Biuletyn Informacji Publicznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Rok 2022

 

Nr zarzą-dzeniaz dniaw sprawiezał.

nr zarządz.
zmien. 

92/2022 16.12.2022 refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok  niezbędnych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu Zał. 1 115/2007
79/2006
91/2022 13.12.2022 ustalenia w dniu 15 grudnia 2022 roku godzin wolnych od zajęć dydaktycznych --- ---
90/2022 13.12.2022

wprowadzające Instrukcję w sprawie organizacji  i zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu

Zał. 1
Zał. 1 doc
64/2021
89/2022 2.12.2022

powołania składu Rady Wydawniczej Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu

--- 14/2021
88/2022 2.12.2022

wprowadzenia cennika za zakwaterowanie w Domu Studenta Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu

Zał. 1 128/2020
87/2022 1.12.2022 elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych w Uczelnianym Repozytorium Prac Dyplomowych (bazie pisemnych prac dyplomowych) w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu Zał. 1 165/2020
86/2022 1.12.2022 wprowadzenia stopnia alarmowego --- 51/2022
85/2022 1.12.2022 wprowadzenia stopnia alarmowego CRP --- 50/2022
84/2022 30.11.2022 wprowadzenia Procedury weryfikacji prac dyplomowych Jednolitym Systemem Antyplagiatowym (JSA) oraz archiwizacji prac dyplomowych w Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD) Zał. 1 1/2019
83/2022 30.11.2022 powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu na rok akademicki 2022/2023 --- ---
82/2022 30.11.2022 zmieniające Zarządzenie nr 86/2021 z dnia 18 listopada 2021 roku
w  sprawie powołania Koordynatorów Programu ERASMUS+
Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu
--- 86/2021
81/2022 30.11.2022 wprowadzenia cennika usług wykonywanych przez Bibliotekę Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu Zał. 1 ---
80/2022 24.11.2022 powołania Kwestora Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu --- ---
79/2022 15.11.2022 zmiany składu osobowego Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu --- 142/2020
78/2022 27.10.2022 stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie Wyższym i Nauce oraz Statutem Uczelni Zał.1  ---
77/2022 27.10.2022 powołania Komisji Stypendialnej Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu na rok akademicki 2022/2023  ---  ---
76/2022 21.10.2022 powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko lektora w Instytucie Neofilologii w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu, ogłoszonego w dniu 13 września 2022 r.  ---  ---
75/2022 17.10.2022 powołania Komisji ds. nagród dla pracowników Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu niebędących nauczycielami akademickimi  --- 79/2021
74/2022 17.10.2022 zmiany składu Komisji ds. nagród dla nauczycieli akademickich w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu  --- 78/2021
81/2020
73/2022 3.10.2022 powołania zastępców dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu  ---  ---
72/2022 30.09.2022 powołania zastępcy dyrektora Instytutu Techniki w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- ---
71/2022 30.09.2022 powołania zastępców dyrektora Instytutu Studiów Społecznych w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- ---
70/2022 30.09.2022 powołania zastępców dyrektora Instytutu Studiów Edukacyjnych w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- ---
69/2022 30.09.2022 powołania zastępców dyrektora Instytutu Neofilologii w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- ---
68/2022 30.09.2022 powołania zastępców dyrektora Instytutu Architektury w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- ---
67/2022 30.09.2022 powołania dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- ---
66/2022 30.09.2022 odwołania dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- 53/2022
65/2022 28.09.2022 wprowadzenia zmian i ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu świadczeń dla studentów PWSZ w Raciborzu Zał.1
Zał.2
Zał.2.1
7/2022
64/2022 26.09.2022 powołania zespołu do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- ---
63/2022 15.09.2022 zmiany składu Komisji Rekrutacyjnej w Instytucie Studiów Edukacyjnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu --- 25/2022
62/2022 13.09.2022 zmiany Zarządzenia nr 55/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- 55/2021
61/2022 13.09.2022 zmiany składu komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko wykładowcy w Instytucie Studiów Edukacyjnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu ogłoszonego w dniu 20 czerwca 2022 r. --- 53/2022
60/2022 13.09.2022 zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na nazwę Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu --- ---
59/2022 13.09.2022 zmiany składu Komisji Rekrutacyjnej w Instytucie Kultury Fizycznej i Zdrowia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu --- 25/2022
58/2022 12.09.2022 powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Techniki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu ogłoszonego w dniu 21 lipca 2022 r. --- ---
57/2022 12.09.2022 zmiany składu komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Techniki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu ogłoszonego w dniu 18 sierpnia 2022 r. --- 56/2022
56/2022 7.09.2022 powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Techniki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu ogłoszonego w dniu 18 sierpnia 2022 r. --- ---
55/2022 7.09.2022 powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursów na stanowisko wykładowcy w Instytucie Techniki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu ogłoszonych w dniu 21 lipca 2022 r. --- ---
54/2022 7.09.2022 powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursów na stanowiska instruktora, wykładowcy i profesora w Instytucie Kultury Fizycznej i Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu ogłoszonych w dniu 5 sierpnia 2022 r. --- ---
53/2022 7.09.2022 powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko wykładowcy w Instytucie Studiów Edukacyjnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu ogłoszonego w dniu 20 czerwca 2022 r. --- ---
52/2022 6.09.2022 zmiany składu Komisji do spraw potwierdzania znajomości języka polskiego przez cudzoziemców podejmujących kształcenie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu --- 43/2022
51/2022 1.09.2022 wprowadzenia stopnia alarmowego --- 49/2022
50/2022 1.09.2022 wprowadzenia stopnia alarmowego CRP --- 48/2022
49/2022 1.08.2022 wprowadzenia stopnia alarmowego --- 46/2022
48/2022 1.08.2022 wprowadzenia stopnia alarmowego CRP --- 45/2022
47/2022 21.07.2022 zasad wynajmu pomieszczeń/powierzchni w obiektach Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej w Raciborzu oraz cennika opłat za wynajem Zał. 1 ---
46/2022 1.07.2022 wprowadzenia stopnia alarmowego --- 41/2022
45/2022 1.07.2022 wprowadzenia stopnia alarmowego CRP --- 40/2022
44/2022 1.07.2022 ustalenia organizacji roku akademickiego 2022/2023 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał. 1 ---
43/2022 1.07.2022 powołania Komisji do spraw potwierdzania znajomości języka polskiego przez cudzoziemców podejmujących kształcenie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu --- ---
42/2022 1.07.2022 określenia wysokości miesięcznego dochodu rodziny studenta uprawniającego PWSZ w Raciborzu do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2022/2023 --- ---
41/2022 3.06.2022 wprowadzenia stopnia alarmowego --- 34/2022
40/2022 3.06.2022 wprowadzenia stopnia alarmowego CRP --- 33/2022
39/2022 3.06.2022 ogłoszenia tekstu jednolitego  Regulaminu premiowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu Zał. 1 36/2022
38/2022 23.05.2022 powołania zespołów roboczych w procesie wdrożenia Centralnego Systemu Informatycznego uczelni w ramach projektu „Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu” --- 30/2022
37/2022
37/2022 17.05.2022 zmieniające Zarządzenie nr 30/2022 w sprawie powołania zespołów roboczych w procesie wdrożenia Centralnego Systemu Informatycznego uczelni w ramach projektu „Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu” --- 30/2022
36/2022 17.05.2022 wprowadzenia zmian w Regulaminie premiowania Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Zał. 1
Zał. 2
202/2009
35/2022 17.05.2022 wprowadzenia zmian w Regulaminie pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu oraz nadania tekstu jednolitego

Zał. 1
Zał. 2

73/2019
34/2022 16.05.2022 wprowadzenia stopnia alarmowego   29/2022
33/2022 16.05.2022 wprowadzenia stopnia alarmowego CRP --- 28/2022
32/2022 5.05.2022 podejmowania i odbywania przez cudzoziemców kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał. 1
Zał. 2
31/2021
31/2022 5.05.2022 ustalenia limitów przyjęć na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu w postępowaniu w sprawie przyjęć na studia w roku akademickim 2022/2023 --- ---
30/2022 5.05.2022 powołania zespołów roboczych w procesie wdrożenia Centralnego Systemu Informatycznego w ramach projektu „Zarządzanie i kompetencje filarami Zintegrowanego Programu Rozwoju PWSZ w Raciborzu” --- ---
29/2022 2.05.2022 wprowadzenia stopnia alarmowego --- 24/2022
28/2022 2.05.2022 wprowadzenia stopnia alarmowego CRP --- 23/2022
27/2022 22.04.2022 utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku administracja - profil praktyczny w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu --- ---
26/2022 22.04.2022 utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo - profil praktyczny w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu --- ---
25/2022 22.04.2022

powołania Komisji Rekrutacyjnych i Komisji Egzaminacyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu

--- ---
24/2022 15.04.2022 wprowadzenia stopnia alarmowego --- ---
23/2022 15.04.2022 wprowadzenia stopnia alarmowego CRP --- 17/2022
22/2022 7.04.2022 ustalenia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia na rok akademicki 2022/2023 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu --- ---
21/2022 7.04.2022 powołania Zespołu ds. współpracy międzynarodowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu --- ---
20/2022 7.04.2022 wprowadzenia Procedury przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu seksualnemu oraz ograniczania ryzyka związanego z konfliktami w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu  Zał.1 95/2018
19/2022 7.04.2022 zmian do Regulaminu pobierania opłat za usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu wprowadzonego Zarządzeniem nr 25/2020 z dnia 25 lutego 2020 roku oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Zał.1
Zał.2
25/2020
18/2022 7.04.2022 uchylające Zarządzenie nr 101/2020 z dnia 14 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania Domu Studenta  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz przestrzegania przez jego mieszkańców wytycznych mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2  --- 101/2020
17/2022 1.04.2022 wprowadzenia stopnia alarmowego CRP --- 16/2022
16/2022 16.03.2022 wprowadzenia stopnia alarmowego CRP --- 15/2022
15/2022 7.03.2022 wprowadzenia stopnia alarmowego CRP --- 11/2022
14/2022 3.03.2022 wprowadzenia procedury wydawania Elektronicznej Legitymacji Służbowej Nauczyciela Akademickiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu Zał.1 ---
13/2022 1.03.2022 powołania zastępcy dyrektora Instytutu Techniki w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu --- ---
12/2022 1.03.2022 ustalenia wartości jednego punktu w związku z przyznaniem środków finansowych na działalność studenckich kół naukowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu Zał.1 ---
11/2022 22.02.2022 zmiany stopnia alarmowego CRP --- 10/2022
10/2022 16.02.2022 wprowadzenia stopnia alarmowego CRP --- ---
9/2022 15.02.2022 powołania Komisji ds. orderów i odznaczeń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu --- ---
8/2022 15.02.2022

odwołania dra inż. Piotra Kalusa z funkcji zastępcy dyrektora Instytutu Techniki

---

65/2021
7/2022 4.02.2022

wprowadzenia zmian i ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu 

Zał.1
Zał.2
Zał.2.1

 

53/2019
34/2021
6/2022 28.01.2022

wprowadzenia kodeksu etyki studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w  Raciborzu

Zał.1 ---
5/2022 28.01.2022 wprowadzenia kodeksu etyki nauczyciela akademickiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w  Raciborzu Zał.1 ---
4/2022 28.01.2022 wprowadzenia szczegółowych wytycznych dotyczących zasad organizacji i przeprowadzania zaliczeń kończących zajęcia oraz egzaminów w zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2021/2022 Zał.1 ---
3/2022 20.01.2022 zmiany składu osobowego Komisji ds. Oceny Kół Naukowych PWSZ w Raciborzu --- 169/2020
88/2021
2/2022 19.01.2022 wprowadzenia stopnia alarmowego CRP --- ---
1/2022 14.01.2022 obowiązków komórek organizacyjnych w zakresie współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Raciborzu w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 --- ---

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PWSZ w Raciborzu
Data utworzenia:2022-02-01
Data publikacji:2022-02-01
Osoba sporządzająca dokument:Rektor
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sterańczak
Liczba odwiedzin:4901