Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Konkursy na stanowiska w Instytucie Kultury Fizycznej i Zdrowia

16 lipca 2021
Czytaj więcej o: Konkursy na stanowiska w Instytucie Kultury Fizycznej i Zdrowia

Konkursy na stanowisko wykładowcy w Instytucie Neofilologii

16 lipca 2021
Czytaj więcej o: Konkursy na stanowisko wykładowcy w Instytucie Neofilologii

Konkursy na stanowiska wykładowców w Instytucie Techniki

7 lipca 2021
Czytaj więcej o: Konkursy na stanowiska wykładowców w Instytucie Techniki

Ogłoszenie o wyborze oferty na przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia Microsoft dla pracowników działu IT

2 lipca 2021
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyborze oferty na przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia Microsoft dla pracowników działu IT

Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 24 czerwca 2021 r.

Nr uchwałyZ dniaw sprawiezałączniki
32/2021 24.06.2021 przyjęcia porządku obrad Zał.1
33/2021 24.06.2021 przyjęcia protokołu obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 27 maja 2021 roku Zał.1
34/2021 24.06.2021 ustalenia programu studiów na kierunku administracja, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2021-2024 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał.1
35/2021 24.06.2021 ustalenia programu studiów na kierunku architektura, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2021-2025 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał.1
36/3021 24.06.2021 ustalenia programu studiów na kierunku automatyka i robotyka, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2021-2025 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał.1
37/2021 24.06.2021 ustalenia programu studiów na kierunku bezpieczeństwo państwa, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2021-2024 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał.1
38/2021 24.06.2021 ustalenia programu studiów na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2021-2024 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał.1
39/2021 24.06.2021 ustalenia programu studiów na kierunku filologia, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2021-2024 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał.1
40/2021 24.06.2021 ustalenia programu studiów na kierunku pedagogika, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2021-2024 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał.1
41/2021 24.06.2021 ustalenia programu studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2021-2026 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał.1
42/2021 24.06.2021 ustalenia programu studiów na kierunku pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2021-2024 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał.1
43/2021 24.06.2021 ustalenia programu studiów na kierunku turystyka i rekreacja, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2021-2024 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał.1
44/2021 24.06.2021 ustalenia programu studiów na kierunku wychowanie fizyczne, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2021-2024 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał.1
45/2021 24.06.2021 ustalenia programu studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2021-2025 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał.1
46/2021 24.06.2021 korekty planu studiów na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał.1
47/2021 24.06.2021 korekty planów studiów na kierunku turystyka i rekreacja, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał.1
Zał.2
48/2021 24.06.2021 korekty planów studiów na kierunku wychowanie fizyczne, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał.1
Zał.2
49/2021 24.06.2021 zatwierdzenia Programu Rozwoju Pielęgniarstwa zgodnie z założeniami projektu „Program rozwojowy kierunku pielęgniarstwo IKFiZ w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu” Zał.1

 

2 lipca 2021
Czytaj więcej o: Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 24 czerwca 2021 r.

Odpowiedź na wniesione zapytania Wykonawcy oraz modyfikacja zapytania ofertowego dot. szkolenia Microsoft dla pracowników działu IT

25 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Odpowiedź na wniesione zapytania Wykonawcy oraz modyfikacja zapytania ofertowego dot. szkolenia Microsoft dla pracowników działu IT

Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia Microsoft dla pracowników działu IT

22 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia Microsoft dla pracowników działu IT

Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 27 maja 2021 r.

Nr uchwałyz dniaw sprawieZałączniki
28/2021 27.05.2021 przyjęcia porządku obrad Zał.1
29/2021 27.05.2021 przyjęcia protokołu obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 27 kwietnia 2021 roku Zał.1
30/2021 27.05.2021 aktualnego wykazu kierunków, na które prowadzi się postępowanie rekrutacyjne  na rok akademicki 2021/2022 ---
31/2021 27.05.2021 warunków i trybu przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu w roku akademickim 2022/2023 Zał.1
28 maja 2021
Czytaj więcej o: Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 27 maja 2021 r.

Informacja o wyborze oferty na wymianę centrali telefonicznej – zakup i wdrożenie.

25 maja 2021
Czytaj więcej o: Informacja o wyborze oferty na wymianę centrali telefonicznej – zakup i wdrożenie.

Wymiana centrali telefonicznej – zakup i wdrożenie.

14 maja 2021
Czytaj więcej o: Wymiana centrali telefonicznej – zakup i wdrożenie.