Jesteś tutaj: Start / Struktura

Struktura

STRUKTURA INSTYTUTÓW

Instytut Studiów Społecznych

Zakład Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Kierownik: dr hab. Krzysztof Zuba

Zakład Zarządzania Finansami w Organziacji
Kierownik: dr inż. Juliusz Kieś

Zakład Podstaw Filozofii i Logiki
Kierownik:  dr hab. Leszek Karczewski, prof.nadzw.

Zakład Administracji Publicznej
Kierownik: prof.dr hab. Lidia Zacharko

Zakład Administracji Gospodarczej
Kierownik: dr hab. Kamil Antonów, prof.nadzw.

Zakład Bezpieczeństwa Społeczno-Ekonomicznego
Kierownik: dr hab. Rafał Riedel, prof.nadzw.

Zakład Bezpieczeństwa Polityczno - Militarnego
Kierownik: dr hab. Piotr Olender, prof nadzw.

Strona internetowa: Instytut Studiów Społecznych

 

 

Instytut Techniki

Zakład Podstaw Automatyki i Robotyki
Kierownik: dr hab. inż. Włodziemierz Stanisławski

Zakład Sterowań Numerycznych i Technik Informatycznych
Kierownik: dr inż. Piotr Kalus

Strona Internetowa: Instytut Techniki

 

Instytut Architektury

Zakład Projketowania Architektonicznego i Urbanistyki
Kierownik: dr inż.arch. Henryk Zubel

Zakład Technologii Innowacyjnych i Projketowania Zrównoważonego
Kierownik: prof.dr hab.inż.arch. Jacek Włodarczyk

Zakład Podtsaw Kompozycji i Historii Architektury
Kierownik: prof.dr hab. Andrzej Getter

Strona internetowa: Instytut Architektury

 

 

Instytut Kultury Fizycznej

Zakład Dydaktyki i Sportu
Kierownik: dr Jarosław Gasilewski

Zakład Odnowy Biologicznej
Kierownik: dr Danuta Zwolińska

Zakład Wychowania Fizycznego i Specjalnego
dr Danuta Nowosielska - Swadźba

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Kierownik: mgr Grzegorz Wachowski

Strona internetowa: Instytut Kultury Fizycznej

 

 

Instytut Studiów Edukacyjnych i Sztuki

Zakład Edukacji Elementarnej
Kierownik: dr hab. Gabriela Kapica, prof. nadzw.

Zakład Pedagogiki Empirycznej
Kierownik: dr Ludmiła Nowacka

Zakład Psychologicznych Podstaw Edukacji
Kierownik: prof. dr hab. Władysław Łosiak

Zakład Kulturowych Podstaw Edukacji
Kierownik: dr Ludmiła Nowacka

Zakład Pedagogiki Specjalnej
Kierownik: dr Adam Szecówka

Zakład Sztuk Pięknych
Kierownik: dr Magdalena Gogół-Peszke

Zakład Fotografii i Multimediów
Kierownik: dr Gabriela Habrom- Rokosz

Strona internetowa: Instytut Studiów Edukacyjnych

 

 

Instytutu Neofilologii

Zakład Filologii Angielskiej
Kierownik: dr Monika Porwoł,

Zakład Filologii Germańskiej
Kierownik: dr Emilia Wojtczak

Zakład Filologii Słowiańskiej
Kierownik: prof. dr hab. Mieczysław Balowski

Studium Języków Obcych
Kierownik: mgr Alina Zimna

Strona internetowa: Instytut Neofilologii