Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017

28 lutego 2018
Czytaj więcej o: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017

Informacja o wynikach postępowania konkursowego na stanowisko w Instytucie Studiów Edukacyjnych.

26 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Informacja o wynikach postępowania konkursowego na stanowisko w Instytucie Studiów Edukacyjnych.

Archiwum uchwał 2018

Uchwała nr 74/2018 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia porządku obrad Senatu PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do uchwały nr 74/2018

Uchwała nr 75/2018 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym PWSZ w Raciborzu

Uchwała nr 76/2018 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia protokołu obrad Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 20 grudnia 2017 roku

załącznik nr 1 do uchwały nr 76/2018

Uchwała nr 4/2018 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia porządku obrad Seantu PWSZ w Raciborzu

załacznik nr 1 do Uchwały nr 4/2018

Uchwała nr 5/2018 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie przyjęcia protokołu onrad Senatu PWSZ w Raciborzu z dnia 12 stycznia 2018 roku

załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2018

Uchwała nr 6/2018 Senatu PWSZ w Raciborzu w sprawie zaopiniowania powołania Pana dr Janusza Nowaka na kierownika Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Uchwała nr 7/2018 w sprawie opinii o powołaniu w skłąd Rady Wydawniczej PWSZ w Raciborzu Pana prof.dr hab. Władysława Łosiaka

Uchwała nr 8/2018 w sprawie przyjęcia "Protokołu Przeglądu" Systemu Zawewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu

załącznik do uchwały nr 8/2018

załącznik nr 1 do załacznika do uchwały nr 8/2018

załacznik nr 2 do załącznika do uchwały nr 8/2018

Uchwała nr 9/2018 w sprawie ustelania honorarium z tytułu przenieisienia autorskich praw majątkowych do utworów w wynagrodzeniu pracowników PWSZ w Raciborzu

załącznik nr 1 do uchwały nr 9/2018

załącznik nr 2 do uchwały nr 9/2018

Uchwała nr 10/2018 w sprawie opinii dotyczącej przystąpienia przez PWSZ w Raciborzu projektu: Program praktyk zawodowych dla Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społęcznego

Uchwała nr 11/2018 w sprawie sprostowania omyłek pisarskich w numeracji uchwał podjętych w dniu 11 stycznia 2018 roku

18 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Archiwum uchwał 2018

konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Studiów Edukacyjnych

11 stycznia 2018
Czytaj więcej o: konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Studiów Edukacyjnych

Zarządzenia w 2018 roku

Zarządzenie nr 1/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sparwie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Jakubowi Berezowskiemu pełniącemu funkcję Prorektora ds. rozwoju i orgniazacji w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 2/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany zapisów Zarządzenia nr 398/2014 Rektora PWSZ w Raciborzu z dnia 22 stycznia 2014 r.

Zarządzenie nr 3/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie określenia zasad rozliczania godzin ponadwymiarowych i godzin zleconych realizoawanych przez nauczycieli akademickich PWSZ w Raciborzu przypadające na dzień lub godziny wolne od zajęć dydaktycznych

Zarządzenie nr 4/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania komisji konkursowej ds. zatrudnienia w Instytucie Studiów Edukacyjnych

Zarządzenie nr 5/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie wprowadzenia zasad wynagradzania za czynności dydaktyczne na studich stacjonarnych i studiach niestacjonarnych związanych z prowadzeniem prac dyplomowych i projektów inżynierskich

Zarządzenie nr 6/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Pawłowi Strózikowi pełniącemu funkcję Prorektora ds. dydaktyki i studentów w PWSZ w Raciborzu ba czas nieobecności Rektora

Zarządzenie nr 7/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i ustalenia obowiązków Pana dr Jakuba Berezowskiego

Zarządzenie nr 8/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu ds. Systemu Antyplagiatowego i Repozytorium Prac Dyplomowych

Zarządzenie nr 9/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Komitetu Sterującego w ramach projektu "Program praktyk zawodowych dla Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych"

Zarządzenie nr 10/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Pawłowi Strózikowi

Zarządzenie nr 11/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Jolancie Wiercińskiej

Zarządzenie nr 12/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie uchylenia zapisów Zarządzenia nr 373/2013

Zarządzenie nr 13/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Rady Naukowej w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 14/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie powołania Redaktora Naczelnego czasopisam "Eunomia" w PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 15/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu dr Marcinowi Kunickiemu

Zarządznie nr 16/2018 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie ustaleni wartości jednego punktu w związku z przyznaniem środków finansowych na działalność studenckich kół naukowych

załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 16/2018

Zarządzenie nr 17/2018 w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rektora ds. Akademickiego Biura Karier

Zarządzenie nr 18/2018 w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PWSZ w Raciborzu

Zarządzenie nr 19/2018 w sprawie uzupełnienia składu Rady Wydawniczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Zarządzenie nr 20/2018 w sprawie powołania kierownika Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Zarządzenie nr 21/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zajęć Parktycznych i Praktyk Zawodowych dla kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Raciborzu

załącznik nr do Zarządzenia nr 21/2018

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/2018 treść

Zarządzenie nr 22/2018 w sprawie udzielenia pełnomocncitwa i ustalenia obowiązków Prorektora ds. rozwoji i organizacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na czas nieobecności Rektora

Zarządzenie nr 23/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i ustalenia obowiązków Prorektora ds. dydaktyki i studetnów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na czas nieobecności Rektora

Zarządzenie nr 24/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pilotażowych Praktyk Zawodowych

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/2018

załącznik nr 1 do załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 24/2018

załącznik nr 2 do załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 24/2018

załacznik nr 3 do załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 24/2018

załącznik nr 4 do załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 24/2018

załacznik nr 5a do załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 24/2018

załacznik nr 5b do załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 24/2018

załącznik nr 6 do załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 24/2018

załacznik nr 7 do załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 24/2018

załącznik nr 7a do załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 24/2018

Zarządzenie nr 25/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń materialnych studentom PWSZ w Raciborzu uczesniczącym w projekcie pn.:"Program praktyk zawodowych w Państwowych Szkołach Wyższych Zawodowych"

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2018

załącznik nr 1 do załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 25/2018

załacznik nr 2 do załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2018

załącznik nr 3 do załacznika nr 1 do Zarządzenia nr 25/2018

załącznik nr 4 do załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 25/2018

załącznik nr 5 do załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 25/2018

9 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Zarządzenia w 2018 roku

Lista Członków Senatu wyłonionych w wyborach uzupełniających

14 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Lista Członków Senatu wyłonionych w wyborach uzupełniających

Wybory uzupełniające do Senatu PWSZ w Raciborzu

12 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Wybory uzupełniające do Senatu PWSZ w Raciborzu

Wybory uzupełniające do Senatu PWSZ w Raciborzu

5 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Wybory uzupełniające do Senatu PWSZ w Raciborzu

Zarządzenia Rektora w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu PWSZ w Raciborzu

9 listopada 2017
Czytaj więcej o: Zarządzenia Rektora w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu PWSZ w Raciborzu

Wybory uzupełniające do Senatu PWSZ w Raciborzu

31 października 2017
Czytaj więcej o: Wybory uzupełniające do Senatu PWSZ w Raciborzu