Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia Microsoft dla pracowników działu IT

22 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia Microsoft dla pracowników działu IT

Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 27 maja 2021 r.

Nr uchwały z dnia w sprawie Załączniki
28/2021 27.05.2021 przyjęcia porządku obrad Zał.1
29/2021 27.05.2021 przyjęcia protokołu obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 27 kwietnia 2021 roku Zał.1
30/2021 27.05.2021 aktualnego wykazu kierunków, na które prowadzi się postępowanie rekrutacyjne  na rok akademicki 2021/2022 ---
31/2021 27.05.2021 warunków i trybu przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu w roku akademickim 2022/2023 Zał.1
28 maja 2021
Czytaj więcej o: Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 27 maja 2021 r.

Informacja o wyborze oferty na wymianę centrali telefonicznej – zakup i wdrożenie.

25 maja 2021
Czytaj więcej o: Informacja o wyborze oferty na wymianę centrali telefonicznej – zakup i wdrożenie.

Wymiana centrali telefonicznej – zakup i wdrożenie.

14 maja 2021
Czytaj więcej o: Wymiana centrali telefonicznej – zakup i wdrożenie.

Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 29 kwietnia 2021 r.

Nr uchwały z dnia w sprawie Załączniki
22/2021 29.04.2021 przyjęcia porządku obrad Zał. 1
23/2021 29.04.2021 przyjęcia protokołu obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 25 marca 2021 roku Zał. 1
24/2021 29.04.2021 przyjęcia protokołu obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 31 marca 2021 roku Zał. 1
25/2021 29.04.2021 zmieniająca uchwałę nr 68/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023 Zał. 1
26/2021 29.04.2021 wprowadzenia zmian i sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w  uchwale nr 48/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu w roku akademickim 2021/2022 Zał. 1
Zał. 2
27/2021 29.04.2021 wprowadzenia zmian do Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu Zał. 1
Zał. 2
30 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 29 kwietnia 2021 r.

Informacja o wyborze oferty na przeprowadzenie szkoleń w zakresie budowania relacji interpersonalnych „Bliżej siebie, bliżej innych”.

9 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Informacja o wyborze oferty na przeprowadzenie szkoleń w zakresie budowania relacji interpersonalnych „Bliżej siebie, bliżej innych”.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, w formie zaproszenie do złożenia oferty na realizację wizyt studyjnych u pracodawców branż kreatywnych w tym usług, w formule CASE STUDY

6 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, w formie zaproszenie do złożenia oferty na realizację wizyt studyjnych u pracodawców branż kreatywnych w tym usług, w formule CASE STUDY

Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 31 marca 2021 r.

Nr uchwały z dnia w sprawie Załączniki
19/2021 31.03.2021 przyjęcia porządku obrad Zał. 1
20/2021 31.03.2021 zmiany składu Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na kadencję 2020-2024 ---
21/2021 31.03.2021 zaopiniowania kandydata na Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na kadencję 2020-2024 ---
31 marca 2021
Czytaj więcej o: Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 31 marca 2021 r.

Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 25 marca 2021 r.

Nr uchwały z dnia w sprawie Załączniki
11/2021 25.03.2021 przyjęcia porządku obrad  Zał. 1
12/2021 25.03.2021 przyjęcia protokołu obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 25 lutego 2021 roku  Zał. 1
13/2021 25.03.2021 wprowadzenia zmian w programie studiów na kierunku Pedagogika studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym (cykl 2018-2021 i cykl 2019-2022) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu w związku z obowiązującym stanem epidemii

Zał. 1a
Zał. 1b
Zał. 2

14/2021 25.03.2021 wprowadzenia zmian w programie studiów na kierunku Zarządzenia i inżynieria produkcji studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym (cykl 2019-2023 i cykl 2020-2024) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu w związku z obowiązującym stanem epidemii Zał. 1
Zał. 2
15/2021 25.03.2021 wprowadzenia zmian w programie studiów na kierunku Administracja studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym (cykl 2019-2022 i cykl 2020-2023) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu w związku z obowiązującym stanem epidemii Zał. 1
Zał. 2
16/2021 25.03.2021 wprowadzenia zmian w programie studiów na kierunku Bezpieczeństwo państwa studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym (cykl 2019-2022 i cykl 2020-2023) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu w związku z obowiązującym stanem epidemii Zał. 1
Zał. 2
17/2021 25.03.2021 zmiany składu Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na kadencję 2020-2024  ---
18/2021 25.03.2021 zaopiniowania kandydata Rady Uczelni na Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na kadencję 2020-2024  ---
31 marca 2021
Czytaj więcej o: Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 25 marca 2021 r.

Informacja o wyborze oferty na przeprowadzenie szkoleń w zakresie budowania relacji interpersonalnych „Bliżej siebie, bliżej innych”.

29 marca 2021
Czytaj więcej o: Informacja o wyborze oferty na przeprowadzenie szkoleń w zakresie budowania relacji interpersonalnych „Bliżej siebie, bliżej innych”.