Biuletyn Informacji Publicznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Rok 2022

Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 3 marca 2022 r.

2022-03-11
Nr Uchwałyz dniaw sprawieZałączniki
1/2022 3.03.2022 przyjęcia porządku obrad   Zał. 1
2/2022 3.03.2022 przyjęcia protokołu obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 16 grudnia 2021 roku   Zał. 1
3/2022 3.03.2022 utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo - profil praktyczny, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu ---
4/2022 3.03.2022 ustalenia programu studiów na kierunku pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2022-2024 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał. 1
5/2022 3.03.2022 utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku administracja - profil praktyczny, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu ---
6/2022 3.03.2022 ustalenia programu studiów na kierunku administracja, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2022-2024 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał. 1
7/2022 3.03.2022 uruchmienia w Instytucie Studiów Edukacyjnych studiów podyplomowych z zakresu logopedii Zał. 1
8/2022 3.03.2022 uruchmienia w Instytucie Architektury studiów podyplomowych z zakresu architektury wnętrz
Zał. 1

 

Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 31 marca 2022 r.

2022-04-07
Nr Uchwałyz dniaw sprawieZałączniki
9/2022 31.03.2022 przyjęcia porządku obrad    Zał. 1
10/2022 31.03.2022 uruchomienia w Instytucie Architektury studiów podyplomowych z zakresu mykologii budowlanej
Zał. 1
11/2022 31.03.2022 wyrażenia opinii o zmianie nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na Akademię Nauk Stosowanych w Raciborzu ---
12/2022 31.03.2022 wprowadzenia zmian do Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu ---
13/2022 31.03.2022 wprowadzenia zmian do Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu ---

 

Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 28 kwietnia 2022 r.

2022-05-04
Nr Uchwałyz dniaw sprawieZałączniki
14/2022 28.04.2022 przyjęcia porządku obrad   Zał. 1
15/2022 28.04.2022 przyjęcia protokołu obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 3 marca 2022 roku   Zał. 1
16/2022 28.04.2022 przyjęcia protokołu obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 31 marca 2022 roku Zał. 1
17/2022 28.04.2022 przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w 2021 roku ---
18/2022 28.04.2022 uruchomienia w Instytucie Studiów Edukacyjnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego Zał. 1
19/2022 28.04.2022 określenia aktualnego wykazu kierunków, na które przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne na rok akademicki 2022/2023 ---
20/2022 28.04.2022 wprowadzenia zmian do Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu oraz ogłoszenia teksu jednolitego Zał. 1

 

Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 26 maja 2022 r.

2022-05-27
Nr Uchwałyz dniaw sprawieZałączniki
21/2022 26.05.2022 przyjęcia porządku obrad   Zał. 1
22/2022 26.05.2022 przyjęcia protokołu obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 28 kwietnia 2022 roku   Zał. 1
23/2022 26.05.2022

wprowadzenia zmian w Uchwale nr 31/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 27 maja 2021 roku
w sprawie zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu w roku akademickim 2022/2023.

Zał. 1
24/2022 26.05.2022 warunków i trybu przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu w roku akademickim 2023/2024. Zał. 1
25/2022 26.05.2022 korekty programu studiów na kierunku filologia, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym w cyklu kształcenia 2019-2022, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. Zał. 1

 

Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 30 czerwca 2022 r.

2022-07-04
Nr Uchwałyz dniaw sprawieZałączniki
26/2022 30.06.2022 przyjęcia porządku obrad   Zał. 1
27/2022 30.06.2022 przyjęcia protokołu obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 26 maja 2022 roku   Zał. 1
28/2022 30.06.2022 ustalenia programu studiów na kierunku administracja, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2022-2025 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał. 1
29/2022 30.06.2022 ustalenia programu studiów na kierunku architektura, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2022-2026 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał. 1
30/2022 30.06.2022 ustalenia programu studiów na kierunku automatyka i robotyka, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2022-2026 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał. 1
31/2022 30.06.2022 ustalenia programu studiów na kierunku bezpieczeństwo państwa, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2022-2025 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał. 1
32/2022 30.06.2022 ustalenia programu studiów na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2022-2025 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał. 1
33/2022 30.06.2022 ustalenia programu studiów na kierunku filologia, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2022-2025 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał. 1
34/2022 30.06.2022 ustalenia programu studiów na kierunku pedagogika, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2022-2025 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał. 1
35/2022 30.06.2022 ustalenia programu studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2022-2027 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał. 1
36/2022 30.06.2022 ustalenia programu studiów na kierunku pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2022-2025 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał. 1
37/2022 30.06.2022 ustalenia programu studiów na kierunku turystyka i rekreacja, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2022-2025 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał. 1
38/2022 30.06.2022 ustalenia programu studiów na kierunku wychowanie fizyczne, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2022-2025 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał. 1
39/2022 30.06.2022 ustalenia programu studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2022-2026 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał. 1
40/2022 30.06.2022 korekty planu studiów na kierunku architektura, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2019-2023 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał. 1
41/2022 30.06.2022 korekty omyłki pisarskiej w planie studiów na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym w cyklu kształcenia 2021-2024, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał. 1

 

Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 29 września 2022 r.

2022-10-07
Nr Uchwałyz dniaw sprawieZałączniki
42/2022 29.09.2022 przyjęcia porządku obrad   Zał. 1
43/2022 29.09.2022 przyjęcia protokołu obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 30 czerwca 2022 roku   Zał. 1
44/2022 29.09.2022 przyjęcia procedury organizacji współpracy międzynarodowej w ramach Programu ERASMUS+ Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w okresie programowania 2021 – 2027 Zał. 1
Zał. 1.1
45/2022 29.09.2022 wprowadzenia ujednoliconych efektów uczenia się przedmiotów ogólnouczelnianych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. ---
46/2022 29.09.2022 wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów na kierunku wychowanie fizyczne - studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym w cyklu kształcenia 2022-2025 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu
Zał. 1
47/2022 29.09.2022 korekty programu studiów na kierunku pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym w cyklu kształcenia 2022-2025, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu

Zał. 1
Zał. 2

48/2022 29.09.2022 korekty programu studiów na kierunku pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym w cyklu kształcenia 2022-2024, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu

Zał. 1
Zał. 2

49/2022 29.09.2022 korekty programu studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2021-2026 Zał. 1
Zał. 2
50/2022 29.09.2022 korekty programu studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2022-2027 Zał. 1
Zał. 2
51/2022 29.09.2022 korekty programu studiów na kierunku filologia, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2020-2023 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał. 1
Zał. 2
52/2022 29.09.2022 korekty programu studiów na kierunku filologia, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2021-2024 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał. 1
Zał. 2
53/2022 29.09.2022 korekty programu studiów na kierunku filologia, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2022-2025 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał. 1
Zał. 2
54/2022 29.09.2022 zaopiniowania wykazu kierunków studiów prowadzonych
od roku akademickiego 2022/2023 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu
Zał. 1

 

Uchwały Senatu ANS w Raciborzu - 15 grudnia 2022 r.

2022-12-20
Nr uchwałyz dniaw sprawieZałączniki
55/2022 15.12.2022 przyjęcia porządku obrad   Zał. 1
56/2022 15.12.2022 przyjęcia protokołu obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 29 września 2022 roku   Zał. 1
57/2022 15.12.2022 korekty planu studiów kierunku architektura, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w cyklu kształcenia 2022-2026 w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu Zał. 1
Zał. 2
58/2022 15.12.2022 korekty programu studiów kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym w cyklu kształcenia 2021-2024, w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu Zał. 1
Zał. 2
59/2022 15.12.2022 korekty programu studiów kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym w cyklu kształcenia 2022-2025, w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu Zał. 1
Zał. 2
60/2022 15.12.2022 wprowadzenia zmian do Statutu Uczelni i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu

Zał. 1
Zał. 2

61/2022 15.12.2022 wprowadzenia zmian do Strategii rozwoju Uczelni na lata 2020-2024

Zał. 1

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PWSZ w Raciborzu
Data utworzenia:2022-03-11
Data publikacji:2022-03-11
Osoba sporządzająca dokument:Rektor
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sterańczak
Liczba odwiedzin:2940