UCHWAŁA Nr 275/2015 w sprawie zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2016/2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 maja 2015

PAŃSTWOWA
WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
W RACIBORZU

UCHWAŁA Nr 275/2015

Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
z dnia 21 maja 2015 r.
w sprawie zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego
na studia w roku akademickim 2016/2017

Na podstawie art. 6 ust.1 pkt. 4a, art. 62 ust. 1, art.169 ust. 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j Dz. U. 2012, poz. 572 ze zmianami) oraz § 29 pkt 2 Statutu Uczelni, Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu uchwala, co następuje:

§ 1

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu ustala warunki i tryb rekrutacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2016/2017. Zasady i tryb przyjęć na studia oraz zakres egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2016/2017 stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz kierunków i specjalności studiów prowadzonych w Uczelni oraz limity przyjęć na poszczególne kierunki i specjalności oraz formy studiów poda do publicznej wiadomości Rektor PWSZ w terminie do 31 maja 2016 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się prorektorowi właściwemu ds. studenckich.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Senatu

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PWSZ w Raciborzu
Data utworzenia:2015-05-29
Data publikacji:2015-05-29
Osoba sporządzająca dokument:Rektor
Osoba wprowadzająca dokument:mgr inż. Jacek Pierzga
Liczba odwiedzin:3237