Jesteś tutaj: Start / Senat

Senat

Skład Senatu
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
w kadencji 2015 – 2019

kadencja przedłużona do dnia 31 sierpnia 2020 roku, na podstawie art. 232 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym  i nauce (Dz.U.2018, poz. 1669)

dr hab. inż. arch. Ewa Stachura – Rektor

wakat - Prorektor ds. dydaktyki i studentów

dr inż.arch. Janusz Faron- Kanclerz

dr inż. arch. Joanna Sokołowska-Moskwiak – Dyrektor Instytutu Architektury
dr inż. Tomasz Czyszpak  - Dyrektor Instytutu Techniki
dr Gabriela Kryk - Dyrektor Instytutu Studiów Edukacyjnych
dr Dariusz Chojecki – Dyrektor Instytutu Studiów Społecznych
dr Monika Porwoł - Przedstawiciel Instytutu Neofilologii
dr Zbigniew Wieczorek - Przedstawiciel Instytutu Studiów Społecznych

dr Danuta Nowosielska-Swadźba - Przedstawiciel Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia

dr Urszula Kalicińska - Przedstawiciel Instytutu Studiów Edukacyjnych

dr inż.arch.Beata Kuc-Słuszniak - Przedstawiciel Instytutu Architektury

dr inż. Małgorzata Kuchta - Przedstawiciel Instytutu Techniki

mgr Alina Zimna - Przedstawiciel Instytutu Neofilologii,

wakat  - Przedstawiciel Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia

mgr inż. Jacek Pierzga - Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
mgr  Joanna Russok - Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
mgr inż. Krzysztof Fedyn - Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

STUDENCI:

wakat- Przewodniczący Rady Mieszkańców Domu Studenta

Oliwia Mutwil- Przedstawiciel studentów

Joanna Mika - Przedstawiciel studentów

Arkadiusz Bielicki - Przedstawiciel studentów

Karol Chałupiński - Przedstawiciel studentów

Mateusz Cieślik - Przedstawiciel studentów