Konkurs na stanowisko instruktora w Instytucie Kultury Fizycznej i Zdrowia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 czerwca 2019

Racibórz, dnia 26 czerwca 2019 r.      

KONKURS

Prorektor ds. dydaktyki i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu ogłasza konkurs na stanowisko instruktora w Instytucie Kultury Fizycznej i Zdrowia. 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 pkt. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1668 ).

 

 

Wymagania kwalifikacyjne:

 

  1. Tytuł magistra pielęgniarstwa.
  2. Czynne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.
  3. Kursy specjalistyczne w zakresie: resuscytacja krążeniowo – oddechowa, resuscytacja krążeniowo – oddechowa noworodka, wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego.
  4. Pięcioletni staż pracy na stanowisku pielęgniarki (oddział pediatryczny).

Wymagane dokumenty:

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (kwestionariusz do pobrania ze strony internetowej  Uczelni, BIP Druki),

- odpis dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie,

- kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji,

- oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1668 ) (oświadczenie do pobrania ze strony internetowej  Uczelni, BIP Druki pkt. 4),

- oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia PWSZ w Raciborzu będzie podstawowym miejscem pracy (oświadczenie do pobrania ze strony internetowej  Uczelni, BIP Druki pkt. 4),

- podpisana klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (klauzula jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia konkursowego).

 

Informacja:

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w okresie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty ogłoszenia konkursu.

Zatrudnienie nastąpi w ramach umowy o pracę z dniem 1 października 2019 r.

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 28 lipca 2019 r.

 

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu,  

47 – 400 Racibórz, ul. Słowackiego 55 

 

 

 

                                                                                                                          

                                                                                                       Prorektor ds. dydaktyki i studentów

                                                                                                    Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

                                                                                                                                w Raciborzu

                                                                                                                            dr Paweł Strózik

 

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PWSZ w Raciborzu
Data utworzenia:2019-06-26
Data publikacji:2019-06-26
Osoba sporządzająca dokument:dr Paweł Strózik
Osoba wprowadzająca dokument:mgr inż. Jacek Pierzga
Liczba odwiedzin:270