Biuletyn Informacji Publicznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 29 kwietnia 2021 r.

30 kwietnia 2021
Nr uchwałyz dniaw sprawieZałączniki
22/2021 29.04.2021 przyjęcia porządku obrad Zał. 1
23/2021 29.04.2021 przyjęcia protokołu obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 25 marca 2021 roku Zał. 1
24/2021 29.04.2021 przyjęcia protokołu obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 31 marca 2021 roku Zał. 1
25/2021 29.04.2021 zmieniająca uchwałę nr 68/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023 Zał. 1
26/2021 29.04.2021 wprowadzenia zmian i sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w  uchwale nr 48/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu w roku akademickim 2021/2022 Zał. 1
Zał. 2
27/2021 29.04.2021 wprowadzenia zmian do Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu Zał. 1
Zał. 2

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PWSZ w Raciborzu
Data utworzenia:2021-04-30
Data publikacji:2021-04-30
Osoba sporządzająca dokument:Rektor
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sterańczak
Liczba odwiedzin:1641