Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 25 listopada 2021 r.

 

Nr Uchwałyz dniaw sprawieZałączniki
65/2021 25.11.2021 przyjęcia porządku obrad   Zał.1
66/2021  25.11.2021 przyjęcia protokołu obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 30 września 2021 roku Zał.1
67/2021 25.11.2021 uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na kadencję 2020-2024  

 

10 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 25 listopada 2021 r.

Konkurs na kierownika Projektu unijnego - Podnoszenie kompetencji w kierunku uniwersalności.

10 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Konkurs na kierownika Projektu unijnego - Podnoszenie kompetencji w kierunku uniwersalności.

Informacja o wyborze oferty na wyposażenie do Centrum Digitalizacji w PWSZ w Raciborzu

8 listopada 2021
Czytaj więcej o: Informacja o wyborze oferty na wyposażenie do Centrum Digitalizacji w PWSZ w Raciborzu

Wyposażenie do Centrum Digitalizacji

26 października 2021
Czytaj więcej o: Wyposażenie do Centrum Digitalizacji

Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego za 2021 i 2022 rok

19 października 2021
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego za 2021 i 2022 rok

Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 30 września 2021 r.

Nr Uchwałyz dniaw sprawieZałączniki
57/2021 30.09.2021 przyjęcia porządku obrad    Zał.1
58/2021 30.09.2021

przyjęcia protokołu obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 24 czerwca 2021 roku

 Zał.1
59/2021 30.09.2021 przyjęcia protokołu obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 16 września 2021 roku  Zał.1
60/2021 30.09.2021 zaopiniowania Regulaminu okresowego oceniania nauczycieli akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu  Zał.1
61/2021 30.09.2021 zaopiniowania wymagań stawianych przy ubieganiu się o awans na stanowisko profesora Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu  Zał.1
62/2021 30.09.2021 zaopiniowania wykazu prowadzonych kierunków studiów w roku akademickim 2021/2022 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu  Zał.1
63/2021 30.09.2021 zmian w procedurze realizacji Programu ERASMUS+ w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu  Zał.1
64/2021 30.09.2021 wykazu przedmiotów i form zajęć przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach programu studiów na kierunku wychowanie fizyczne - studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym w cyklu kształcenia 2021-2024 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu  Zał.1
4 października 2021
Czytaj więcej o: Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu - 30 września 2021 r.

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Kultury Fizycznej i Zdrowia

24 września 2021
Czytaj więcej o: Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Kultury Fizycznej i Zdrowia

Informacja o wynikach konkursów na stanowiska instruktorów (3) w Instytucie Kultury Fizycznej i Zdrowia

24 września 2021
Czytaj więcej o: Informacja o wynikach konkursów na stanowiska instruktorów (3) w Instytucie Kultury Fizycznej i Zdrowia

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko wykładowcy w Instytucie Neofilologii

24 września 2021
Czytaj więcej o: Informacja o wyniku konkursu na stanowisko wykładowcy w Instytucie Neofilologii

Informacja o wynikach konkursów na stanowiska wykładowców (3) w Instytucie Techniki

24 września 2021
Czytaj więcej o: Informacja o wynikach konkursów na stanowiska wykładowców (3) w Instytucie Techniki