Jesteś tutaj: Start / Senat

Senat

Skład Senatu
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
w kadencji 2015 – 2019

dr hab. inż. arch. Ewa Stachura – Rektor
dr Jakub Berezowski – Prorektor ds. rozwoju i organizacji
dr Paweł Strózik – Prorektor ds. dydaktyki i studentów
mgr Cezary Raczek – Kanclerz

dr inż. arch. Joanna Sokołowska-Moskwiak – Dyrektor Instytutu Architektury
dr inż. Tomasz Czyszpak  - Dyrektor Instytutu Techniki
dr Beata Fedyn – Dyrektor Instytutu Studiów Edukacyjnych i Sztuki
dr Daniel Vogel – Dyrektor Instytutu Neofilologii
dr Dariusz Chojecki – Dyrektor Instytutu Studiów Społecznych
dr hab. Jarosław Cholewa – Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej  
dr Sroka Marek - Przedsatwiciel Instytutu Kultury Fizycznej
dr Porwoł Monika - Przedstawiciel Instytutu Neofilologii
dr inż. Kieś Juliusz - Przedstawiciel Instytutu Studiów Społecznych
dr Habrom-Rokosz Gabriela - Przedstawiciel Instytutu Studiów Edukacyjnych i Sztuki
mgr Chrobok Anna - Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
mgr Russok Joanna - Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
mgr inż. Wróblewska  Anna - Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

STUDENCI:
Joanna Kalemba – kierunek Administracja
Dawid Machecki – kierunek Socjologia
Igor Tumanis – Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego
Michał Jurkiewicz – kierunek Filologia
Karolina Częczek - Przewodnicząca Rady Mieszkańców Domu Studenta

Przedstawiciele akademickich Uczelni:
Prof.Phdr Rudolf Zacek, - Slezka Univerzita v Opave
Mgr Katerina Vitaskova, Ph.D – Univerzita Palackeho v Olomouci
dr hab. Jerzy Pośpiech – Politechnika Opolska
dr hab. Gabriela Kapica – Uniwersytet Opolski