Biuletyn Informacji Publicznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Konkurs na stanowisko wykładowcy w Instytucie Techniki

19 września 2018

                Racibórz, dnia 19 września 2018 r.

K O N K U R S 

          Jej Magnificencja Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Instytucie Techniki.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 2183 z późn. zm. ) oraz posiadają następujące kwalifikacje:  

  1. stopień naukowy doktora nauk matematycznych,
  2. doświadczenie zawodowe ( dydaktyczne i organizacyjne ) w pracy w jednostkach szkolnictwa wyższego,
  3. doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach szkolnictwa wyższego na kierunkach technicznych,
  4. doświadczenie zawodowe w pracy poza jednostkami szkolnictwa wyższego,
  5. deklaracja zatrudnienia w PWSZ w Raciborzu, jako podstawowym miejscu pracy.

 

Wymagane dokumenty:

-  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
-  odpisy dyplomów,
-  życiorys zawodowy oraz informacja o dorobku naukowym,
-  oświadczenie o podstawowym miejscu pracy i niekaralności,
-  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

 

 

Termin zgłoszenia upływa w dniu 25 września 2018 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 26 września 2018 roku.

Wymagane dokumenty w wersji papierowej należy składać w sekretariacie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu,  47 – 400 Racibórz, ul. Słowackiego 55 

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Uczelni.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy. Ostateczną decyzję podejmuje Rektor.

Złożone dokumenty można będzie odbierać osobiście w terminie od 27 września 2018 r.

Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 

Kwestionariusze / oświadczenia do pobrania ze strony BIP Uczelni w zakładce Druki i Ochrona danych osobowych.

 

                                                                                                                                     Rektor

                                                                                                    Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

                                                                                                                                w Raciborzu

                                                                                                    dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, prof. nadzw.

 

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PWSZ w Raciborzu
Data utworzenia:2018-09-19
Data publikacji:2018-09-19
Osoba sporządzająca dokument:dr hab. inż. arch. Ewa Stachura
Osoba wprowadzająca dokument:mgr inż. Jacek Pierzga
Liczba odwiedzin:942