Zarządzenia w 2019 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 stycznia 2019

Zarządzenie nr 1/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia Regulaminu weryfikacji prac dyplomowych jednolitym systemem antyplagiatowym (JSA) oraz archiwizacji prac dyplomowych w ogólnopolskim  repozytorium pisemnych prac dyplomowych (ORPPD) w PWSZ w Raciorzu

załącznik do zarządzenia nr 1/2019

załącznik do zarządzenia nr 1/2019

Zarządzenie nr 2/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych 

Zarządzenie nr 3/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany składu Rady Naukowej czasopisma "Eunomia" w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 4/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzeniaRegulaminu pilotażowych praktyk zawodowych w PWSZ w Raciborzu

Załącznik do zarządzenia nr 4/2019

załacznik do zarządzenia nr 4/2019

załącznik do zarządzenia nr 4/2019

załącznik do zarządzenia nr 4/2019

załącznik do zarządzenia nr 4/2019

załącznik do zarządzenia nr 4/2019

załącznik do zarządzenia nr 4/2019

załącznik do zarządzenia nr 4/2019

załącznik do zarządzenia nr 4/2019

załącznik do zarządzenia nr 4/2019

Zarządzenie nr 5/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Marcinowi Kunickiemu

Zarządzenie nr 6/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Pawłowi Strózikowi na czas nieobecności Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 7/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia Regulaminu Fudnuszu wspracia osób niepełnosprawnych w PWSZ w Raciborzu

zał. nr 1 do Zarządzenia nr 7/2019

zał. nr 2 do Zarządzenia nr 7/2019

Zarządzenie nr 8/2019 Raktora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Pawłowi Strózikowi

Zarządzenie nr 9/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Marcinowi Kunickiemu

Zarządzenie nr 10/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia wniosku o wyrażenie zgody na wyjście prywatne

zał. nr 1 do Zarządzenia nr 10/2019

Zarządzenie nr 11/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Pawłowi Strózikowi

Zarządzenie nr 12/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Pawłowi Strózikowi

Zarządzenie nr 13/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 14/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w związku z przyznaniem środków finansowych na działalność studenckich kół naukowych w PWSZ w Raciborzu'

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2019

Zarządzenie nr 15/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie potwierdzenia czynności prawnej dokonanej przez Pana dr Pawła Strózika

Zarządzenie nr 16/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia wzoru zgłoszenia i oświadczeń niezbędnych w procesie powołania pierwszej Rady PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 17/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Pawłowi Strózikowi

Zarządzenie nr 18/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie odwołania Pani mgr Zofii Jędorowicz z funkcji Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 19/2019 Rektora PWSZ w Raciorzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Marcinowi Kunickiemu

Zarządzenie nr 20/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pani dr Danuty Zwolińskiej na Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 21/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pani Doroty Muchy na kierownika Wydawnictwa PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 22/2019 Rektor PWSZ w Raciborzu w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 w PWSZ w Raciborzu

zał. nr 1 do zarządzenia nr 22/2019

Zarządzenie nr 23/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Pawłowi Strózikowi na czas nieobecności Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 24/2019 Rektora PWSZ wRaciborzu w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Pani dr Gabrieli Kryk na czas nieobecności Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 25/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr inż.arch. Januszowi Faronowi na czas nieobecnosci Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 25/2019 RektoraPWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia wysokości opłat za przeprowadzenie rekrutacji oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 25a/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia wysokości opłat za przeprowadzenie rekrutacji oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne w PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25a/2019

Zarządzenie nr 26/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Panu dr Pawłowi Strózikowi na czas nieobecnosci Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 27/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w numeracji zarządzenia Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 28/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do niepełnosprawnych kandydatów na studia w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 29/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia godzin wolnychod zajęć dydaktycznych

Zarządzenie nr 30/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie określenia wysokości miesięcznego dochodu rodziny studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 31/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmian w organizacji roku akademickiego 2019/2020 w PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 31/2019

Zarządzenie nr 32/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenie pełnomocnitwa Panu dr Pawłowi Strózikowi na czas nieobecności Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 33/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 34/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany składu Instytutowej Komisji Rekritacyjnej w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 35/2019 Rekrtora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu mgr inż. Krzysztofowi Fedynowi ( Fedyn) na czas nieobecności Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 36/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców kształcenia w PWSZ w Raciborzu

załacznik nr 1 do zarządzenia nr 36/2019

załącznik nr 2 do zarządzenia nr 36/2019

Załącznik nr 37/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Agniesce Dereń - Kulczyckiej na czas nieobecnosci Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 38/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr inż.arch. Januszowi Faronowi (Faron) na czas nieobecności Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 39/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania komisji konkursowej ds. zatrudnienia w Instytucie Studiów Społecznych w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 40/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania komisji konkursowej ds. zatrudnienia w Instytucie Kultury Fizycznej i Zdrowia w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 41/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie komisji konkursowej ds. zatrudnienia w Instytucie Kultury Fizycznej i Zdrowia

Zarządzenie nr 42/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnitwa Panu dr Pawłowi Strózikowi na czas niobecności Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 43/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pana dr.inż. Tomasza Czyszpaka na dyrektora Instytutu Techniki PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 44/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pana dr Dariusza Chojeckiego na dyrektora Instytutu Studiów Społecznych w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 45/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pana dr Marcina Kunickiego na dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia

Zarządzenie nr 46/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pana dr Daniela Vogla (Vogel) na dyrektora Instytutu Neofilologii

Zarządzenie nr 47/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pani dr Gabrieli Kryk na dyrektora INstytutu Studiów Edukacyjnych

Zarządzenie nr 48/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powłania Pani dr inż.arch. Joanny Sokołowskiej Moskwiak na dyrektora Instytutu Architektury

Zarządzenie nr 45/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania zespołu ds. organizacji Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020

Zarządzenie nr 50/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w numeracji zarządzenia z dnia 19 sieronia 2019 roku w sprawie powołania zespołu ds. organizacji Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020

Zarządzenie nr 51/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie sposobu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształćenia w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 52/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora PWSZ w Raciborzu ds. komunikacji Uczleni z otoczeniem zewnętrznym

Zarządzenie nr 53/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 53/2019

wniosek o stypendium socjalne

oświadczenie dot.miejsca zamieszkania

oświadczenie wyjaśniające do wniosku o stypendium socjalne

oświadczenie dot. członka rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne

oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa

wniosek o uwzględnienie dochodu utraconego/uzyskanego w dochodzie rodziny

wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

wniosek o stypendium rektora

wniosek o stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych

wniosek o jednorazową zapomogę

wzór odowłania od decyzji Komisji Stypendialnej

oświadczenie studneta o łącznej liczbie lat studiowania oraz ukończenia/nieukończenia srudiów wyższych

formularz zaświadczenia dot. skierowania studenta na urlop z przyczyn zdrowotnych

katalog osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych do stypendium rektora

oświadczenie studenta dot. służby zawodowej/państwowej w charakterze żołnierza/funkcjonariusza

oświadczenie o wyrażeniu zgody na dostarczenie decyzji administracyjnej za pomoca środków komunikacji elektronicznej

 

Zarządzenie nr 54/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Instytutu Techniki

Zarządzenie nr 55/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Instytutu Studiów Społecznych

Zarządzenie nr 56/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr inż.arch. Januszowi Faronowi (Faron) na czas nieobeności Rektora

Zarządzenie nr 57/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania zespołu ds. opracowania projektu

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PWSZ w Raciborzu
Data utworzenia:2019-01-18
Data publikacji:2019-01-18
Osoba sporządzająca dokument:Rektor dr hab.inż.arch. Ewa Stachura
Osoba wprowadzająca dokument:mgr Aleksandra Chęcińska
Liczba odwiedzin:3531

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-09-12 15:18:15mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-09-12 15:16:46mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-09-12 15:15:19mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-09-12 15:10:55mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-09-12 15:09:10mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-09-12 15:07:19mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-09-12 15:05:12mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-09-12 15:04:31mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-09-12 15:04:06mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-09-12 15:02:56mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-09-12 15:01:01mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-09-12 14:57:42mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-09-12 14:50:42mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-09-12 14:49:15mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-09-12 14:47:47mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-09-12 14:13:29mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-09-12 13:49:05mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-09-12 13:41:50mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-09-12 13:37:32mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-09-12 13:35:09mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-09-12 13:32:33mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-09-12 13:29:58mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-09-12 13:23:29mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-07-17 11:16:22mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-07-17 11:14:41mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-07-17 11:12:39mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-07-17 11:10:13mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-07-17 10:57:29mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-07-17 10:55:24mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-07-05 12:51:12mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-07-05 09:49:05mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-07-05 09:47:48mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-07-05 09:33:50mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-07-05 09:32:19mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-07-05 09:30:05mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-07-05 09:28:21mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-07-05 09:24:52mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-06-07 14:08:56mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-06-07 14:05:43mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-06-07 14:03:31mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-06-07 14:00:39mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-06-07 13:56:39mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-06-07 13:54:46mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-06-07 13:52:35mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-04-26 10:50:42mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-04-26 10:48:57mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-04-26 10:47:18mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-04-12 11:54:41mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-04-12 11:53:06mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-04-05 12:21:03mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-04-05 12:18:26mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-04-05 12:16:39mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-04-05 12:14:13mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-03-22 11:39:34mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-03-22 11:36:14mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-03-22 11:32:42mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-03-22 11:31:35mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-03-22 10:21:55mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-03-22 10:00:27mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-03-22 09:58:58mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-03-22 09:57:32mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-03-22 09:55:49mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-03-22 09:53:42mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-02-08 09:49:44mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-02-08 09:46:37mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-02-08 09:20:50mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-01-18 14:16:32mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-01-18 14:14:36mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-01-18 14:13:47mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-01-18 14:12:00mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-01-18 14:11:06mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-01-18 14:10:10mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-01-18 14:09:20mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-01-18 14:06:53mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-01-18 14:05:43mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-01-18 14:03:57mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-01-18 13:57:41mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-01-18 13:55:17mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-01-18 13:54:14mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-01-18 13:53:21mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku
2019-01-18 13:50:23mgr Aleksandra ChęcińskaaktualizacjaZarządzenia w 2019 roku