Biuletyn Informacji Publicznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Informacja publiczna

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć w formie pisemnej, elektronicznej oraz za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

Kontakt:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Biuro Rektora

ul. Słowackiego 55

47-400 Racibórz

e-mail: anna.steranczak@pwsz.raciborz.edu.pl 

tel. 32 415 50 20 wew. 171

adres skrzynki ePUAP: pwszraciborz

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, zostaną Państwo powiadomieni w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych.

Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PWSZ w Raciborzu
Data utworzenia:2020-02-03
Data publikacji:2020-02-03
Osoba sporządzająca dokument:Rektor dr hab.inż.arch. Ewa Stachura
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3502