Biuletyn Informacji Publicznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Rok 2019

Zarządzenia w 2019 roku

2019-01-18

Zarządzenie nr 1/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia Regulaminu weryfikacji prac dyplomowych jednolitym systemem antyplagiatowym (JSA) oraz archiwizacji prac dyplomowych w ogólnopolskim  repozytorium pisemnych prac dyplomowych (ORPPD) w PWSZ w Raciborzu

załącznik do zarządzenia nr 1/2019

załącznik do zarządzenia nr 1/2019

Zarządzenie nr 2/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych 

Zarządzenie nr 3/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany składu Rady Naukowej czasopisma "Eunomia" w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 4/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia Regulaminu pilotażowych praktyk zawodowych w PWSZ w Raciborzu

Załącznik do zarządzenia nr 4/2019

załacznik do zarządzenia nr 4/2019

załącznik do zarządzenia nr 4/2019

załącznik do zarządzenia nr 4/2019

załącznik do zarządzenia nr 4/2019

załącznik do zarządzenia nr 4/2019

załącznik do zarządzenia nr 4/2019

załącznik do zarządzenia nr 4/2019

załącznik do zarządzenia nr 4/2019

załącznik do zarządzenia nr 4/2019

Zarządzenie nr 5/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Marcinowi Kunickiemu

Zarządzenie nr 6/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Pawłowi Strózikowi na czas nieobecności Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 7/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia Regulaminu Funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych w PWSZ w Raciborzu

zał. nr 1 do Zarządzenia nr 7/2019

zał. nr 2 do Zarządzenia nr 7/2019

Zarządzenie nr 8/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Pawłowi Strózikowi

Zarządzenie nr 9/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Marcinowi Kunickiemu

Zarządzenie nr 10/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia wniosku o wyrażenie zgody na wyjście prywatne

zał. nr 1 do Zarządzenia nr 10/2019

Zarządzenie nr 11/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Pawłowi Strózikowi

Zarządzenie nr 12/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Pawłowi Strózikowi

Zarządzenie nr 13/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 14/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w związku z przyznaniem środków finansowych na działalność studenckich kół naukowych w PWSZ w Raciborzu'

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2019

Zarządzenie nr 15/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie potwierdzenia czynności prawnej dokonanej przez Pana dr Pawła Strózika

Zarządzenie nr 16/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia wzoru zgłoszenia i oświadczeń niezbędnych w procesie powołania pierwszej Rady PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 17/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Pawłowi Strózikowi

Zarządzenie nr 18/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie odwołania Pani mgr Zofii Jędorowicz z funkcji Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 19/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Marcinowi Kunickiemu

Zarządzenie nr 20/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pani dr Danuty Zwolińskiej na Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 21/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pani Doroty Muchy na kierownika Wydawnictwa PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 22/2019 Rektor PWSZ w Raciborzu w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 w PWSZ w Raciborzu

zał. nr 1 do zarządzenia nr 22/2019

Zarządzenie nr 23/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Pawłowi Strózikowi na czas nieobecności Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 24/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Pani dr Gabrieli Kryk na czas nieobecności Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 25/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr inż. arch. Januszowi Faronowi na czas nieobecności Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 25/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia wysokości opłat za przeprowadzenie rekrutacji oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 25a/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia wysokości opłat za przeprowadzenie rekrutacji oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne w PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25a/2019

Zarządzenie nr 26/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Panu dr Pawłowi Strózikowi na czas nieobecności Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 27/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w numeracji zarządzenia Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 28/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do niepełnosprawnych kandydatów na studia w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 29/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych

Zarządzenie nr 30/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie określenia wysokości miesięcznego dochodu rodziny studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 31/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmian w organizacji roku akademickiego 2019/2020 w PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 31/2019

Zarządzenie nr 32/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Panu dr Pawłowi Strózikowi na czas nieobecności Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 33/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 34/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany składu Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 35/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu mgr inż. Krzysztofowi Fedynowi ( Fedyn) na czas nieobecności Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 36/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców kształcenia w PWSZ w Raciborzu

załacznik nr 1 do zarządzenia nr 36/2019

załącznik nr 2 do zarządzenia nr 36/2019

Załącznik nr 37/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Agnieszce Dereń - Kulczyckiej na czas nieobecności Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 38/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr inż. arch. Januszowi Faronowi (Faron) na czas nieobecności Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 39/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania komisji konkursowej ds. zatrudnienia w Instytucie Studiów Społecznych w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 40/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania komisji konkursowej ds. zatrudnienia w Instytucie Kultury Fizycznej i Zdrowia w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 41/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie komisji konkursowej ds. zatrudnienia w Instytucie Kultury Fizycznej i Zdrowia

Zarządzenie nr 42/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Pawłowi Strózikowi na czas nieobecności Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 43/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pana dr. inż. Tomasza Czyszpaka na dyrektora Instytutu Techniki PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 44/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pana dr Dariusza Chojeckiego na dyrektora Instytutu Studiów Społecznych w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 45/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pana dr Marcina Kunickiego na dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia

Zarządzenie nr 46/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pana dr Daniela Vogla (Vogel) na dyrektora Instytutu Neofilologii

Zarządzenie nr 47/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pani dr Gabrieli Kryk na dyrektora Instytutu Studiów Edukacyjnych

Zarządzenie nr 48/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pani dr inż. arch. Joanny Sokołowskiej-Moskwiak na dyrektora Instytutu Architektury

Zarządzenie nr 45/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania zespołu ds. organizacji Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020

Zarządzenie nr 50/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w numeracji zarządzenia z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania zespołu ds. organizacji Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020

Zarządzenie nr 51/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie sposobu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształeenia w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 52/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora PWSZ w Raciborzu ds. komunikacji Uczelni z otoczeniem zewnętrznym

Zarządzenie nr 53/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 53/2019

zał. 1 wniosek o stypendium socjalne

zał. 1a oświadczenie dot.miejsca zamieszkania

zał. 1b oświadczenie wyjaśniające do wniosku o stypendium socjalne

zał. 1c oświadczenie dot. członka rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne

zał. 1d oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa

zał. 1e wniosek o uwzględnienie dochodu utraconego/uzyskanego w dochodzie rodziny

zał. 1 f wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

zał. 2 wniosek o stypendium rektora

zał. 3 wniosek o stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych

zał. 4 wniosek o jednorazową zapomogę

zał. 5 wzór odwołania od decyzji Komisji Stypendialnej

zał. 6 oświadczenie studenta o łącznej liczbie lat studiowania oraz ukończenia/nieukończenia studiów wyższych

zał. 7 formularz zaświadczenia dot. skierowania studenta na urlop z przyczyn zdrowotnych

zał. 8 katalog osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych do stypendium rektora

zał. 9 oświadczenie studenta dot. służby zawodowej/państwowej w charakterze żołnierza/funkcjonariusza

zał. 10 oświadczenie o wyrażeniu zgody na dostarczenie decyzji administracyjnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

zał. 11 oświadczenie studenta o wyrażeniu zgody na pozyskanie i przetwarzanie danych w celu ustalenia prawa do świadczeń

zał. 12 oświadczenie studenta dotyczące uzyskania świadczeń na innym kierunku studiów

zał. 13 oświadczenie studenta dotyczące zrzeczenia się  prawa do złożenia odwołania od decyzji KS PWSZ w Raciborzu

zał. 14 wniosek o ubieganie się o zakwaterowanie w Domu Studenta

zał. 15 wniosek o wydanie zezwolenia na złożenie oświadczenia do wniosku o przyznanie stypendium w semestrze letnim

zał. 16 oświadczenie potwierdzające stan faktyczny i prawny do wniosku o przyznanie stypendium w semestrze letnim

 

Zarządzenie nr 54/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Instytutu Techniki

Zarządzenie nr 55/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Instytutu Studiów Społecznych

Zarządzenie nr 56/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr inż. arch. Januszowi Faronowi (Faron) na czas nieobecności Rektora

Zarządzenie nr 57/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania zespołu ds. opracowania projektu

Zarządzenie nr 58/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania komisji ds. zatrudnienia w Instytucie Kultury Fizycznej i Zdrowia w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 59/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania komisji konkursowej ds. zatrudnienia w Instytucie Studiów Edukacyjnych w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 60/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Pawłowi Strózikowi na czas nieobecności Rektora PWSZ w Raciborzu

 Zarządzenie nr 61/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Pawłowi Strózikowi

Zarządzenie nr 62/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu mgr inż. Krzysztofowi Fedynowi ( Fedyn)

Zarządzenie nr 63/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Zastępców Dyrektora Instytutu Neofilologii

Zarządzenie nr 64/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Zastępców Dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia

Zarządzenie nr 65/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Instytutu Studiów Edukacyjnych

Zarządzenie nr 66/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zasad wydawania dokumentów związanych z przebiegiem studiów lub kursów i otrzymaniem świadczeń pomocy materialnej

Zarządzenie nr 67/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 67/2019

Zarządzenie nr 68/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Marcinowi Kunickiemu

Zarządzenie nr 69/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pani dr Danuty Zwolińskiej na Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 70/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Zastępców Dyrektora Instytutu Architektury w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 71/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Rzecznika Prasowego Uczelni

Zarządzenie nr 72/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania kierownika Studium Języów Obcych w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 73/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie nadania Regulaminu pracy PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 73/2019

Zarządzenie nr 74/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 75/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr inż. arch. Januszowi Faronowi na czas nieobecności Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 76/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani dr Danucie Zwolińskiej

Zarządzenie nr 77/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany składu osobowego zespołu ds. opracowania projektu "Zwiększenie jakości kształcenia pielęgniarek i położnych poprzez tworzenie Monoprofilowych Centrów Symulacji Medycznej (edycja II)"

Zarządzenie nr 78/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie stopnia alarmowego CRP

Zarządzenie nr 79/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia procedur realizacji modułów zadaniowych w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych dla zagrożeń w cyberprzestrzeni CRP w PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 79/2019

Zarządzenie nr 80/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powierzenia obowiązków Kanclerza PWSZ w Raciborzu Panu mgr inż. Jackowi Pierzdze (Pierzga)

Zarządzenie nr 81/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Pana dr Jacka Pierzchały (Pierzchała) na funkcję Prorektora ds. dydaktyki i studentów

Zarządzenie nr 82/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań Prorektora ds. dydaktyki i studentów PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 83/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Kierownika Studium Wychowania Fizycznego PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 84/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany składu osobowego Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 85/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Komisji Stypendialnej PWSZ w Raciborzu  na rok akademicki 2019/2020

Zarządzenie nr 86/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na nagrody Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 87/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustanowienia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 88/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do zarządzenie nr 88/2019

załącznik nr 2 do zarządzenia nr 88/2019

załącznik nr 3 do zarządzenie nr 88/2019

załącznik nr 4 do zarządzenia nr 88/2019

Zarządzenie nr 89/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu udzielenia pełnomocnictwa Panu mgr inż. Krzysztofowi Fedynowi (Fedyn)

Zarządzenie nr 90/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia Zasad Funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w Raciborzu - wydanie III

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 90/2019

Zarządzenie nr 91/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Jackowi Pierzchale (Pierzchała)

Zarządzenie nr 92/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Jackowi Pierzchale (Pierzchała) na czas nieobecności Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 93/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania kierownika projektu: "PWSZ uczelnią otwarta dla osób ze specjalnymi problemami edukacyjnymi"

Zarządzenie nr 94/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na rok akademicki 2019/2020

Zarządzenie nr 95/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany składu osobowego Uczelnianego Zespołu Jakości Kształcenia PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 96/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w  sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Jackowi Pierzchale (Pierzchała)

Zarządzenie nr 97/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie nadania Regulaminu wynagradzania pracowników PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 97/2019

Zarządzenie nr 98/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Sterującego projektu "Zintegrowany program PWSZ w Raciborzu"

Zarządzenie nr 99/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu "PWSZ uczelnią otwartą dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"

 Zarządzenie nr 100/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany składu osobowego Komisji ds. Nagród Rektora dla Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 101/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Jackowi Pierzchale (Pierzchała) na czas nieobecności Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 102/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie uchylenia zarządzenia dotyczącego Komisji ds. Nagród Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 103/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie odwołania Komisji ds. Nagród Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 104/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Komisji ds. Nagród Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 105/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie uchylenia zarządzenia nr 93/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 106/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Marcinowi Kunickiemu

Zarządzenie nr 107/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków wydawniczych do planu wydawniczego Wydawnictwa PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 108/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia Regulaminu pobierania opłat za usługi edukacyjne w PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 108/2019

Zarządzenie nr 109/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Marcinowi Kunickiemu

Zarządzenie nr 110/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany zarządzenia nr 66/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie dokumentów zwiazanych z przebiegiem studiów lub konkursów o otrzymywaniem świadczeń pomocy materialnej

Zarządzenie nr 111/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustalenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 112/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Komisji ds. oceny kół naukowych w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 113/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr inż. Tomaszowi Czyszpakowi (Czyszpak)

Zarządzenie nr 114/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zasad polityki rachunkowości PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 115/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie informacji o środkach przeznaczonych na nagrody Rektora PWSZ w Raciborzu za rok akademicki 2018/2019

Zarządzenie nr 116/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie korekty omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 13/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 117/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustanowienia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych

Zarządzenie nr 118/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu świadczeń dla studentów PWSZ w Raciborzu

załącznik do zarządzenia nr 118/2019

Zarządzenie nr 119/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Jackowi Pierzchale (Pierzchała) na czas nieobecności Rektora PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 120/2019 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu mgr inż. Jackowi Pierzdze (Pierzga)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PWSZ w Raciborzu
Data utworzenia:2020-02-03
Data publikacji:2020-02-03
Osoba sporządzająca dokument:Rektor
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3842