Archiwum uchwał 2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 stycznia 2019

Uchwała nr 1/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do uchwały nr 1/2019

Uchwała nr 2/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia protokołu obrad Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 19.12.2018 r.

załącznik nr 1 do uchwały nr 2/2019

Uchwała nr 3/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie uchwalenia zmian w planie rzeczowo-finansowym PWSZ w Raciborzu na 2018 r.

załącznik nr 1 do uchwały nr 3/2019

załącznik nr 2 do uchwały nr 3/2019

załącznik nr 3 do uchwały nr 3/2019

załacznik nr 4 do uchwały nr 3/2019

załącznik nr 5 do uchwały nr 3/2019

Uchwała nr 4/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji o profilu praktycznym w PWSZ w Raciborzu

Załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2019

Uchwała nr 5/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie korekty programu studiów pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo o profilu praktycznym w cyklu kształcenia 2018-2021 w PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do uchwały nr 5/2019

Uchwała nr 6/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie określenia zasad powołania pierwszej Rady PWSZ w Raciborzu oraz okreśłenia jej zadań

Uchwała nr 7/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany uchwały nr 69/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w PWSZ w Raciborzu w roku akademickim 2019/2020

załącznik nr 1 do uchwały nr 7/2019

Uchwała nr 8/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia honorarium z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowcyh do utworów w wynagrodzeniu pracowników PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 9/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do uchwały nr 9/2019

Uchwała nr 10/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia protokołu Senatu PWSZ w Raciborzu

Załącznik nr 1 do uchwały nr 10/2019

Uchwała nr 11/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia "Protokołu Przeglądu" Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do uchwały nr 11/2019

załaczniik nr 1 do załącznika nr 1 do uchwały nr 11/2019

załącznik nr 2 do załącznika nr 1 do uchwały nr 11/2019

Uchwała nr 12/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do uchwały nr 12/2019

Uchwała nr 13/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia ogólnych zasad finansowania przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytutłu profesora w PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do uchwały nr 13/2019

Uchwała nr 14/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania pierwszej Rady PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 15/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu Pani mgr Doroty Muchy (Mucha) na kierownika Wydawnictwa PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 16/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia pierwszej Rady PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 17/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie korekty uchwały nr 8/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 18/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie kierunku studiów pierwszego stopnia Zarządzanie i inżynieria produkcji o profilu praktycznym

Uchwała nr 19/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia Zarządzanie i inżynieria produkcji o profilu praktycznym w PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do uchwały nr 19/2019

Uchwała nr 20/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do uchwały nr 20/2019

Uchwała nr 21/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia protokołu obrad Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 26 marca 2019 r.

załącznik nr 1 do uchwały nr 21/2019

Uchwała nr 22/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 23/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do uchwały nr 23/2019

Uchwała nr 24/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie  przyjęcia protokołu obrad Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 17 kwietnia 2019 r.

załącznik nr 1 do uchwały nr 24/2019

Uchwała nr 25/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie wyrażenia zgody na uwtworzenie jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna-profil praktyczny w PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 26/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawoe ustalenia programu kształcenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - profil praktyczny w PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do uchwały nr 26/2019

Uchwała nr 27/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do uchwały nr 27/2019

załącznik nr 1 do uchwały nr 27/2019w sprawie przyjęcia protokołu obrad Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 25 kwietnia 2019 r.

załącznik nr 1 do uchwały nr 28/2019

Uchwała nr 29/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie sprawozdania finansowego Uczelni za 2018 rok

załącznik do uchwały nr 29/2019

załacznik do uchwały nr 29/2019

Uchwała nr 30/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w PWSZ w Raciborzu w roku akademickim 2020/2021

załącznik nr 1 do uchwały nr 30/2019

Uchwała nr 31/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany uchwały nr 69/2019 w sprawie zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w PWSZ w Raciborzu  w roku akademickim2019/2020

Uchwała nr 32/2019 PWSZ w Raciborzu w sprawie określenia wykazu kierunków oraz limitów przyjęć na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2019/2020 w PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do uchwały nr 32/2019

Uchwała nr 33/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany mniesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego Rady PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 34/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do uchwały nr 34/2019

Uchwała nr 35/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia protokołu obrad Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 31 maja 2019 roku

załącznik nr 1 do uchwały nr 35/2019

Uchwała nr 36/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia procedury organizacji współpracy międzynarodowej PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do uchwały nr 36/2019

załącznik nr 2 do uchwały nr 36/2019

Uchwała nr 37/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Automatyka i robotyka studia pierwszego stopnia  o profilu praktycznym w PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do uchwały nr 37/2019

Uchwała nr 38/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Architektura studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym w PWSZ w Raciborzu

załącznik do uchwały nr 38/2019

załącznik do uchwały nr 38/2019

załącznik do uchwały nr 38/2019

załącznik do uchwały nr 38/2019

załącznik do uchwały nr 38/2019

załącznik do uchwały nr 38/2019

załącznik do uchwały nr 38/2019

załącznik do uchwały nr 38/2019

załącznik do uchwały 38/2019

załącznik do uchwały nr 38/2019

Uchwała nr 39/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Administracja studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym w PWSZ w Raciborzu

załącznik do uchwały nr 39/2019

załącznik do uchwały nr 39/2019

uchwała nr 40/2019 Senatu PWSZ w Raciborzuw sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Bezpieczeństwo Państwa studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym w PWSZ w Raciborzu

załącznik do uchwały nr 40/2019

załącznik do uchwały nr 40/2019

Uchwała nr 41/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie  ustalenia programu studiów na kierunku Filologia studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym w PWSZ w Raciborzu

załącznik do uchwały nr 41/2019

załącznik do uchwały nr 41/2019

załącznik do uchwały nr 41/2019

załącznik do uchwały nr 41/2019

załacznik do uchwały nr 41/2019

załącznik do uchwały nr 41/2019

załącznik do uchwały nr 41/2019

załącznik do uchwały nr 41/2019

załącznik do uchwały nr 41/2019

załacznik do uchwały nr 41/2019

załacznik do uchwały nr 41/2019

załącznik do uchwały nr 41/2019

załącznik do uchwały nr 41/2019

Uchwała nr 42/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Pedagogika studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym w PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do uchwały nr 42/2019

załącznik do uchwały nr 42/2019

załącznik nr 1 do uchwały nr 42/2019

załącznik nr 1 do uchwały nr 42/2019

załącznik do uchwały nr 42/2019

załącznik do uchwały nr 42/2019

Uchwała nr 43/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym w PWSZ w Raciborzu

załącznik do uchwały nr 43/2019

Uchwała nr 44/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu  w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Turystyka i rekreacja studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym w PWSZ w Raciborzu

załącznik do uchwały nr 44/2019

załącznik do uchwały nr 44/2019

Uchwała nr 45/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Wychowanie fizyczne studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym w PWSZ w Raciborzu

załącznik do uchwałay nr 45/2019

załącznik do uchwały nr 45/2019

załącznik do uchwały nr 45/2019

Uchwała nr 46/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie opinii o powołaniu Pana dr inż. Tomasza Czyszpaka na dyrektora Instytutu Techniki w PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 47/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie opinii o powołaniu Pani dr inż. arch. Joanny Sokołowskiej - Moskwiak  na dyrektora Instytutu Architektury w PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 48/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie opinii o powołaniu Pana dr Daiusza Chojeckiego na dyrektota Instytutu Studiów Społecznych w PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 49/2019 Senatu PWSz w Raciborzu w sprawie opinii o powołaniu Pana dr Marcina Kunickiego na dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia w PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 50/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie opinii o powołaniu Pani dr Gabrieli Kryk na dyrektora Instytutu Studiów Edukacyjnych w PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 51/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie opinii o powołaniu Pna dr Daniela Vogla na dyrktora Instytutu Neofilologii w PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 52/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia planu rzeczowo-finansowego PWSZ w Raciborzu na 2019 rok

Uchwała nr 53/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie zatwierdzenia zawartego przez JM Rektor porozumienia z Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego PWSZ w Raciborzu dotyczącego Regulaminu Studiów PWSZ w Raciborzu

załącznik do uchwały nr 53/2019

Uchwała nr 54/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych studia pierwszego stopnia w PWSZ w Raciborzu

załącznik do uchwały nr 54/2019

załącznik do uchwały nr 54/2019

załącznik do uchwały nr 54/2019

załącznik do uchwały nr 54/2019

załącznik do uchwały nr 54/2019

załącznik do uchwały nr 54/2019

załącznik do uchwały nr 54/2019

załącznik do uchwały nr 54/2019

Uchwała nr 55/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do uchwały nr 55/2019

Uchwała nr 56/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia protokołu obrad Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 25 czerwca 2019 roku

 

załącznik nr 1 do uchwały nr 56/2019

Uchwała nr 57/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie Rewgulaminu potwierdzania efektów uczenia się w PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do uchwały nr 57/2019

Uchwała nr 58/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do uchwały nr 58/2019

Uchwała nr 59/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 60/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 61/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie uchwalenia Statutu PWSZ w Raciborzu

załacznik nr 1 do uchwały nr 61/2019

Uchwała nr 62/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Senatu PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do uchwały nr 62/2019

Uchwała nr 63/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia wykazu prowadzonych kierunków studiów oraz specjalności w roku akademickim 2019/2020 w PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do uchwały nr 63/2019

Uchwała nr 64/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkona w PWSZ w Raciborzu

załącznik do uchwały nr 64/2019

załącznik do uchwały nr 64/2019

załącznik do uchwały nr 64/2019

załacznik do uchwały nr 64/2019

załącznik do uchwaly nr 64/2019

załacznik do uchwały nr 64/2019

Uchwała nr 65/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie korekty programu studiów na kierunku Architektura w PWSZ w Raciborzu

załącznik do uchwały nr 65/2019

załącznik do uchwały nr 65/2019

załącznik do uchwały nr 65/2019

załacznik do uchwały nr 65/2019

załącznik do uchwały nr 65/2019

załącznik do uchwały nr 65/2019

załącznik do uchwały nr 65/2019

Uchwała nr 66/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie korekty programu studiów na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Raciborzu

załacznik do uchwały nr 66/2019

Uchwała nr 67/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie korekty programu studiów na kierunku Pedagogika studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym w PWSZ w Raciborzu

załącznik do uchwały nr 67/2019

załącznik do uchwały nr 67/2019

załącznik do uchwały nr 67/2019

załącznik do uchwały nr 67/2019

załącznik do uchwały nr 67/2019

załącznik do uchwały nr 67/2019

 Uchwała nr 68/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez PWSZ w Raciborzu

załacznik do uchwały

załącznik do uchwały

Uchwała nr 69/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie korekty programu studiów na kierunku Wychowanie Fizyczne w PWSZ w Raciborzu

załacznik do uchwały nr 69/2019

 Uchwała nr 70/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie korekty zapisów uchwały nr 44/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 25.06.2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Turystyka i rekreacja studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym w PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 71/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie zmianu załącznika do uchwały nr 59/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu

załącznik do uchwały nr 71/2019

Uchwała nr 72/2019 w sprawie zmiany przyjętego porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu

załącznik do uchwały nr 72/2019

Uchwała nr 73/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie korekty uchwały nr 66/2019 Senatu PWSZ w Raciborzu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PWSZ w Raciborzu
Data utworzenia:2019-01-18
Data publikacji:2019-01-18
Osoba sporządzająca dokument:Rektor dr hab.inż.arch. Ewa Stachura
Osoba wprowadzająca dokument:mgr Aleksandra Chęcińska
Liczba odwiedzin:81533

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-10-23 14:33:25mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-10-23 14:29:42mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-10-23 14:12:02mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-10-23 14:10:38mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-10-23 14:09:29mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-10-09 15:50:17mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-10-09 15:47:39mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-10-09 15:46:08mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-10-09 15:45:18mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-10-09 15:43:36mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-10-09 15:42:43mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-10-09 15:40:44mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-10-09 15:39:35mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-10-09 15:38:27mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-10-09 15:37:29mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-10-09 15:36:35mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-10-09 15:35:41mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-10-09 15:34:54mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-10-09 15:34:07mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-10-09 15:31:55mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-10-09 15:30:02mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-10-09 15:29:11mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-10-09 15:28:28mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-10-09 15:26:30mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-10-09 15:25:31mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-10-09 15:24:10mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-10-09 15:23:13mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-10-09 15:22:13mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-10-09 15:19:58mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-10-09 15:19:06mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-10-09 15:18:03mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-10-09 15:17:09mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-10-09 15:15:56mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-10-09 15:14:50mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-10-09 15:13:34mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-10-09 15:09:31mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-10-09 15:08:22mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-10-09 15:04:48mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-09-30 14:16:05mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-09-30 14:14:52mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-09-30 14:13:55mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-09-30 14:12:49mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-09-30 14:11:51mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-09-30 14:10:47mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-09-30 14:01:26mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-09-30 13:58:16mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-07-31 08:30:31mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-07-17 12:46:45mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-07-17 12:44:45mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-07-05 09:23:47mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-07-04 13:04:50mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-07-04 13:03:44mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-07-04 13:02:32mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-07-04 13:01:24mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-07-04 13:00:04mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-07-04 12:58:44mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-07-04 12:57:30mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-07-04 12:55:56mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-07-04 12:54:52mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-07-04 12:50:01mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-07-04 12:49:10mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-07-04 12:48:08mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 13:43:52mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 13:42:48mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 13:41:41mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 13:40:41mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 13:39:47mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 13:37:32mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 13:36:35mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 13:32:30mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 13:30:03mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 13:27:51mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 13:26:49mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 13:25:10mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 13:24:09mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 13:18:23mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 13:17:09mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 12:31:54mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 12:30:53mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 12:29:10mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 12:28:04mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 12:27:02mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 12:24:09mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 12:11:46mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 12:10:47mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 12:09:00mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 12:07:31mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 12:06:20mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 12:04:50mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 12:00:42mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 11:59:33mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 11:58:03mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 11:54:57mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 11:51:41mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 11:50:12mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 11:49:08mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 11:47:55mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 11:13:02mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 11:07:29mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 11:06:25mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 11:00:01mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 10:58:43mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 10:38:41mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 10:37:00mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 10:35:15mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 10:32:33mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 10:30:19mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 10:29:08mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 10:27:16mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 10:26:17mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 10:25:19mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 10:24:15mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 10:22:20mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 10:20:58mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 10:19:10mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 10:00:27mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 09:58:45mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 09:55:43mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 09:54:51mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 09:52:07mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 09:50:53mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-28 09:48:55mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-13 12:45:53mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-13 12:39:54mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-13 12:37:56mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-13 12:37:12mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-13 12:35:25mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-13 12:34:23mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-06-13 12:31:22mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-05-31 16:11:51mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-05-31 16:09:09mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-05-31 16:07:02mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-05-31 16:04:46mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-05-31 16:03:40mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-05-31 16:00:08mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-04-26 10:39:29mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-04-26 10:36:00mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-04-26 10:34:08mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-04-26 10:28:04mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-04-26 10:25:49mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-04-26 10:24:50mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-04-26 10:23:26mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-04-26 10:21:12mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-04-26 10:17:15mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-04-26 10:16:41mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-04-26 09:53:04mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-04-26 09:51:55mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-04-26 09:48:47mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-04-26 09:46:44mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-04-26 09:45:27mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-04-12 11:58:05mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-04-05 10:10:26mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-04-05 10:06:57mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-04-05 10:03:42mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-04-05 10:01:40mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-04-05 09:59:59mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-04-05 09:58:32mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-04-05 09:57:25mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-04-05 09:54:59mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-04-05 09:45:33mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-04-05 09:43:56mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-04-05 09:41:43mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-04-05 09:40:04mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-04-05 09:37:34mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-04-05 09:35:44mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-04-05 09:31:47mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-04-05 09:30:55mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-04-05 09:29:07mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-02-14 07:46:22mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-02-14 07:45:58mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-02-14 07:45:42mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-02-08 13:02:56mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-02-08 13:02:11mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-02-08 12:56:36mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-02-08 12:55:21mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-02-08 12:53:14mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-02-08 12:51:04mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-02-08 12:49:33mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-02-08 12:48:32mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-02-08 12:44:42mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-02-08 12:43:32mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-02-08 12:41:34mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-02-08 10:49:53mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-02-08 10:47:34mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-02-08 10:46:46mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-02-08 10:45:21mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019
2019-02-08 10:43:21mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaArchiwum uchwał 2019