Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty do przetargu „Szkolenia specjalistyczne dla studentów PWSZ w Raciborzu do projektu: Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

16 listopada 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty do przetargu „Szkolenia specjalistyczne dla studentów PWSZ w Raciborzu do projektu: Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

Wybory uzupełniające do Senatu PWSZ w Raciborzu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

14 listopada 2018
Czytaj więcej o: Wybory uzupełniające do Senatu PWSZ w Raciborzu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Informacja o treści złożonych ofert na szkolenia techniczne dla studentów i nauczycieli PWSZ w Raciborzu w projekcie: Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

7 listopada 2018
Czytaj więcej o: Informacja o treści złożonych ofert na szkolenia techniczne dla studentów i nauczycieli PWSZ w Raciborzu w projekcie: Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę wraz z montażem sprzętu sportowego do projektu: Modernizacja zaplecza sportowo rekreacyjnego PWSZ w Raciborzu jako element aktywnego wspierania przeciwdziałania przestępczości w powiecie racib

6 listopada 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę wraz z montażem sprzętu sportowego do projektu: Modernizacja zaplecza sportowo rekreacyjnego PWSZ w Raciborzu jako element aktywnego wspierania przeciwdziałania przestępczości w powiecie racib

Informacja o treści złożonych ofert dot. zadania "Zmiana sposobu użytkownia pomieszczeń części parteru na sale dydaktyczne w budynku akademika PWSZ w Raciborzu.

30 października 2018
Czytaj więcej o: Informacja o treści złożonych ofert dot. zadania "Zmiana sposobu użytkownia pomieszczeń części parteru na sale dydaktyczne w budynku akademika PWSZ w Raciborzu.

Informacja o treści złożonych ofert w przetargu na „Dostawę wraz z montażem sprzętu sportowego do projektu: Modernizacja zaplecza sportowo rekreacyjnego PWSZ w Raciborzu jako element aktywnego wsparcia przeciwdziałania przestępczości w powiecie racib

26 października 2018
Czytaj więcej o: Informacja o treści złożonych ofert w przetargu na „Dostawę wraz z montażem sprzętu sportowego do projektu: Modernizacja zaplecza sportowo rekreacyjnego PWSZ w Raciborzu jako element aktywnego wsparcia przeciwdziałania przestępczości w powiecie racib

Odpowiedzi na wniesione zapytania oraz modyfikacji do SIWZ w zadaniu pt. „Szkolenia techniczne dla studentów PWSZ w Raciborzu w projekcie: Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

26 października 2018
Czytaj więcej o: Odpowiedzi na wniesione zapytania oraz modyfikacji do SIWZ w zadaniu pt. „Szkolenia techniczne dla studentów PWSZ w Raciborzu w projekcie: Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. przetargu pt. „Szkolenia techniczne dla studentów PWSZ w Raciborzu w projekcie: Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

26 października 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. przetargu pt. „Szkolenia techniczne dla studentów PWSZ w Raciborzu w projekcie: Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

Informacja o treści złożonych ofert – przetarg na: „Szkolenia specjalistyczne dla studentów PWSZ w Raciborzu do projektu: Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.

23 października 2018
Czytaj więcej o: Informacja o treści złożonych ofert – przetarg na: „Szkolenia specjalistyczne dla studentów PWSZ w Raciborzu do projektu: Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.

Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia w zadaniu pt. „Szkolenia techniczne dla studentów PWSZ w Raciborzu w projekcie: Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.

22 października 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia w zadaniu pt. „Szkolenia techniczne dla studentów PWSZ w Raciborzu w projekcie: Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.