenia nr 4/2019

załącznik do zarządzenia nr 4/2019

załącznik do zarządzenia nr 4/2019

załącznik do zarządzenia nr 4/2019

załącznik do zarządzenia nr 4/2019

Zarządzenie nr 5/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Marcinowi Kunickiemu

Zarządzenie nr 6/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Pawłowi Strózikowi na czas nieobecności Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 7/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia Regulaminu Fudnuszu wspracia osób niepełnosprawnych w PWSZ w Raciborzu

zał. nr 1 do Zarządzenia nr 7/2019

zał. nr 2 do Zarządzenia nr 7/2019

Zarządzenie nr 8/2019 Raktora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Pawłowi Strózikowi

Zarządzenie nr 9/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Marcinowi Kunickiemu

Zarządzenie nr 10/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia wniosku o wyrażenie zgody na wyjście prywatne

zał. nr 1 do Zarządzenia nr 10/2019

Zarządzenie nr 11/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Pawłowi Strózikowi

Zarządzenie nr 12/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Pawłowi Strózikowi

Zarządzenie nr 13/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 14/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w związku z przyznaniem środków finansowych na działalność studenckich kół naukowych w PWSZ w Raciborzu'

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2019

Zarządzenie nr 15/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie potwierdzenia czynności prawnej dokonanej przez Pana dr Pawła Strózika

Zarządzenie nr 16/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia wzoru zgłoszenia i oświadczeń niezbędnych w procesie powołania pierwszej Rady PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 17/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Pawłowi Strózikowi

 

 

18 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Zarządzenia w 2019 roku

Archiwum uchwał 2019

Uchwała nr 1/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do uchwały nr 1/2019

Uchwała nr 2/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia protokołu obrad Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 19.12.2018 r.

załącznik nr 1 do uchwały nr 2/2019

Uchwała nr 3/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie uchwalenia zmian w planie rzeczowo-finansowym PWSZ w Raciborzu na 2018 r.

załącznik nr 1 do uchwały nr 3/2019

załącznik nr 2 do uchwały nr 3/2019

załącznik nr 3 do uchwały nr 3/2019

załacznik nr 4 do uchwały nr 3/2019

załącznik nr 5 do uchwały nr 3/2019

Uchwała nr 4/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji o profilu praktycznym w PWSZ w Raciborzu

Załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2019

Uchwała nr 5/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie korekty programu studiów pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo o profilu praktycznym w cyklu kształcenia 2018-2021 w PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do uchwały nr 5/2019

Uchwała nr 6/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie określenia zasad powołania pierwszej Rady PWSZ w Raciborzu oraz okreśłenia jej zadań

Uchwała nr 7/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany uchwały nr 69/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w PWSZ w Raciborzu w roku akademickim 2019/2020

załącznik nr 1 do uchwały nr 7/2019

Uchwała nr 8/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia honorarium z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowcyh do utworów w wynagrodzeniu pracowników PWSZ w Raciborzu

 

 

18 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Archiwum uchwał 2019

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie specjalistycznego kursu zawodowego pt. „OCHRONA BUDYNKÓW PRZED KOROZJĄ BIOLOGICZNĄ” dla studentów kierunku architektura prowadzonego w PWSZ w Raciborzu

2 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie specjalistycznego kursu zawodowego pt. „OCHRONA BUDYNKÓW PRZED KOROZJĄ BIOLOGICZNĄ” dla studentów kierunku architektura prowadzonego w PWSZ w Raciborzu

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o unieważnieniu postępowania do przetargu na: „Szkolenia techniczne dla studentów i nauczycieli PWSZ w Raciborzu w projekcie: Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu w ramach Programu Operacyjnego

5 grudnia 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o unieważnieniu postępowania do przetargu na: „Szkolenia techniczne dla studentów i nauczycieli PWSZ w Raciborzu w projekcie: Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu w ramach Programu Operacyjnego