Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Informacja o wyborze oferty na wyposażenie do Centrum Digitalizacji w PWSZ w Raciborzu

8 listopada 2021
Czytaj więcej o: Informacja o wyborze oferty na wyposażenie do Centrum Digitalizacji w PWSZ w Raciborzu

Wyposażenie do Centrum Digitalizacji

26 października 2021
Czytaj więcej o: Wyposażenie do Centrum Digitalizacji

Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego za 2021 i 2022 rok

19 października 2021
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego za 2021 i 2022 rok

Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 30 września 2021 r.

Nr Uchwałyz dniaw sprawieZałączniki
57/2021 30.09.2021 przyjęcia porządku obrad    Zał.1
58/2021 30.09.2021

przyjęcia protokołu obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 24 czerwca 2021 roku

 Zał.1
59/2021 30.09.2021 przyjęcia protokołu obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 16 września 2021 roku  Zał.1
60/2021 30.09.2021 zaopiniowania Regulaminu okresowego oceniania nauczycieli akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu  Zał.1
61/2021 30.09.2021 zaopiniowania wymagań stawianych przy ubieganiu się o awans na stanowisko profesora Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu  Zał.1
62/2021 30.09.2021 zaopiniowania wykazu prowadzonych kierunków studiów w roku akademickim 2021/2022 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu  Zał.1
63/2021 30.09.2021 zmian w procedurze realizacji Programu ERASMUS+ w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu  Zał.1
64/2021 30.09.2021 wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów na kierunku wychowanie fizyczne - studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym w cyklu kształcenia 2021-2024 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu  Zał.1
4 października 2021
Czytaj więcej o: Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 30 września 2021 r.

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Kultury Fizycznej i Zdrowia

24 września 2021
Czytaj więcej o: Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Kultury Fizycznej i Zdrowia

Informacja o wynikach konkursów na stanowiska instruktorów (3) w Instytucie Kultury Fizycznej i Zdrowia

24 września 2021
Czytaj więcej o: Informacja o wynikach konkursów na stanowiska instruktorów (3) w Instytucie Kultury Fizycznej i Zdrowia

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko wykładowcy w Instytucie Neofilologii

24 września 2021
Czytaj więcej o: Informacja o wyniku konkursu na stanowisko wykładowcy w Instytucie Neofilologii

Informacja o wynikach konkursów na stanowiska wykładowców (3) w Instytucie Techniki

24 września 2021
Czytaj więcej o: Informacja o wynikach konkursów na stanowiska wykładowców (3) w Instytucie Techniki

Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 16 września 2021 r.

Nr Uchwałyz dniaw sprawieZałączniki
50/2021 16.09.2021 przyjęcia porządku obrad    Zał.1
51/2021 16.09.2021

korekty planów studiów na kierunku administracja, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym w cyklach kształcenia 2021-2024, 2020-2023 oraz 2019-2022, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu

 Zał.1
 Zał.2
 Zał.3
52/2021 16.09.2021 korekty planów studiów na kierunku bezpieczeństwo państwa, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym w cyklach kształcenia 2021-2024, 2020-2023 oraz 2019-2022, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu  Zał.1
 Zał.2
 Zał.3
53/2021 16.09.2021 korekty planu studiów na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym
w cyklach kształcenia 2020-2023 oraz 2019-2022, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu
 Zał.1
 Zał.2
54/2021 16.09.2021 korekty programu studiów na kierunku filologia, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym w cyklu kształcenia 2021-2024 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu  Zał.1
55/2021 16.09.2021 korekty programu studiów na kierunku filologia, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym w cyklu kształcenia 2020-2023 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu  Zał.1
56/2021 16.09.2021 korekty programu studiów na kierunku filologia, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym w cyklu kształcenia 2019-2022 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu  Zał.1
23 września 2021
Czytaj więcej o: Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 16 września 2021 r.

Konkursy na stanowiska w Instytucie Kultury Fizycznej i Zdrowia

16 lipca 2021
Czytaj więcej o: Konkursy na stanowiska w Instytucie Kultury Fizycznej i Zdrowia