Archiwum uchwał 2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 stycznia 2020

Uchwała nr 1/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do uchwały nr 1/2020

Uchwała nr 2/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia protokołu obrad Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 16.09.2019 r.

załacznik nr 1 do uchwały nr 2/2020

Uchwała nr 3/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia protokołu Senatu PWSZ w Raciborzu  z dnia 25.09.2019 r.

Uchwała nr 4/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2020

załacznik nr 2 do uchwały nr 4/2020

Uchwała nr 5/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie korekty programu studiów na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Raciborzu

załacznik nr 1 do uchwały nr 5/2020

Uchwała nr 6/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu aw sprawie korekty nazwy przedmiotu  w programie studiów na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Raciborzu

Uchwala nr 7/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale nr 64/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 8/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pani dr Magdaleny Gogół -Peszke w skład Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 9/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pani dr Moniki Porwoł w skład UKW PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 10/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pana dr Jarosława Gasilewskiego  w skałd UKW PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 11/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pani dr Urszuli Kalicińskiej w skład UKW PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 12/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pana dr Łukasza Karasia (Karaś) w skład UKW PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 13/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pana dr inż. Norberta Buby (Buba) w skład UKW PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 14/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pani Oliwii Mutwil w skład UKW PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 15/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania  Pana Kamila Szypuły (Szypuła) w skład UKW PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 16/2020 Senatu PWSz w Raciborzu w sprawie zmiany porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 17/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pani mgr Katarzy Kasowskiej w skład UKW PWSZ

Uchwała nr 18/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 19/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pani mgr Doroty Muchy (Mucha) w skład UKW PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 20/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do uchwały nr 20/2020

Uchwała nr 21/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia protokołu obrad Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 5 marca 2020 r.

załacznik nr 1 do uchwały nr 21/2020

Uchwała nr 22/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia protokołu obrad Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 11 marca 2020 r.

załącznik nr 1 do uchwały nr 22/2020

Uchwała nr 23/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie uchwalenia zmian do Regulaminu Studiów PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do uchwały nr 23/2020

załącznik nr 2 do uchwały nr 23/2020

Uchwała nr 24/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie uchwalenia Strategii PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do uchwały nr 24/2020

załącznik do Strategii PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 25/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w sprawie przyjęcia porządku obrad

załącznik nr 1 do uchwały nr 25/2020

Uchwała nr 26/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia protokołu obrad z dnia 30 kwietnia 2020 roku.

załącznik nr 1 do uchwały nr 26/2020

Uchwała nr 27/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany uchwały nr 30/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 31 maja 2019 r.

załącznik nr 1 do uchwała nr 27/2020

Uchwała nr 28/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany uchwały nr 68/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do uchwały 28/2020

Uchwała nr 29/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie uchwalenia zmiany Strategii PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do uchwały nr 29/2020

Uchwała nr 30/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do uchwały nr 30/2020

Uchwała nr 31/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany Statutu Uczelni

Uchwała nr 32/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do uchwały nr 32/2020

Uchwała nr 33/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia protokołu obrad Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 26 maja 2020 r.

załącznik nr 1 do uchwały nr 33/2020

Uchwała nr 34/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia protokołu obrad Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 29 maja 2020 r.

załacznik nr 1 do uchywały nr 34/2020

Uchwała nr 35/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie  ustalenia programu studiów na kierunku Automatyka i robotyka studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

załącznik nr 1 do uchwały nr 35/2020

Uchwała nr 36/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Architektura studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

Uchwała nr 37/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Pedagogika studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym w PWSZ w Raciborzu

załącznik

 

 

 

Uchwała nr 38/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia programu studiów na kiernku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia jednolite magisterskie

 

 

 

 

Przyjęcie uchwały nr 39/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Bezpiueczeństwo państwa studia pierwszego stopnia

załącznik

załącznik

załącznik

Przyjęcie uchwały nr 40/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

Przyjęcie uchwały nr 41/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Filologia studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

załacznik

załącznik

załącznik

załącznik

załącznik

załacznik

załącznik

Uchwała nr 42/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Administracja studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

załącznik

załącznik

załącznik

 Uchwała nr 43/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Wychowanie fizyczne studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

załącznik

załącznik

załącznik

Uchwała nr 44/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Turystyka i rekreacja studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

załącznik

załącznik

załącznik

Uchwała nr 45/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

załącznik

załącznik

załacznik

załącznik

załacznik

załącznik

Uchwała nr 46/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

załącznik

Uchwała nr 47/2020 Senatu PWSZ w Racibórz w sprawie korekty programu studiów na kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym 

załącznik

załącznik

załącznik

Uchwała nr 48/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w PWSZ w Raciborzu w roku akademickim 2021/2022

Uchwała nr 49/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie korekty uchwały nr 27/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 50/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centarlnego w latach akademickich 2023/2024,2024/2025,2025/2026 oraz 2026/2027

załącznik nr 1 do uchwały nr 50/2020

Uchwała nr 51/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia porządku obrad

załącznik nr 1 do uchwały nr 51/2020

Uchwała nr 52/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie opinii o kandydacie na funkcję Rektora PWSZ w Raciborzu - dr hab. Jarosław Cholewa

Uchwała nr 53/2020 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie opinii o kandydacie na funkcję Rektora PWSZ w Raciborzu - dr Paweł Strózik

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PWSZ w Raciborzu
Data utworzenia:2020-01-09
Data publikacji:2020-01-09
Osoba sporządzająca dokument:Rektor dr hab.inż.arch. Ewa Stachura
Osoba wprowadzająca dokument:mgr Aleksandra Chęcińska
Liczba odwiedzin:2843

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-07-08 12:33:56mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-07-08 11:21:29mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-07-08 11:20:51mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-07-08 11:16:27mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-07-08 11:13:13mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-07-08 11:11:50mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-07-08 11:02:34mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-07-08 11:01:13mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-07-08 11:00:11mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-07-08 10:58:57mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-07-08 10:57:53mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-07-08 10:56:23mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-07-08 10:56:04mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-07-06 15:28:15mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-07-06 15:27:17mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-07-06 15:25:32mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-07-06 15:24:26mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-07-06 15:22:55mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-07-06 15:21:03mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-07-02 15:42:04mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-07-02 15:40:16mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-07-02 15:38:20mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-07-02 15:36:25mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 21:42:03mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 21:40:50mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 21:39:33mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 21:38:33mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 21:37:35mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 21:36:11mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 21:34:46mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 21:33:14mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 21:32:02mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 21:30:31mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 21:29:05mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 17:29:34mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 17:28:39mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 17:27:47mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 17:26:48mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 17:25:48mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 17:22:52mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 17:21:32mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 17:20:31mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 17:17:54mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 17:16:12mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 17:14:55mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 17:13:45mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 17:12:36mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 17:10:54mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 17:09:43mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 17:08:46mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 17:07:14mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 17:05:50mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 17:03:44mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 17:00:40mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 16:59:15mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 16:57:04mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 16:55:53mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 16:54:16mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 16:53:24mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 16:51:31mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 16:50:49mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 16:49:32mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 16:48:33mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 16:47:39mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 16:46:25mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 16:45:25mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 16:43:11mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 16:41:13mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 16:39:27mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 16:38:26mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 16:37:13mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 16:36:06mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 16:34:13mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 16:31:14mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 16:29:33mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 16:28:39mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 16:27:12mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 16:25:41mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 16:23:24mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 16:22:07mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 16:20:38mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 16:19:34mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 16:18:30mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 16:16:56mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 16:15:41mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 16:14:35mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 16:12:45mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 16:10:56mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 16:09:36mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 16:08:29mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 16:07:14mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 16:03:09mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 16:01:54mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 16:00:34mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 15:59:13mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 15:55:47mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-30 15:51:26mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-08 11:56:17mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-08 11:54:15mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-06-08 11:51:00mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-05-26 15:37:15mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-05-26 15:35:48mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-05-26 15:34:03mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-05-26 15:30:58mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-05-26 15:29:56mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-05-26 15:22:50mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-05-26 15:18:41mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-05-26 15:16:19mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-05-13 09:37:04mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-05-11 13:50:08mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-05-11 13:48:54mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-05-11 13:45:09mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-05-11 13:43:19mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-05-11 13:41:49mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-05-11 13:39:51mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-05-11 13:38:49mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-05-11 13:34:43mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-05-11 13:33:10mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-05-11 13:30:59mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-05-11 13:29:33mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-05-11 13:27:32mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-03-13 15:13:04mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-03-13 15:11:13mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-03-13 15:09:42mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-03-13 15:07:07mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-03-13 15:05:35mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-03-13 15:04:01mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-03-13 15:02:31mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-03-13 15:01:11mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-03-13 14:59:34mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-03-13 14:58:20mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-03-13 14:56:42mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-03-13 14:55:28mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-03-13 14:53:41mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-03-13 14:52:55mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-03-13 14:50:39mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-03-13 14:48:47mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-03-13 14:46:44mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-03-13 14:44:51mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-03-13 14:43:06mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020
2020-03-13 14:41:18mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2020