Archiwum uchwał 2014

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 czerwca 2015
 • Uchwała nr 249/2014 w sprawie przyjęcia poprawek do Regulaminu Pobierania Opłat za Usługi Edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu
 • Uchwała nr 248/2014 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na rok 2014
 • Uchwała nr 247/2014 Załącznik w sprawie przyjęcia protokołu obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 27 listopada 2014 roku
 • Uchwała nr 246/2014 Załącznik w sprawie przyjęcia porządku obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
 • Uchwała nr 245/2014 w sprawie przyznawania honorowego tytułu „Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu”
 • Uchwała nr 244/2014 Załącznik w sprawie sprawozdania JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z działalności Uczelni za rok akademicki 2013/2014
 • Uchwała nr 243/2014 Załącznik w sprawie przyjęcia protokołu obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 30 października 2014 roku
 • Uchwała nr 242/2014 Załącznik w sprawie przyjęcia porządku obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
 • Uchwała nr 235/2014 Załcznik w sprawie zaopiniowania przedstawionego przez JM Rektora Regulaminu Pomocy Materialnej dla Studentów Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych PWSZ w Raciborzu
 • Uchwała nr 234/2014 w sprawie zatwierdzenia programu studiów 2014-2018 dla kierunku "Architektura i urbanistyka"
 • Uchwała nr 233/2014 studiów 2014-2018 dla kierunku "Automatyka i robotyka"
 • Uchwała nr 232/2014 w sprawie zatwierdzenia programów studiów 2014-2017 dla kierunku "Bezpieczeństwo państwa"
 • Uchwała nr 231/2014 zatwierdzenia programów studiów 2014-2017 dla kierunku "Administracja"
 • Uchwała nr 230/2014 zatwierdzenia programów studiów 2014-2017 dla kierunku "Filologia"
 • Uchwała nr 229/2014 zatwierdzenia programów studiów 2014-2017 dla kierunku "Wychowanie fizyczne"
 • Uchwała nr 228/2014 zatwierdzenia programu studiów 2014-2017 dla kierunku "Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych"
 • Uchwała nr 227/2014 zatwierdzenia programów studiów 2014-2017 dla kierunku "Pedagogika"
 • Uchwała nr 226/2014 w sprawie zaopiniowania wniosku o powierzenie funkcji dyrektora Instytutu Studiów Edukacyjnych i Sztuki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
 • Uchwała nr 225/2014 w sprawie zaopiniowania wniosku o utworzenie Instytutu Studiów Edukacyjnych i Sztuki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
 • Uchwała nr 224/2014 w sprawie zaopiniowania wniosku o odwołanie z funkcji dyrektora Instytutu Studiów Edukacyjnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
 • Uchwała nr 223/2014 w sprawie zaopiniowania wniosku o odwołanie z funkcji dyrektora Instytutu Sztuki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
 • Uchwała nr 222/2014 w sprawie zaopiniowania wniosku o likwidację Instytutu Studiów Edukacyjnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
 • Uchwała nr 221/2014 w sprawie zaopiniowania wniosku o likwidację Instytutu Sztuki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
 • Uchwała nr 220/2014 w sprawie zaopiniowania wniosku o powierzenie funkcji dyrektora Instytutu Techniki i Architektury w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
 • Uchwała nr 219/2014 w sprawie zaopiniowania wniosku o odwołanie z funkcji dyrektora Instytutu Techniki i Architektury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
 • Uchwała nr 218/2014 Załcznik w sprawie przyjęcia protokołu obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 12 czerwca 2014 roku
 • Uchwała nr 217/2014 Załcznik sprawie przyjęcia porządku obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
 • Uchwała nr 216/2014 w sprawie zaopiniowania wniosku o wyrażenie zgody na wynajęcie pomieszczeń w Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
 • Uchwała nr 215/2014 Załącznik sprawie przyjęcia poprawek do Regulaminu Pobierania Opłat za Usługi Edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu
 • Uchwała nr 214/2014 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego
  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na rok 2014
 • Uchwała nr 213/2014 w sprawie sprawozdania finansowego uczelni za rok 2013 
 • Uchwała nr 212/2014 Załącznik w sprawie przyjęcia protokołu obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 29 maja 2014 roku
 • Uchwała nr 211/2014 Załącznik w sprawie przyjęcia porządku obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
 • Uchwała nr 210/2014 Załącznik w sprawie określenia wykazu kierunków i specjalności oraz limitów przyjęć na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2014/2015 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu
 • Uchwała nr 209/2014 Załącznik w sprawie zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2015/2016
 • Uchwała nr 208/2014 Załącznik w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach akademickich 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018
 • Uchwała nr 207/2014 Załącznik sprawie przyjęcia protokołu obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 13 marca 2014 roku
 • Uchwała nr 206/2014 Załącznik w sprawie przyjęcia porządku obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
 • Uchwała nr 205/2014 w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu 
 • Uchwała nr 204/2014 w sprawie przyjęcia Strategii PWSZ w Raciborzu na lata 2014 - 2016 
 • Uchwała nr 203/2014 w sprawie zatwierdzenia programów studiów dla kierunku „Fizjoterapia” 
 • Uchwała nr 202/2014 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku „Fizjoterapia” 
 • Uchwała nr 201/2014 w sprawie wniosku o powołanie nowego kierunku kształcenia „Fizjoterapia” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu
 • Uchwała nr 200/2014 w sprawie przyjęcia protokołu obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 19 grudnia 2013 roku 
 • Uchwała nr 199/2014 Załącznik w sprawie przyjęcia porządku obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PWSZ w Raciborzu
Data utworzenia:2015-06-01
Data publikacji:2015-06-01
Osoba sporządzająca dokument:Rektor
Osoba wprowadzająca dokument:mgr inż. Jacek Pierzga
Liczba odwiedzin:6562