Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 29 września 2022 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 października 2022
Nr Uchwałyz dniaw sprawieZałączniki
42/2022 29.09.2022 przyjęcia porządku obrad   Zał. 1
43/2022 29.09.2022 przyjęcia protokołu obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 30 czerwca 2022 roku   Zał. 1
44/2022 29.09.2022 przyjęcia procedury organizacji współpracy międzynarodowej w ramach Programu ERASMUS+ Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w okresie programowania 2021 – 2027 Zał. 1
Zał. 1.1
45/2022 29.09.2022 wprowadzenia ujednoliconych efektów uczenia się przedmiotów ogólnouczelnianych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. ---
46/2022 29.09.2022 wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów na kierunku wychowanie fizyczne - studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym w cyklu kształcenia 2022-2025 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu
Zał. 1
47/2022 29.09.2022 korekty programu studiów na kierunku pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym w cyklu kształcenia 2022-2025, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu

Zał. 1
Zał. 2

48/2022 29.09.2022 korekty programu studiów na kierunku pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym w cyklu kształcenia 2022-2024, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu

Zał. 1
Zał. 2

49/2022 29.09.2022 korekty programu studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2021-2026 Zał. 1
Zał. 2
50/2022 29.09.2022 korekty programu studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2022-2027 Zał. 1
Zał. 2
51/2022 29.09.2022 korekty programu studiów na kierunku filologia, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2020-2023 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał. 1
Zał. 2
52/2022 29.09.2022 korekty programu studiów na kierunku filologia, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2021-2024 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał. 1
Zał. 2
53/2022 29.09.2022 korekty programu studiów na kierunku filologia, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2022-2025 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał. 1
Zał. 2
54/2022 29.09.2022 zaopiniowania wykazu kierunków studiów prowadzonych
od roku akademickiego 2022/2023 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu
Zał. 1

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PWSZ w Raciborzu
Data utworzenia:2022-10-07
Data publikacji:2022-10-07
Osoba sporządzająca dokument:Rektor
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sterańczak
Liczba odwiedzin:744